Pašvaldība ir šādu biedrību un nodibinājumu biedrs un / vai dibinātājs:

 • biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”;
 • biedrība „Vidzemes lauku partnerība “Brasla””;
 • Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
 • Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija;
 • biedrība „Jūrkante”;
 • nodibinājums „Lādes inovācijas un attīstības fonds”;
 • nodibinājums „FONDS „SUDRABA LIMBAŽI””;
 • biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA);
 • biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”;
 • biedrībā „Kuivižu jahtklubs”.
 • biedrība „Eiropas Stārķu pilsētu organizācija”;
 • biedrība “Lauku Ceļotājs”;
 • biedrība “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”;
 • biedrība “Latvijas zaļo ceļu asociācija”;
 • biedrība ”Latvijas Futbola federācija”.