Ierosinājumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

Limbažu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija informē, ka ir saņemti ierosinājumi pārskatīt sekojošām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus:

  • Jaunā iela 9A, Limbaži (19.05.2023.)
  • Cēsu iela 31A, Limbaži (31.05.2023.)
  • Zāles iela 9A, Limbaži (30.06.2023.)
  • Jaunā iela 16, Limbaži (25.10.2023.)
  • Druvas iela 23, Limbaži (31.10.2023.)
  • Vidzemes 20, Salacgrīva (03.11.2023.)

Lūdzam iepriekš minēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus un zemesgabala īpašniekus divu mēnešu laikā no paziņošanas datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, iesniedzot tos pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai iesūtot elektroniski adresē pasts@limbazunovads.lv

Lēmumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu/ pārskatīšanas uzsākšanas atteikumu

Limbažu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija informē, ka 2023. gada 23.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu:

 

  • Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vidzemes ielā 20, Salacgrīvā, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu
  • Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jaunā ielā 9A, Limbažos, Limbažu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu 

Lēmumi par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna apstiprināšanu