Kontakti

limbazu.mms [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

Mūzikas nodaļas adrese: Parka iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001

Mākslas nodaļas adrese: Jūras iela 27, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001

Darbinieki

Limbažu Mūzikas un mākslas skola, Mūzikas nodaļa

Mūzikas nodaļas adrese: Parka iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001

Skolā uzņem bērnus, kuri sasnieguši vecumu, atbilstošu konkrētās profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves uzsākšanai:

 • Klavierspēle – 7 līdz 8 gadi
 • Akordeona spēle – 8 līdz 10 gadi
 • Vijoļspēle – 7 līdz 8 gadi
 • Čella spēle - 7 līdz 8 gadi
 • Kokles spēle – 8 līdz 10 gadi
 • Ģitāras spēle – 8 līdz 10 gadi
 • Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Trompetes spēle, Mežraga spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle – 8 līdz 10 gadi.

Izņēmuma kārtā uzņem arī jaunākus vai vecākus bērnus, ja ir brīvas vietas izvēlētajā izglītības programmā.

Iestājpārbaudījuma prasības mācību uzsākšanai 1. klasē:

 • nodziedāt dziesmu ar vārdiem – bērna balss, intonācijas dotību un izpildījuma izteiksmības noskaidrošanai;
 • atkārtot ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas – muzikālās dzirdes dotību pārbaudei;
 • atkārtot skolotāja nospēlēto melodiju – muzikālās atmiņas dotību pārbaudei;
 • atkārtot skolotāja ritmizētās vai nospēlētās frāzes ritmisko zīmējumu – ritma izjūtas dotību pārbaudei.

Lai bērnu pieteiktu skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • vecāku vai aizbildņu (turpmāk tekstā – vecāku) iesniegums uz skolas veidlapas;
 • dzimšanas apliecības vai pases kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 • viena fotogrāfija (2x3 vai 3x4 cm).

Dokumentus jāiesniedz līdz iestājpārbaudījumam.
Ja bērns pārnāk no citas mūzikas skolas, papildus norādītajiem dokumentiem, jāiesniedz arī liecības kopija no šīs mūzikas skolas.

 

Limbažu Mūzikas un mākslas skola, Mākslas nodaļa

Mākslas nodaļas adrese: Jūras iela 27, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001

Iesniedzamie dokumenti un mājas darbi:

 • vecāku iesniegums uz skolas veidlapas;
 • ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli;
 • dzimšanas apliecības (pases) kopija;
 • 2 fotokartiņas 3x4 cm;
 • ja bērns mācas skolā, izziņa no skolas;
 • sadarbības līgums (tiek parakstīts mācību iestādē);
 • izziņa par iepriekšējo pieredzi mākslas izglītībā (ja tāda ir);
 • mājas darbi: zīmējums no dabas, gleznojums no dabas, brīva temata kompozīcija.

Iestājpārbaudījums

Uz vietas (no 7 gadu vecuma), lai noteiktu bērnam piemērotāko klasi:

 • ģeometriskas figūras zīmēšana uz A3 formāta lapas;
 • figurāla kompozīcija krāsās (brīvā tehnikā).