Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Atvērts
  19.06.2023.
  Projekts "Degradētās teritorijas revitalizācija Lādezera ciemā, uzlabojot pieejamību"
  Statuss:
  Atvērts
  24.03.2023.
  Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  Nr. EKII-7/9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022…
  Statuss:
  Atvērts
  24.03.2023.
  Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā” Nr.4.2.2.0/21/A/064 Limbažu novada pašvaldība īsteno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētu darbības…
  Statuss:
  Atvērts
  06.01.2023.
  Projekts “Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana” Pašvaldība īsteno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības…
  Statuss:
  Atvērts
  04.10.2021.
  Projekta darbību īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta finansējums   Projekta numurs 8.3.5.0/16/I/001 …
  Statuss:
  Atvērts
  12.05.2021.
  2019. gada 7. jūnijā Limbažu novadā izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss, pamatojoties uz Limbažu novada domes 6. jūnija sēdē apstiprināto Nolikumu. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas…