Limbažu novada pašvaldības izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Atļaujas Nr.
 
Izsniegšanas datums
 
Termiņš, līdz kuram atļauja derīga
 
Pagarināšanas termiņš
 
Saņēmējs
 
Atradnes nosaukums
 
Derīgo izrakteņu veids
 
1-2007
 
18.05.2007.
 
 

31.03.2012.

 
 
Ar Limbažu novada pašvaldības 22.03.2012. lēmumu (protokols Nr.5,83.§) atļauja pagarināta līdz 06.03.2016. Ar Limbažu novada domes 28.04.2016. lēmumu (protokols Nr.7, 48.§) atļauja pagarināta līdz 31.03.2017.
 
SIA “Limbažu ceļi”
 
Atradnes Kalniņi (Priedes), atrodas īpašuma “Olis-1”, “Olis-2” zemē.
 
Smilts un segkārtas mālsmilts
 
3
 
29.06.2009.
 
14.06.2019.
 
 
 
SIA “Alejas DZ”
 
Vidrižu karjers
 
Smilts- grants, smilts
 
1
 
05.05.2010.
 
04.09.2018.
 
 
 
J.G.
 
“Kalniņi” (Priedes), iecirknis “Ceriņi”, Katvaru pag., Limbažu nov.
 
Smilts
 
1/2013
 
01.03.2013.
 
07.03.2022.
 
 
 
SIA „KARJERS SAULKALNI”
 
Smilts atradne „Saulkalni”, -„Saulkalni” un „Vaivari”, Katvaru pagasts, Limbažu novads
 
Smilts
 
1/2019 19.03.2019. 21.11.2043.   Jānis Graudiņš Kalniņi (Priedes) iecirknis “Ceriņi” Smilts
Limbažu novada dome 2020.gada 27.augustā pieņēmusi lēmumu “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnei “Bīriņu kangari”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā” (protokols Nr.19, 45.§) nolemjot:
  • Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BK Grupa”, reģistrācijas Nr. 40103481605, adrese: “Klāviņi”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnei “Bīriņu kangari”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6684 005 0371.
  • Apstiprināt zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus smilts atradnei “Bīriņu kangari”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6684 005 0371 .
  • Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2045.gada 2.jūlijam.