NOTEIKUMI, KAS ZAUDĒJUŠI SPĒKU

(informātīvi)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 25.03.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 24.09.2020. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 27.02.2020. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 25.07.2019. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 28.05.2020.sēdes lēmumu))

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 28.02.2019. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 24.05.2018. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 24.05.2018. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 24.05.2018. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 28.11.2019. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.03.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar ar Limbažu novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 27.08.2020. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 27.07.2017.sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.01.2017. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 22.06.2016. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 24.09.2015. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 28.01.2016. lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 24.09.2009. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 27.02.2014. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 24.09.2015. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 26.09.2019. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 28.11.2019. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 26.03.2015. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 23.10.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 24.04.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 17.12.2020. sēdes lēmumu)