Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Atvērts
  24.03.2023.
  Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  Nr. EKII-7/9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022…
  Statuss:
  Atvērts
  24.03.2023.
  Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā” Nr.4.2.2.0/21/A/064 Limbažu novada pašvaldība īsteno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētu darbības…
  Statuss:
  Atvērts
  06.01.2023.
  Projekts “Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana” Pašvaldība īsteno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  19.12.2022.
  Projekts “Kvalitatīva, aktīva un radoša brīvā laika pavadīšana ģimenēm Vidrižu pagastā” Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs sadarbībā ar biedrībām “Kopā ir spēks” un “Iespēja visiem” Vidrižu pagastā īstenojusi …
  Statuss:
  Atvērts
  07.07.2022.
  Projekts “SIA "Skultes doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Pašvaldība īsteno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētu specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2. pasākuma "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes…
  Statuss:
  Atvērts
  06.07.2022.
  Projekts “SIA "Vidrižu doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Pašvaldība īsteno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētu specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2. pasākuma "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes…
  Statuss:
  Atvērts
  30.06.2022.
  Noslēdzoties būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, kā arī Atklātajiem konkursiem par būvuzraudzību un būvniecību, š.g. 21.martā Limbažu novada pašvaldība iesniedza pieteikumu investīciju projektu “Jūras ielas pārbūve Limbažos” atbilstoši 2022…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.05.2022.
  2022. gadā pašvaldība īsteno 14 Zivju fonda atbalstītus projektus Zemkopības ministrijas Zivju fonda padome 2022. gada sēdēs ir atbalstījusi 14 Limbažu novada pašvaldības iesniegtos projektu pieteikumus ar kopējo fonda finansējumu 98 837,97 eiro…
  Statuss:
  Noslēdzies
  13.04.2022.
  Pašvaldība sadarbībā ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības projekti” vadlīniju “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”, aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”…
  Statuss:
  Noslēdzies
  13.04.2022.
  Projekts Nr. 5.5.1.0/17/I/006 “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””. Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena …