(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 29.07.2021. sēdes lēmumu) 


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 29.07.2021. sēdes lēmumu)


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 29.07.2021. sēdes lēmumu)


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 18.12.2014. sēdes lēmumu) 


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.01.2018. sēdes lēmumu) 


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu; pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 27.05.2021. sēdes lēmumu) 


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.12.2013. sēdes lēmumu) 


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumu) 


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.04.2011. sēdes lēmumu; pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 29.01.2015. sēdes lēmumu)


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 17.12.2020. sēdes lēmumu) 


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.06.2012. sēdes lēmumu; pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu)


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 24.09.2015. sēdes lēmumu)


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 24.09.2015. sēdes lēmumu) 


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.02.2015. sēdes lēmumu) (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.12.2013. sēdes lēmumu) 


(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.03.2015. sēdes lēmumu)