Limbažu novada Iedzīvotāju padomes izveidotas pēc Limbažu novada pašvaldības un pagasta iedzīvotāju iniciatīvas ar mērķi veicināt vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību, kā arī novada iedzīvotāju savstarpējo sadarbību.

Padomju darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu Limbažu pilsētā, pagastos un visā novadā aktuāliem jautājumiem.

Padomju galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana pašvaldībai par:

 • budžetu;
 • novada Attīstības programmu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi;
 • atsevišķu teritoriju attīstību, detālplānojumiem un infrastruktūru;
 • nozīmīgu attīstības projektu izstrādi un īstenošanu novadā, kā arī to ietekmi uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem;
 • pašvaldības izdodamajiem saistošajiem noteikumiem;
 • pašvaldības nodevām un sabiedrisko pakalpojumu cenām un tarifiem;
 • iedzīvotāju sociālajām, izglītības, kultūras un sporta vajadzībām;
 • vides aizsardzību;
 • novada “tēla”, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošanu;
 • citiem iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem.

Citi uzdevumi:

 • noskaidrot iedzīvotāju viedokli un rakstiska ziņojuma veidā informēt par to pašvaldību;
 • sekmēt iedzīvotāju informēšanu par pašvaldībai iesniedzamajiem priekšlikumiem;
 • apzināt un apkopot iedzīvotājiem aktuālās problēmas un veicināt sabiedrības saskaņu.

Vārds, uzvārds

Apdzīv. vieta

Tālrunis

Amats padomē

Andris Krogzems

Ķirbiži

+371 29255443

 Priekšsēdētājs

Valdis Janitens

Viļķene

+371 29218036

 Vietnieks

Artūrs Vinters

Viļķene

+371 26496316

 

Liene Medne-Grigorjeva

Vitrupe

+371 26302643

 

Irēna Cine

Viļķene

+371 29329492

Sekretāre

Mareks Kauliņš

Viļķene

+371 29105207

 
Vārds, Uzvārds Tālrunis
Jānis Martinsons
(padomes vadītājs)
+371 26541667
Laila Ārgale +371 29379572
Jolanta Rābante +371 26465813
Normunds Pikšens +371 25920966
Vārds, Uzvārds Tālrunis
Rudīte Klauberga  
Una Roze al Rozīte  
Sandra Pūcīte  
Dzintars Kalniņš  
Jānis Tauriņš  
Ilze Zaķe  
Irēna Kļaviņa (priekšsēdētāja) +371 25415157

E-pasts: skultesiedzivotajs@inbox.lv

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Ainārs Ruža

+371 26525513

ainarsruza@inbox.lv

Aigars Burbergs

+371 29477041

aigars1@inbox.lv

Sandra Muskare

+371 29148343

mazveveri@inbox.lv

Inta Ārgale

+371 29229312

intaargale@inbox.lv

Ilona Lece

+371 29205663

ilonalece@inbox.lv 

Vladimirs Cvetkovs

+371 28635209

 
Vārds, Uzvārds Tālrunis Amats padomē
Dace Puisīte-Augsne +371 29542231 padomes vadītāja
Sarmīte Strazdiņa +371 26556860 padomes priekšsēdētājas vietniece
Jānis Krūmiņš +371 29425534 padomes loceklis
Valda Irmeja +371 26329315 padomes locekle
Māris Ķevics +371 20236189 padomes loceklis
Māris Lūsis +371 29156589 padomes loceklis
Jāzeps Lelis +371 26381663 padomes loceklis
 • Inga Cīrule, padomes priekšsēdētāja, mob. tel. 28379299, e-pasts: ingacirule1983@inbox.lv
 • Aija Baumane, padomes locekle, mob. tel. 26407877
 • Anta Bojane, padomes locekle, mob. tel. 26194899
 • Ivanda Ceijere, padomes locekle, mob. tel. 29127163
 • Jānis Cīrulis, padomes loceklis, mob. tel. 29115264
 • Skaidris Ozoliņš, padomes loceklis, mob. tel. 28659001
 • Eduards Puriņš, padomes loceklis, mob. tel. 26397732