Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6637 001 0274, "Cālīši”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā, 1,8  ha platībā, ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecības  vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2023. gada 13. martam. Papildus informācija pa tālr. 25749113 (G.Meļķe-Kažoka).

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6652 004 0452 "Pociema skola", Katvaru pagastā, daļu 3,9 ha platibā, ar izmantošanas mērķi - lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2023. gada 8. martam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146 "Stacijas iela 2", Limbažos, daļu 0,0132 ha platibā, ar izmantošanas mērķi - personisko palīgsaimniecību vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2023. gada 8. martam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0270 "Pašvaldība", Vidrižu pagastā, daļu 0,07 ha platibā, ar izmantošanas mērķi - personisko palīgsaimniecību vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2023. gada 7. martam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6652 007 0062, "Katvaru parks" 4,3 ha platībā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, ar izmantošanas mērķi - lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2023. gada 2. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

zem3

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6652 008 0113, "Sudmaliņas" 4,2 ha platībā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, ar izmantošanas mērķi - lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2023. gada 2. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

Limbažu novada pašvaldība piedāvā nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0165, "Zeme pie Ošupēm", 3,5 ha platībā Limbažu novadā, ar izmantošanas mērķi - lauksaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2023. gada 10. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0133, "Bērzi", daļu 0,04 ha platībā, Limbažu novadā, ar izmantošanas mērķi - personisko palīgsaimniecību vajadzībām, uz 5 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2023. gada 2. februārim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0094, "Mazupītes”, Alojas pagastā, Limbažu novadā, 5,56  ha platībā, ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecības  vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2023. gada 26. janvārim. Papildus informācija pa tālr. 25749113 (G.Meļķe-Kažoka).