Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Jaunais “Pašvaldību likums”, kurš stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, paredz lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē. Tāpēc, kā minimums divas nedēļas pirms saistošo noteikumu virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē tiek publicēti saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Ikvienam iedzīvotājam līdz noteiktajam datumam ir iespēja iesūtīt savu redzējumu, komentārus uz norādīto e-pasta adresi saistosie.noteikumi@limbazunovads.lv Ar izstrādāto saistošo noteikumu projektiem aicinām iepazīties Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv sadaļā Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Saistošo noteikumu projekti Saistošo noteikumu projekti | Limbažu novada pašvaldība (limbazunovads.lv)


 

Limbažu novada pašvaldības nolikums

Termiņš viedokļa izteikšanai 16.09.2023.

Domes komiteju sēdes datums 20.09.2023.

Domes sēdes datums 28.09.2023.

Publicēts 25.08.2023.

Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Limbažu novadā

Termiņš viedokļa izteikšanai 08.09.2023.

Domes komiteju sēdes datums 19.09.2023.

Domes sēdes datums 28.09.2023.

Publicēts 17.08.2023.

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms „SVĒTUPE -JAUNUPE”)

Termiņš viedokļa izteikšanai 31.08.2023.

Domes komiteju sēdes datums 19.09.2023.

Domes sēdes datums 28.09.2023.

Publicēts 02.08.2023.

Par sociālās palīdzības pabalstiem Limbažu novadā
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība

Termiņš viedokļa izteikšanai 05.08.2023.

Domes komiteju sēdes datums 16.08.2023.

Domes sēdes datums 24.08.2023.

Publicēts 21.07.2023

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā

Termiņš viedokļa izteikšanai 05.08.2023.

Domes komiteju sēdes datums 16.08.2023.

Domes sēdes datums 24.08.2023.

Publicēts 21.07.2023.

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm Limbažu novadā

Termiņš viedokļa izteikšanai 05.08.2023.

Domes komiteju sēdes datums 16.08.2023.

Domes sēdes datums 24.08.2023.

Publicēts 21.07.2023

Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumi “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Pāles ūdenskrātuvē”

Termiņš viedokļa izteikšanai: 03.07.2023.

Domes komiteju sēdes datums: 18.07.2023.

Domes sēdes datums: 27.07.2023.

publicēts: 16.06.2023

Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Limbažu novadā”