2022. gadā Limbažu novadā darbu uzsākusi apvienotā Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome

Padome ir Limbažu novada domes izveidota institūcija ar padomdevēja tiesībām, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un dialogu starp uzņēmējiem un Limbažu novada pašvaldību. Padome konsultē Pašvaldību uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas  jautājumos un pārstāv nozaru uzņēmēju intereses Limbažu novadā un tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Padomes dalībnieki darbu Padomē veic brīvprātīgi sabiedriskā kārtā, par to nesaņemot atlīdzību. Padomes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties arī citi interesenti.

Limbažu novada uzņēmēju padome konsultatīvā padomes mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Limbažu novadā un aktivizēt dialogu starp Domi un vietējiem uzņēmējiem, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā un aizstāvot vietējo uzņēmēju intereses.

Limbažu novada domes 2022. gada 24. februāra sēdē tika apstiprināts apvienotās padomes dalībnieku sastāvs. Padomē turpina darboties iepriekšējie padomes dalībnieki un ir pievienojušies arī jauni. Dalībnieki ir apņēmušies turpmāk darboties, pielietojot savas kompetences, zināšanas, pieredzi un prasmes.

 

Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs. (15.03.2022.)

Padomes valde:

Padomes priekšsēdētāja  SIA „Ķipēnu muiža” valdes locekle Anna Poindere;

Padomes priekšsēdētājas vietniece, Alojas apakšpadomes vadītāja SIA “SALDO I.M.” valdes priekšsēdētāja Inga Možvillo;

Biedrība “Ezeru un purvu izpētes centrs”, saimnieciskās darbības veicēja Ilze Ozola;

SIA “Draugu Dārzs” deleģētais pārstāvis Alvis Bondars;

SIA “Smart Synergy” valdes priekšsēdētājs Andris Līvs;

SIA “Black bent woodworks” valdes priekšsēdētājs Gatis Zariņš;

SIA “Aloja-Starkelsen” deleģētais pārstāvis Pēteris Kuzmenko;

SIA “Tēraudiņi” deleģētā pārstāve Inese Veinberga;

ZS “Silvas” īpašniece Dina Avotiņa;

ZS “Klētnieki” pārvaldniece Linda Nelķe;

 

Padomes priekšsēdētājas vietnieks, Limbažu apakšpadomes vadītājs SIA „Dzīvojam zaļi” valdes loceklis Jānis Zariņš;

IK „Šūšanas studija” īpašniece Ineta Rudzīte;

SIA „Krogzeme” valdes loceklis Andris Krogzems;

SIA IS-NOT, valdes locekle Elīze Marjutenkova;

SIA „FAVILLE” valdes locekle Ilze Jakuše-Kreituse;

SIA „KMGV” valdes loceklis Gunārs Grīnbergs;

SIA „Carpenter” valdes loceklis Ģirts Uškaurs;

SIA G.A.Projekts īpašnieks Andis Maļinovskis

SIA EKOEZIS valdes locekle Inese Banča

 

Padomes priekšsēdētājas vietniece, Salacgrīvas apakšpadomes vadītāja ZS “Robežnieki” pilnvarotā persona Ieva Alpa-Eizenberga;

AS “Citadele banka” Limbažu filiāle deleģētā pārstāve Ilze Kalniņa;

IK “MAME īpašniece Paula Marija Pēce.

Pašnodarbinātā persona - Ieva Skuja;

SIA “Kuivižu enkurs” valdes priekšsēdētāja Ilona Trēziņa;

SIA “Svētupes muiža” deleģētais pārstāvis Aldis Gusārovs;

SIA “E.Z.K.” īpašnieks Edžus Zvīnis;

SIA “C-ZONE” īpašnieks Žanis Dubrovskis;

SIA Aprūpe dzīvesvietā valdes locekle Liene Bajinska

 

Padomes priekšsēdētāja  Anna Poindere;

Tālrunis: +371 24991331

E-pasts: anna.poindere@poynder.co.uk

E-pasts: uznemeju.padome@limbazunovads.lv

Padomes sēdes plānotas vidēji reizi mēnesī, tās ir atklātas- informācija un darba kārtība tiek publicēta Limbažu novada domes mājas lapā www.limbazunovads.lv   un Facebook https://www.facebook.com/LNUKP

Šobrīd padomes sanāksmes notiek attālināti - saite uz sanāksmes norisi tiek publicēta reizē ar darba kārtību un nosūtīta uz e-pastu.