Kontakti

salacgrivas.kc [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Ostas iela 3, Salacgrīva, LV 4033

Darba laiks

  • Pirmdiena 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
  • Otrdiena 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
  • Trešdiena 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
  • Ceturtdiena 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
  • Piektdiena 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
  • Sestdiena Pielāgots pasākumu kārtībai
  • Svētdiena Pielāgots pasākumu kārtībai

Darbinieki

Nodaļas

Ainažu kultūras nams

ainazu.kn [at] limbazunovads.lv

Liepupes tautas nams

liepupes.tn [at] limbazunovads.lv

Lauvu tautas nams

lauvu.tn [at] limbazunovads.lv

Salacgrīvā:

Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Tingeltangels’’- vadītājs Dāvis Ērglis

Mēģinājumi-pirmdienās: 20.00-22.00 

Senioru koris ,,Salaca’’- vadītājs Jānis Misiņš , pirmdienās 14.30-16.30

Senioru deju kolektīvs ,,Saiva’’ vadītāja Evita Liepiņa, otrdienās, ceturtdienās 19.00-21.00 Pūtēju orķestris ,,Enkurs’’- vadītājs Vitālijs Bogdanovičš, sestdienās 9.00-12.00

Pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvi- vadītāja Kristīne Staškuna bērnudārzā “Vilnītis” pirmdienās, trešdienās 12.00-13.00

Teātra studija ,,Visa veida versijas’’- vadītāja Inese Jerāne, otrdienās 17.30-19.30

Jauniešu deju kolektīvs ,,Randa’’- vadītāja Anita Gīze, svētdienās 13.00-15.00

Folkloras kopa ,,Cielava’’- vadītāja I. Starčaka, pirmdienās, ceturtdienās 17.00-19.00

,,Cielavas spēlmaņi’- vadītāja I. Rubene, trešdienās 18.00-20.00

Ainažos:

Ainažu kultūras nama jauktais koris ‘’Krasts’’ , vadītājs- Reinis Maurītis, piektdienās plkst.18:30- 21.30

VPDK ‘’Randiņš’’, vadītāja- Anita Gīze, pirmdienās plkst.19:00-21.00

SDK ‘’RADURAKSTI’’, vadītāja- Anita Gīze, svētdienās plkst. 10:00-12.00

Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs ‘’Zvirgzdiņi’’, vadītāja- Solveiga Muciņa, trešdienās plkst. 12:30-13.30

Drāmas kolektīvs- pieaugušie ,vadītāja- Madara Oga- Timofejeva, mēģinājumi- otrdienās plkst.18:00 -21.00

Drāmas kolektīvs bērniem, vadītāja Inga Čekaļina, mēģinājumi ceturtdienās plkst. 16.00-18.00

Liepupē :

Jauktais koris "Pernigele" ceturtdienās 19.00 - 22.00 vadītāja Arta Zunde

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ulubele" trešdienās 19.00 - 21.00 vadītājs Jānis Trezuns

ETK "Skale" ceturtdienās 17.00 - 19.00

Kapela "Ieviņa" otrdienās 19.00 - 22.00 vadītājs Valdis Andersons

Sagatavoja P. Dzērve