Limbažu novada pašvaldība

Rīgas iela 16, Limbaži

Reģistrācijas Nr. 90009114631

 

Norēķinu konti:

AS “SEB BANKA”

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV71UNLA 0013 0131 30848

 

AS “Swedbanka”

Kods HABALV22

Konta Nr.LV18 HABA 0551 0122 05203

 

AS “Citadele-banka”

Kods PARXLV22

Konta Nr.LV69PARX 0012 6072 10001