Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0377, "Apakšstacija 4", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu 0,03 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 18. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

stac2

11.04.2024 

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES ZEMES NOMAI: zemes gabalam Rīgaļu zeme, Staicelē, kadastra apzīmējums 66170010088, 1,0 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksa gadā - EUR 59,00 bez PVN.

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2024. gada 9. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 50,00.

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0330, "Pakalnītes", Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, daļu 0,05 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 5. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

27.03.2024   

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0330, "Pakalniņi", Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, daļu 0,05 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 4. aprīlim. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

25.03.2024  

Limbažu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par vēlmi nomāt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, "Stacijas iela 2", Limbažos, Limbažu novadā, daļu 0,06 ha platībā, ar izmantošanas mērķi - sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām, uz 6 gadiem. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2024. gada 20. martam. Papildus informācija pa tālr. 29499639 (I. Jakovļevs).

12.03.2024 

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES ZEMES NOMAI:

Zemes gabalam Matīši 2, Alojas pagastā, kadastra apzīmējums 6627 004 0275, 0,7 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksa gadā - EUR 38,00 bez PVN.

 

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2024. gada 7.martam. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 50,00.

 

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES ZEMES NOMAI:

Zemes gabalam Aurupīte, Braslavas pagastā, kadastra apzīmējums 66440050106, 1,8 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksa gadā - EUR 131,00 bez PVN.

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2024. gada 7. martam. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 50,00.

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES ZEMES NOMAI: Daļai no zemes gabala Auziņas, Staiceles pagastā, kadastra apzīmējums 6637 008 0122, 3,1 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksa gadā - EUR 270,00 bez PVN.

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2024. gada 28. februārim. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 50,00.

publicēts 21.02.2023 

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES ZEMES NOMAI:

Daļa no zemes Liepupes pagastā ar kadastra apz.  6660 010 0059 – 1,1 ha platībā, izmantošanas veids- lauksaimniecība.

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas apvienības pārvaldei: e-pasts salacgriva@limbazunovads.lv līdz 2024. gada 20. februārim Papildus informācija pa tālr. 26656289.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 60,50.

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES ZEMES NOMAI:

Zemes gabals Aizupītes, Alojas pagastā, kadastra apzīmējums 6627 002 0381, 5,7 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksa gadā - EUR 473,00 bez PVN.

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2024. gada 8. februārim. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 50,00.

(01.02.2024)