Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Jaunais “Pašvaldību likums”, kurš stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, paredz lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē. Tāpēc, kā minimums divas nedēļas pirms saistošo noteikumu virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē tiek publicēti saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Ikvienam iedzīvotājam līdz noteiktajam datumam ir iespēja iesūtīt savu redzējumu, komentārus uz norādīto e-pasta adresi saistosie.noteikumi@limbazunovads.lv Ar izstrādāto saistošo noteikumu projektiem aicinām iepazīties Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv sadaļā Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Saistošo noteikumu projekti Saistošo noteikumu projekti | Limbažu novada pašvaldība (limbazunovads.lv)


 

Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” nolikumu”

Termiņš viedokļa izteikšanai 09.04.2024.

Domes komiteju sēdes datums 17.04.2024.

Domes sēdes datums 25.04.2024.

Publicēts 22.03.2024.

Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Limbažu novada domes 2023. gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.20 “ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā”

Termiņš viedokļa izteikšanai 09.04.2024.

Domes komiteju sēdes datums 17.04.2024.

Domes sēdes datums 25.04.2024.

Publicēts 22.03.2024.

“Grozījumi Limbažu novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Limbažu novadā””

Termiņš viedokļa izteikšanai 04.03.2024.

Domes komiteju sēdes datums 19.03.2024.

Domes sēdes datums 28.03.2024.

Publicēts 15.02.2024.