APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 23.12.2021. sēdes lēmumu Nr.672 (protokols Nr.13, 40.§)


APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 28.10.2021. sēdes lēmumu Nr.426 (protokols Nr.8, 72.§)


 


Nr.42 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā

APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 23.12.2021. sēdes lēmumu Nr.686 (protokols Nr.13, 54.§)

PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 24.02.2022. sēdes lēmumu Nr.167 (protokols Nr.2, 63.§)

APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 01.07.2021. sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.2, 1.§)

Grozījumi izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.12

(pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 22.04.2021. sēdes lēmumu)

(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 25.07.2019. sēdes lēmumu)
(pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 30.06.2020. sēdes lēmumu)
(pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 30.06.2022. sēdes lēmumu)

(pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu)

(pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 22.06.2016. sēdes lēmumu; pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 24.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.1)

APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 25.11.2021. sēdes lēmumu Nr.539 (protokols Nr.10, 32.§)

(pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 23.10.2014. sēdes lēmumu)
Zaudējuši spēku

(pēdējie GROZĪJUMI izdarīti Limbažu novada domes 30.06.2020. sēdes lēmumu)

(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu)

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu)

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada pašvaldības 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.8)
(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu)
(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 28.02.2019. sēdes lēmumu)

(GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

Skaidrojums par Limbažu novada pašvaldības 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā” 10.punktu

1. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai ADTI datubāzē to saskaņo ar Limbažu pilsētas SIA ”Limbažu komunālserviss” tikai teritorijās, ko apsaimnieko SIA ”Limbažu komunālserviss”.

Kanalizācija un ūdensvads:

  • Limbažu pilsētā;
  • Umurgas pagastā, Umurgas ciemā;
  • Limbažu pagasta, Lādezera un Ozolaines ciemos;
  • Katvaru pagasta, Pociema un Priedes ciemos;
  • Pāles pagasta, Pāles ciemā;
  • Viļķenes pagasta, Viļķenes un Vitrupes ciemos;
  • Katvaru pagasta, Tiegažu ciemā (tikai ūdensapgāde) un 2 km rādiusā ap Katvaru pagasta “Līcīšu” mājām (tikai ūdensapgāde).

2. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai ADTI datubāzē jāskaņo ar Limbažu pilsētas SIA ”Limbažu siltums” tikai teritorijās, ko apsaimnieko SIA ”Limbažu siltums”:

  • Limbažu pilsētā;
  • Umurgas pagasta, Umurgas ciemā.

Informācija par ADTI saskaņošanu Limbažu novada teritorijā pieejama: http://topodati.lv/limbazu-novads/

Informācija tiek papildināta!