Uzņēmējdarbība
21.oktobrī notiks Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

21. oktobrī plkst. 16.00 Limbažos, Burtnieku ielā 4, Vecajā rātsnamā (otrajā stāvā, ieeja no pagalma puses) notiks Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

Darba kārtībā: Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes turpmākās darbības stratēģija.
Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes ir atklātas un uz diskusiju aicināti visi interesenti.

Agris Vēveris
Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Mob.tālr. 28350218, e-pasts: uznemeju.padome@limbazi.lv