Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  13.04.2022.
  Projekts Nr. 5.5.1.0/17/I/006 “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””. Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena …
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.04.2022.
  Projekts “Pontonu laipas izveide pie Dūņezera” Pašvaldība sadarbībā ar pašvaldības aģentūru “ALDA” īsteno biedrības "Vidzemes lauku partnerība “Brasla”" atbalstītu un Lauku atbalsta dienesta administrētu projektu “Pontonu laipas izveide pie Dūņezera”,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Šovasar Vidrižos izveidots jauns bērnu rotaļu laukums. SIA “KSIL BALTIC” piegādājusi un Vidrižu pamatskolas teritorijā uzstādījusi septiņas rotaļu iekārtas, tajā skaitā, četrus dažādus rotaļu kompleksus, kuros iespējams kāpt, šļūkt, rāpties, vilcienu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Projekta nosaukums: “Limbažu novada grants ceļu pārbūve Limbažu un Pāles pagastos”, Nr.17-09-A00702-000055. Projekta mērķis: veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Limbažu novada pašvaldība uzsākusi īstenot projektu „Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana”. 2016.gada maijā Limbažu novada pašvaldība uzsākusi īstenot projektu „Limbažu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Tabulā apkopota informācija par projektiem, kurus īstenojusi pašvaldības administrācija no 2009.gada. Tabulā nav iekļauta informācija par pašvaldības uzņēmumu un iestāžu patstāvīgi īstenotajiem projektiem. Lejupielādēt tabulu:
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Projekta nosaukums "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā" Projekta īstenošanas vieta: Limbažu novads. Projekta īstenošanas laiks: 11.2014.-06.2015. Projekta aktivitātes: Esošo publisko interneta pieejas punktu …
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Projekta ”Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Limbažu pilsētas apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros veikta ielu apgaismojuma lampu Limbažos nomaiņa pret LED tipa gaismekļiem, kā arī apgaismojuma balstu nomaiņa. Limbažu novada pašvaldība…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Projekts "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" (Līguma nr. 2011/0024/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/010) Limbažu novadā no 2012.gada 1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Tranzītielas izbūve posmā no Rīgas ielas līdz K.Barona ielai Limbažu pilsētā Pašlaik ir uzsākta Tranzītielas projekta nākošā posma īstenošana - tiek rekonstruēta Rīgas iela no Strautu ielas līdz Limbažu pilsētas robežai un izbūvēts apvienotais…