Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0423, "Kalnāres", Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, 0,03 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 30. maijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

22.05.2024

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0374, "Apakšstacija 14", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, 0,08 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 1 gadu. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 29. maijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

21.05.2024

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES ZEMES NOMAI:

zemes gabalam Burtnieki, Staiceles pagastā, kadastra apzīmējums 6637 001 0170, 2,8 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksa gadā - EUR 246,00 bez PVN.

 

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2024. gada 27. maijam. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 50,00

Limbažu novada pašvaldībā saņemti iesniegumi par vēlmi nomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6664 003 0921 0,02 ha platībā, "Apakšstacija 8", un 6664 003 0889 0,02 ha platībā, "Apakšstacija 9", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, ar izmantošanas mērķi - personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 8. maijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

29.04.2024

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6676 001 0097, "Stienes parks" 1,51 ha platībā, 6676 001 0186, "Stienes parks" 0,48 ha platībā, 6676 001 0184, "Ivetas" 0,14 ha platībā, 6676 002 0083, "Imšas" 0,33 ha platībā,  6676 002 0085, "Imšas 1" 2,9 ha platībā, 6676 002 0086, "Imšas 1" 6,1 ha platībā, 6676 002 0087, "Ūdenstornis Imšas" 0,4 ha platībā, 6676 006 0088, "Tūjas" 42,1 ha platībā,  6676 006 0089, "Tūjas" 2,4 ha platībā, 6676 006 0196, "Dzelzceļš" 28,65 ha platībā, 6676 008 0259, "Dzelzceļš" 14,48 ha platībā, 6676 011 0070, "Dzelzceļš" 8,02 ha platībā, 6676 011 0035, "Dzelzceļš" 4,43 ha platībā, 6676 001 0055, "Dzelzceļš" 0,3 ha platībā, 6676 011 0763, "Dzelzceļš" 0,5 ha platībā, 6676 012 0072, "Dukši" 11,3 ha platībā, 6676 012 0074, "Dukši", 1,3 ha platībā un 6676 012 0171 "Lāči" 2,0 ha platībā, Skultes pagastā, Limbažu novadā, ar izmantošanas mērķi - medību saimniecības vajadzībām, uz 12 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 10. maijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

 

29.04.2024

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6652 004 0158, "Purenītes" 4,6 ha platībā, 6652 004 0425, "Bez nosaukuma" 1,1 ha platībā, 6652 003 0078, "Skarenes" 1,43 ha platībā, 6652 008 0096, "Urdziņas" 2,2 ha platībā,  6652 007 0034, "Bez nosaukuma" 2,3 ha platībā, 6652 003 0061, "Raudas" 4,6 ha platībā, 6652 004 0375, "Ataugas" 1,1 ha platībā, 6652 003 0093, "Zeme" 1,0 ha platībā,  6652 004 0363, "Jaunpūces" 0,3857ha platībā, 6652 004 0368, "Vecpūces" 0,897 ha platībā, 6652 004 0378, "Burtnieki" 0,6 ha platībā, 6652 004 0336, "Pūcītes" 0,35 ha platībā, 6652 004 0377, "Lielpūces" 0,7 ha platībā, 6652 004 0380, "Burtnieki" 0,67 ha platībā un 6652 004 0376 "Ataugas" 0,6 ha platībā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, ar izmantošanas mērķi - medību saimniecības vajadzībām, uz 12 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 3. maijam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

 

22.04.2024

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6601 010 0027, "Ozolaines ielas sakņu dārzi", Limbažos, Limbažu novadā, daļu 50,0 m2 platībā, ar izmantošanas mērķi - sakņu dārza vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 26. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

22.04.2024

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6664 010 0190, "Attīrīšanas iekārtas" 5,47 ha platībā un 6664 011 0149 "Skarenes" 4,9 ha platībā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, ar izmantošanas mērķi - medību saimniecības vajadzībām, uz 12 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 25. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

17.04.2024

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1480, "Mežaine 4", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, 0,048 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - sakņu (ģimenes)  dārza vajadzībām , uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 25. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

mezaine

17.04.2024 

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0377, "Apakšstacija 4", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu 0,03 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 18. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

stac2

11.04.2024 

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES ZEMES NOMAI: zemes gabalam Rīgaļu zeme, Staicelē, kadastra apzīmējums 66170010088, 1,0 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksa gadā - EUR 59,00 bez PVN.

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2024. gada 9. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 50,00.

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0330, "Pakalnītes", Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, daļu 0,05 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 5. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

27.03.2024