Kontakti

speciala.pamatskola [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Katvaru skola, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV- 4061

www.lnsp.lv

Limbažu novada speciālā pamatskola

Izglītības programmas, kuras skola īsteno:

IP nosaukums

Kods

Licence

Akreditācijas termiņš

Nr.

Datums

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

01015811

V-7219

27.05.2014

 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

01015911

V-7220

27.05.2014

 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

21015811

V-6792/V-6371
Akreditācijas ID – 9368/7736

03.10.2013/

29.11.2013.

02.12.2019

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

21015911

V-6793/V-6372
Akreditācijas ID – 9369/7737

03.10.2013/

29.11.2013.

02.12.2019

Profesionālas pamatizglītības programma kokizstrādājumu izgatavošana

22543041

Licences ID - 1253

28.05.2019

 

Profesionālas pamatizglītības programma ēdināšanas pakalpojumi

22811021

Licences ID - 1257

28.05.2019

 

Profesionālas pamatizglītības programma koka izstrādājumu izgatavošana

22543041

P-11594
Akreditācijas ID – AP4453

21.04.2015

08.04.2021

Profesionālas pamatizglītības programma ēdināšanas pakalpojumi

22811021

P-12365
Akreditācijas ID – AP3986

03.09.2015

06.12.2021

Skola pēc vecāku (aizbildņu) un izglītojamo pieprasījuma īsteno interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka Dibinātājs.

Pedagogi darbā ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteiktās paraugprogrammas vai arī pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē Skolas metodiskā padome, un ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors.

EKO skolas statuss

Skola no 2007.gada ir iesaistījušies starptautiskajā EKO skolu programmā. Katru gadu tā izpilda nosacījumus, lai iegūtu Zaļo karogu. 2018.gadā karogs saņemts jau 12.reizi.