Kontakti

salacgrivas.muzikas.skola [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033

Darbinieki

Lietvedis, direktora vietnieks izglītības jomā: Sanita Reiziņa, tālr. 64041346 sanita.reizina@limbazunovads.lv

Salacgrīvas Mūzikas skolā īstenotās mūzikas izglītības programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmās uzņem audzēkņus līdztekus vispārējās pamatizglītības programmas 1.un 2.klasei.

Mācību ilgums visās programmās – 8 gadi

Profesionālās ievirzes izglītības programmas Salacgrīvas Mūzikas skolā:

 • Klavierspēle
 • Akordeona spēle
 • Flautas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Eifonija spēle
 • Trombona spēle
 • Sitaminstrumentu spēle

Interešu izglītības programmā Sagatavošanas klase uzņem audzēkņus no 5 – 7 gadu vecumam ( pirmsskolas izglītības posmā) šādās izglītības programmas:

 • Klavierspēle
 • Blokflautas spēle
 • Sitaminstrumentu spēle.

Mācību ilgums – 1 līdz 2 gadi.