Limbažu novada pašvaldība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu par Limbažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu ar SIA “Mērniecības centrs”.

Pašvaldība deleģē SIA  ,,Mērniecības datu centrs” uzturēt Limbažu novada administratīvo teritoriju augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veikt iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošināt datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.

SIA “Mērniecības datu centrs” vienu reizi ceturksnī sagatavo pārskatu par reģistrētajiem augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbiem Limbažu novadā un publicē to FTP serverī, kā arī nodrošina piekļuvi Pašvaldības ADTI datubāzes darbu reģistram, kur var iepazīties ar reģistrētiem darbiem, to veidiem, iesniegšanas un reģistrācijas datumiem un lejupielādēt datnes, lai izlases kārtībā varētu veikt noteikto termiņu ievērošanas un savlaicīgas datubāzes aktualizācijas izvērtēšanu.

Līgums noslēgts uz pieciem gadiem.