Pašvaldība

20. jūlijā plkst. 13.00 notiks Limbažu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos.

Darba kārtībā:

  1. Par Limbažu novada pašvaldības iestādes - Limbažu novada Sporta skola nosaukuma un nolikuma apstiprināšanu.
  2. Par Limbažu novada pašvaldības padotībā esošās profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Alojas novada sporta skola” reorganizāciju, tās pievienošanu Limbažu novada pašvaldības padotībā esošajai profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādei “Limbažu novada Sporta skola”.
  3. Informācijas.