APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 26.05.2022. sēdes lēmumu Nr.609 (protokols Nr.6, 104.)


APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 28.04.2022. sēdes lēmumu Nr.507 (protokols Nr.5,150.)


APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 24.03.2022. sēdes lēmumu Nr.349 (protokols Nr.3,118.)


APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 24.02.2022. sēdes lēmumu Nr.231 (protokols Nr.2, 127.§)


APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 27.01.2022. sēdes lēmumu Nr.105 (protokols Nr.1,107.§)

Par Limbažu novada pašvaldības 2022. gada budžetu

Limbažu novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par Limbažu novada pašvaldības 2022.gada budžetu” PASKAIDROJUMA RAKSTS 

LĒMUMS Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības 2022. gada budžetu” apstiprināšanu