Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Jaunais “Pašvaldību likums”, kurš stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, paredz lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē. Tāpēc, kā minimums divas nedēļas pirms saistošo noteikumu virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē tiek publicēti saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Ikvienam iedzīvotājam līdz noteiktajam datumam ir iespēja iesūtīt savu redzējumu, komentārus uz norādīto e-pasta adresi saistosie.noteikumi@limbazunovads.lv Ar izstrādāto saistošo noteikumu projektiem aicinām iepazīties Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv sadaļā Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Saistošo noteikumu projekti Saistošo noteikumu projekti | Limbažu novada pašvaldība (limbazunovads.lv)


 

Par medībām Limbažu novada pilsētās
Par saistošo noteikumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Birzes”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atcelšanu” projekta izskatīšanu un virzīšanu publicēšanai sabiedriskā viedokļa noskaidrošanai
Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai