Ierosinājumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

Limbažu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija informē, ka ir saņemti ierosinājumi pārskatīt sekojošām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus:

 • Jaunā iela 9A, Limbaži (19.05.2023.)
 • Cēsu iela 31A, Limbaži (31.05.2023.)
 • Zāles iela 9A, Limbaži (30.06.2023.)
 • Jaunā iela 16, Limbaži (25.10.2023.)
 • Druvas iela 23, Limbaži (31.10.2023.)
 • Vidzemes 20, Salacgrīva (03.11.2023.)
 • Pērnavas 15, Salacgrīva (02.04.2024.)
 • Sporta iela 9A, Limbaži (23.04.2024.)
 • Pērnavas iela 10, Salacgrīva (13.05.2024.)
 • Viļņu iela 9, Salacgrīva (12.06.2024.)

Lūdzam iepriekš minēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus un zemesgabala īpašniekus divu mēnešu laikā no paziņošanas datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, iesniedzot tos pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai iesūtot elektroniski adresē pasts@limbazunovads.lv

Lēmumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu/ pārskatīšanas uzsākšanas atteikumu

 • Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Druvas ielā 23, Limbažos, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu;
 • Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Cēsu ielā 31A, Limbažos, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu;
 • Par grozījumu Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 20.02.2024.gada lēmumā 2/3 (protokols Nr.2) “Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vidzemes ielā 20, Salacgrīvā, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu”
 • Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vidzemes ielā 20, Salacgrīvā, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu
 • Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jaunā ielā 9A, Limbažos, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu 
 • Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Zāles ielā 9A, Limbažos, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu
 • Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jaunā ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu
 • Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 15, Salacgrīvā, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu

 

Lēmumi par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna apstiprināšanu