Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanas izskatīšanu, vienam no nekustamā īpašuma pirkuma līguma pusēm (vai zvērināts notārs), jāiesniedz iesniegums ar lūgumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. Papildus iesniegumam jāiesniedz pirkuma līgums vai tā kopija (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ja pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības, 5 darba dienu laikā (pēc pirkuma līguma vai tā noraksta iesniegšanas pašvaldībā) tiek izsniegta izziņa par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu, nosūtot elektroniski Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai.

  Ja pašvaldība piekritusi izmantot pirmpirkuma tiesības, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, 20 darba dienu laikā (pēc pirkuma līguma vai tā noraksta iesniegšanas pašvaldībā) tiek izsniegts domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

  Pēc izziņas saņemšanas par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, personai ir tiesības reģistrēt zemesgrāmatā nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu.
  Izziņu vai domes lēmumu var saņemt: klātienē, pa pastu, elektroniski.