Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Šovasar Vidrižos izveidots jauns bērnu rotaļu laukums. SIA “KSIL BALTIC” piegādājusi un Vidrižu pamatskolas teritorijā uzstādījusi septiņas rotaļu iekārtas, tajā skaitā, četrus dažādus rotaļu kompleksus, kuros iespējams kāpt, šļūkt, rāpties, vilcienu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Projekta nosaukums: “Limbažu novada grants ceļu pārbūve Limbažu un Pāles pagastos”, Nr.17-09-A00702-000055. Projekta mērķis: veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Limbažu novada pašvaldība uzsākusi īstenot projektu „Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana”. 2016.gada maijā Limbažu novada pašvaldība uzsākusi īstenot projektu „Limbažu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Tabulā apkopota informācija par projektiem, kurus īstenojusi pašvaldības administrācija no 2009.gada. Tabulā nav iekļauta informācija par pašvaldības uzņēmumu un iestāžu patstāvīgi īstenotajiem projektiem. Lejupielādēt tabulu:
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Projekta nosaukums "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā" Projekta īstenošanas vieta: Limbažu novads. Projekta īstenošanas laiks: 11.2014.-06.2015. Projekta aktivitātes: Esošo publisko interneta pieejas punktu …
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Projekta ”Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Limbažu pilsētas apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros veikta ielu apgaismojuma lampu Limbažos nomaiņa pret LED tipa gaismekļiem, kā arī apgaismojuma balstu nomaiņa. Limbažu novada pašvaldība…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Projekts "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" (Līguma nr. 2011/0024/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/010) Limbažu novadā no 2012.gada 1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  Tranzītielas izbūve posmā no Rīgas ielas līdz K.Barona ielai Limbažu pilsētā Pašlaik ir uzsākta Tranzītielas projekta nākošā posma īstenošana - tiek rekonstruēta Rīgas iela no Strautu ielas līdz Limbažu pilsētas robežai un izbūvēts apvienotais…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2021.
  „Development of cooperation between Estonian- Latvian youth hobby modelists”, EST-LAT, id. Nr. EU 38808 /Sadarbības veidošana starp Latvijas un Igaunijas jaunajiem auto modelistiem" Mērķis: Projekta laikā paredzēts izbūvēt automodelisma trases…