Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Liepzariņi” Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6688 004 0285, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6688 004 0283, 0,1094 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1300.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 130.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 21. augusta plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 23. augustā plkst. 1015 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām  25446899, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ganību iela 1-1”, Limbaži, Limbažu novads, kadastra nr. 6601 900 2529, sastāv no dzīvokļa Nr.1, 20,1 m2 platībā un 2002/15283 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 66010050009013 un būves ar kadastra apzīmējumu 66010050009014.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1200.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 120.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 21. augusta plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 23. augustā plkst. 1045 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām  25446899, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vinteri” Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6688 003 0147, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 003 0147, 1,73 ha platībā, īpašumam ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 7200.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 720.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 21. augusta plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 23. augustā plkst. 1100 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām  25446899, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vildes” Limbažu pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs  6664 003 1085, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6664 003 1083, 0,0718 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1600.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 160.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 21. augustam, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 23. augustā plkst. 1030 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām  25446899, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gailenes” Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6676 015 0214, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6676 015 0214, 0,0469 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1300.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 130.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 21. augusta plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 23. augustā plkst. 1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām  25446899, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pūpoli 25” Umurgas pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs  6680 001 1432, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6680 001 1432, 0,0631 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 4600.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 460.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 21. augusta plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 23. augustā plkst. 1115 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām  25446899, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Skulte 2-2” Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr. 6676 900 0164, sastāv no dzīvokļa Nr.2, 19,0 m2 platībā un 190/1024 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, būves ar kadastra apzīmējumu 66760140164001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66760140169

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 300.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 30.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 50.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 21. augustam, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 23. augustā plkst. 1130 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām:  25446899, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Jaunkalniņi, Liepupes pagastā, Limbažu novadā, īpašuma kadastra Nr. 6660 002 0072, zemes vienības kadastra apz. 6660 002 0072 0,81 ha platībā.

Zemes starpgabala nosacītā cena – EUR 4800,00

Izsoles solis – EUR 100,00.

Pirmpirkuma tiesīgām personām tiek nosūtīts atsavināšanas paziņojums par starpgabala iegādi. Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par IZSOLES OBJEKTA pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumam piegul IZSOLES OBJEKTS un, kas saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekts un reģistrējies izsolei līdz 2024. gada 2. septembra plkst. 17.00. Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. Ja atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā piesakās vairākas personas kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

Informācija pieejama mājas lapā: www.limbazunovads/sadaļā/īpašumi/izsoles, tālr. informācijai: 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.

Limbažu novada pašvaldība izsludina zemes vienības Burtnieki, Staiceles pagastā, Limbažu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0170, daļas 2,8 ha platībā, nomas tiesību izsoli - IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nomas tiesību sākumcena vienam mēnesim – 20,50 EUR (divdesmit eiro 50 centi). Izsoles solis – 3,00 EUR (trīs eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 29. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 19. augustā plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 29. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 8. augusta plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 10,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) ar norādi „Izsoles dalības maksa zemes Burtnieki nomas tiesību izsolei” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – transportlīdzekļa traktora T-150K ar reģ. Nr. T6359LB, šasijas Nr. 439651, izsoli - IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) –3 100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 29. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 19. augustā plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 29. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 8. augusta plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai traktors T-150K” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai kustamo mantu LED mobilos luksoforus (komplekts 2 gab.) LZA 500-LED ar integrētu GPS uztvērēju un Radara sensoru, pārdodot tos elektroniskā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli kā vienu izsoles objektu.

Kustamās mantas nosacītā cena – EUR 5900,00.

Izsoles solis – EUR 100,00.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 8. jūlijā plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 29. jūlijā plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 18. jūlijam. Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa luksoforu izsolei” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles noteikumi un līguma projekts pieejami mājas lapā: www. limbazunovads.lv/sadaļā/ īpašumi/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, tālrunis uzziņām - 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 10, Ungurpilī, Alojas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6627 002 0443, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6627 002 0443, 0,1369 ha platībā, izsoli - IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 2 100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 23. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 22. augusta plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 23. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 12. augusta plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Rūpnīcas iela 10, Ungurpilī” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jūras iela 33-4”, Limbaži, Limbažu novads, kadastra numurs 6601 900 2441, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 21,7 m2 platībā un 217/4355 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kad.apz.66010060048001 un būves ar kad.apz.66010060048002.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 900.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 90.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 50.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 10. jūlija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 12. jūlijā plkst. 1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Pūces, Staiceles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6637 007 0101, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6637 007 0101, 3,96 ha platībā, izsoli - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 13 600,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 15. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 14. augustā plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 15. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 4. augusta plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Pūces, Staiceles pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jūras iela 58, Alojā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6607 001 0278, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6607 001 0278, 0,3195 ha platībā, izsoli - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 15. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 14. augustā plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 15. jūlija plkst.13:00 līdz 2024. gada 4. augusta plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Jūras iela 58, Alojā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

 

Limbažu novada pašvaldība rīko zemes nomas tiesību izsoli elektrouzlādes staciju ierīkošanai kā vienam izsoles objektam Limbažos Sporta ielā 3, zemes vienības kadastra apzīmējums 66010090042, Parka ielā 38, zemes vienības kadastra apzīmējums 66010090029, Skultes pagastā, Skultē, Lielkrogzemnieki-1, (adrese: Edgara Liepiņa iela 2, Skulte, Skultes pagasts), zemes vienības kadastra apzīmējums 66760130031, Vidrižu pagastā, Vidrižos “Centrs”, adrese: Skolas iela 1, zemes vienības kadastra apzīmējums 66840010454, Ainažos, Parka ielā 15, zemes vienības kadastra apzīmējums 66050020169, Salacgrīvā, Viļņu ielā 4, zemes vienības kadastra apzīmējums 66150040125, Liepupes pagastā, Mežgravās, zemes vienības kadastra apzīmējums 66600110050.

Zemesgabalu daļu izmantošanas mērķis - automašīnu vienlaicīgu elektrouzlādi nodrošinošu uzlādes staciju izbūve ar jaudu ne mazāk kā 44 kW.

Zemesgabalu daļu nomas tiesību izsoles sākumcenu (vienam gadam) - EUR 1250,00, vienam mēnesim - EUR 104,17.

Izsoles solis – EUR 8,34.

Zemes nomas līguma termiņš - 30 gadi.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 4. jūnijā plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 25. jūnijā plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 14. jūnijam.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei elektrouzlādes staciju izbūvei Limbažu novadā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles noteikumi un līguma projekts pieejami mājas lapā: www. limbazunovads.lv/sadaļā/ īpašumi/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Tālrunis informācijai par zemes gabaliem Limbažos, Skultes un Vidrižu pagastos pa tālr. 2 915456429252432 un informācijai par zemes gabaliem Salacgrīvā, Ainažos un Liepupes pagastā pa tālr. 29489943, 20220540, 26656289 e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Tērces iela 4B, Salacgrīvā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6615 004 0329, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6615 004 0320 (0,2699 ha platībā). Zemes gabala izmantošanas veids – tehniskās apbūves teritorijā (T).

Īpašuma nosacītā cena – EUR 13 700,00.

Izsoles solis – EUR 200,00.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71UNLA0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas un pieteikums izsolei jāiesniedz Salacgrīvas apvienības pārvaldē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9 vai pa e-pastu: salacgriva@limbazunovads.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā: www.limbazunovads.lv/sadaļā/īpašumi/izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 2024. gada 8. jūlija plkst.17.00. Izsole notiks 2024. gada 9. jūlijā plkst.10.00, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālrunis uzziņām - 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.

Limbažu novada pašvaldība rīko zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla” (teritorija Nr.2), Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104, 1 ha platībā nomas tiesību izsoli.

 1. Nomas objekts – zemes gabala daļa “Jūras piekrastes josla” (teritorija Nr.2), Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104 (1 ha platībā).
 2. Nomas objekta izsoles sākuma cena nomas maksa gadā– EUR 150,00.
 3. Izsoles solis – EUR 20,00.
 4. Iznomāšanas mērķis – komercdarbība (teritorijas labiekārtošana un publiski pieejamu pasākumu un tirdzniecības organizēšana).
 5. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 1. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību izsole elektroniskā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli.
 2. Izsolei jāpiesakās ne vēlāk kā līdz 2024. gada 9. jūlija plkst.16.00. Izsole notiks 2024. gada 10. jūlijā plkst.10.00 Salacgrīvas apvienības pārvaldes 106. telpā - Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
 3. Lai piedalītos izsolē nomas tiesību pretendentam jāsamaksā dalības nauda 10,00 euro apmērā, ieskaitot to Limbažu novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8, ar atzīmi par dalību zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla” (teritorija Nr.2), nomas tiesību izsolē.
 4. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi, nomas līguma projekts, grafiskais pielikums ir pieejami Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv/sadaļā/ īpašumi/ izsoles). Tālrunis uzziņām - 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.
 5. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 26656289.

Limbažu novada pašvaldība rīko zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla” (teritorija Nr.1), Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104, 1 ha platībā nomas tiesību izsoli.

 1. Nomas objekts – zemes gabala daļa “Jūras piekrastes josla” (teritorija Nr.1), Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104 (1 ha platībā).
 2. Nomas objekta izsoles sākuma cena nomas maksa gadā– EUR 150,00.
 3. Izsoles solis – EUR 20,00.
 4. Iznomāšanas mērķis – komercdarbība (teritorijas labiekārtošana un publiski pieejamu pasākumu un tirdzniecības organizēšana).
 5. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 6. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību izsole elektroniskā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli.
 7. Izsolei jāpiesakās ne vēlāk kā līdz 2024. gada 5. jūlija plkst.16.00. Izsole notiks 2024. gada 9. jūlijā plkst.10.30 Salacgrīvas apvienības pārvaldes 106. telpā - Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
 8. Lai piedalītos izsolē nomas tiesību pretendentam jāsamaksā dalības nauda 10,00 euro apmērā, ieskaitot to Limbažu novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8, ar atzīmi par dalību zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla” (teritorija Nr.1), nomas tiesību izsolē.
 9. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi, nomas līguma projekts, grafiskai pielikums ir pieejami Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv/sadaļā/ īpašumi/ izsoles). Tālrunis uzziņām - 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.
 10. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 26656289.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kalnieši 13”, Umurgas pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6680 001 1681, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1681, 0,0629 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 5100.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 510.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 12. jūnija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 14. jūnijā plkst. 1030 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Dārza iela 18-19”, Limbaži, Limbažu novads, kadastra numurs 6601 900 2528, kas sastāv no dzīvokļa Nr.19 30,1 m2 platībā un 2502/46484 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kad.apz.66010060091001, šķūņa ar kad.apz.66010060091003, veļas mazgātavas ar kad.apz.66010060091004 un zemes vienības ar kad.apz.66010060091.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 4000.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 400.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 12. jūnija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 14. jūnijā plkst. 1015 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Cēsu iela 31A-37”, Limbaži, Limbažu novads, kadastra numurs 6601 900 2525, kas sastāv no dzīvokļa Nr.37 18,1 m2 platībā un 181/10714 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kad.apz.66010120006001.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1800.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 180.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 12. jūnija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 14. jūnijā plkst. 1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Rubeņu iela 1”, Limbaži, Limbažu novads, kadastra numurs 6664 003 0345, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0345, 0,0555 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 2200.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 220.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 12. jūnija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 14. jūnijā plkst. 1045 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Rožkalniem”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6664 011 0108, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 011 0108, 1,63 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 8100.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 810.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 12. jūnija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 14. jūnijā plkst. 1115 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mazā Noliktavu iela 5F”, Limbaži, Limbažu novads, kadastra Nr. 6601 012 0091, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apz.6601 012 0167, 0,1457 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 5200.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 520.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 12. jūnija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 14. jūnijā plkst. 1100 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 10, Ungurpilī, Alojas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6627 002 0443, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6627 002 0443, 0,1369 ha platībā, izsoli - IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 2 100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 13. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 12. jūnija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 13. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 2. jūnija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00  EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Rūpnīcas iela 10, Ungurpilī” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pašvaldība rīko zemes vienības Rīgaļu zeme”, Staicelē daļas nomas tiesību izsoli

 1. Nomas objekts – zemes gabala daļa īpašumā Rīgaļu zeme, Staicelē, Limbažu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6617 001 0088 (1,0 ha platībā).
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena nomas maksai gadā – EUR 59,00
 1. Izsoles solis – EUR 5,00.
 2. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – lauksaimnieciskai darbībai.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes vienības daļas nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2024. gada 17. maija plkst.15.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Alojas apvienības pārvaldē – Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novadā, darba dienās no 8.00-16.00. vai elektroniski nosūtot dokumentus uz e-pastu: aloja@limbazunovads.lv.
 6. Izsole notiks 2024. gada 20. maijā plkst.14.30 Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.
 7. Izsoles dalības maksa EUR 10,00, kas jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817, ar atzīmi par dalību zemes gabala Rīgaļu zeme, Staicelē nomas tiesību izsolē. Dalības maksa netiek atmaksāta
 8. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv).
 9. Izsoles uzvarētājs kompensē pašvaldībai pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu par telpas tirgus nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 50,00
 10. Sīkāka informācija par tālr. 25749113

Pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Ciprese”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā daļas nomas tiesību izsoli

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Ciprese”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā daļa, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 6648 006 0066 0,4 ha platībā, un ēkas ar kadastra apzīmējumu: 6648 006 0066 001.
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena nomas maksai mēnesī – EUR 13,00
 3. Izsoles solis – EUR 3,00.
 4. Nomas objekta izmantošanas veids – saimnieciskā darbība.
 5. Nomas termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi.
 6. Izsoles veids – pirmā nekustamā īpašuma nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2024. gada 17. maija plkst.15.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Alojas apvienības pārvaldē – Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novadā, darba dienās no 8.00-16.00. vai elektroniski nosūtot dokumentus uz e-pastu: aloja@limbazunovads.lv.
 8. Izsole notiks 2024. gada 20. maijā plkst.14.00 Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.
 9. Izsoles dalības maksa EUR 10,00, kas jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817, ar atzīmi par dalību īpašuma Ciprese, Ozolmuižā nomas tiesību izsolē. Dalības maksa netiek atmaksāta
 10. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv).
 11. Izsoles uzvarētājs kompensē pašvaldībai pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu par telpas tirgus nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 100,00.
 12. Sīkāka informācija par tālr. 25749113

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Bērzu iela 2, Alojā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6607 001 0155, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6607 001 0155, 0,9074 ha platībā izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 6 400,00 EUR (seši tūkstoši četri simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 13. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 12. jūnija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 13. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 2. jūnija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Bērza iela 2, Alojā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

(24.04.2024) 

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā. Īpašuma kadastra Nr.6680 004 0177, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 004 0177, 348. kvartāla 8. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,1 ha, 348. kvartāla 9. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,26 ha, 348., 348. kvartāla 16. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte ar izcērtamo platību 0,9 ha, 348. kvartāla 18.nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,89 ha, kopējā izcērtamā platība 2.15 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 469,58m3 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 19 700,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 20243. gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 30. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV37UNLA0050014284308 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Mežķeizari 1, Umurgas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Bērzleji, Limbažu pagastā, Limbažu novadā. Īpašuma kadastra Nr. 6664 005 0221, zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 003 0853, 2. kvartāla 3. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,53 ha, 2.kvartāla 5. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 1,37 ha, 2.kvartāla 7.  nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, ar izcērtamo platību 0,98 ha, kopējā izcērtamā platība 2,88 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 635,37m3- IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 49 400,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 20251353, 29499639, e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 20243. gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 30. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV37UNLA0050014284308 dalības maksu – 40,00  EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Bērzleji, Limbažu pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā “Jaunsaulgrieži”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā. Īpašuma kadastra Nr. 6664 005 0184, zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0184, 479. kvartāla 3. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 0,8 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 158,34 m3- IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 11 900,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 20251353, 29499639, e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 20243. gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 30. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV37UNLA0050014284308 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Jaunsaulgrieži, Limbažu pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz pašvaldībai piederošās telpas Nr.3 daļa, Skolas ielā 4, Vidrižos, Vidrižu pagastā Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6684 001 0392 001, ar platību 15,0 m2. Nomas objekta lietošanas mērķis – telpas saimnieciskai darbībai.

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir – EUR 0,3/m2 (nulle eiro un 30 centi par kvadrātmetru) mēnesī, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles solis ir 0,10 EUR (desmit centi) par vienu m2 .

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 3 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2024.gada 8. maijam, plkst. 17:00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024.gada 10.maijā, plkst. 10:15 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 20251353.

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz pašvaldībai piekrītošo telpu Nr. 34/35/36/46/47 53,3 m2 platībā ēkā ar apzīmējumu kadastrā 6664 005 0188 001 īpašumā ar adresi Limbažu novadā, Limbažu pagastā, Lādē, “Lādes Vītoli”. Nomas objekta lietošanas mērķis – dzīvojamās telpas.

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir – EUR 2,25 /m2 (divi eiro un 25 centi par kvadrātmetru) mēnesī, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles solis ir 0,10 EUR (desmit centi) par vienu m2 .

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 3 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2024.gada 8. maijam, plkst. 17:00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024.gada 10.maijā, plkst. 10:00 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Sudmaliņas”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6652 008 0113, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 008 0113, 4,11 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 19 100.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 1910.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 200.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8.maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1030 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Skarenes”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6652 003 0235, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 003 0078, 1,43 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 4600.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 460.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1045 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu “Kalēju iela 5-1B”, Gravas, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6684 900 0234, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1B 28,0 m2 platībā un 280/4539 kopīpašuma domājamām daļām no kluba ēkas ar dzīvokļiem, būves ar kadastra apz.66840030228001, noliktavas ar kadastra apz.66840030228002, šķūņa ar kadastra apz.66840030228004 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66840030228.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1300.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 130.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1130 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zeme pie Medņu ielas 6”, Limbažos, Limbažu novads, kadastra numurs 6664 003 1073, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 1061, 0,0312 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1700.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 170.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1100 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pļava”, Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6676 014 0060, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6676 014 0058, 0,0452 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1900.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 190.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1115 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Rīgas iela 2A, Alojā, Limbažu novadā, ēkas – kiosks, ar kadastra apzīmējumu 6607 003 0010 006, nomas tiesību izsoli

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rīgas iela 2A, Alojā, Limbažu novadā, ēka – kiosks, ar kadastra apzīmējumu 6607 003 0010 006, ar platību 12 m2.
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena nomas maksai mēnesī – EUR 12,00
 1. Izsoles solis – EUR 3,00.
 2. Nomas objekta izmantošanas veids – saimnieciskā darbība.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā nekustamā īpašuma nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2024. gada 19. aprīļa plkst.15.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Alojas apvienības pārvaldē – Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novadā, darba dienās no 8.00-16.00. vai elektroniski nosūtot dokumentus uz e-pastu: aloja@limbazunovads.lv.
 6. Izsole notiks 2024. gada 22. aprīlī plkst.14.00 Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.
 7. Izsoles dalības maksa EUR 10,00, kas jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817, ar atzīmi par dalību īpašuma Rīgas iela 2A, Alojā nomas tiesību izsolē. Dalības maksa netiek atmaksāta
 8. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv).
 9. Izsoles uzvarētājs kompensē pašvaldībai pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu par telpas tirgus nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 100,00.
 10. Sīkāka informācija par tālr. 25749113

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Vijolītes, Staiceles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6637 001 0334, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6637001 0074 (2,67 ha platībā), izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 9 800,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 17. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 17. maija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 17. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 7. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Vijolītes, Alojas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jūras iela 22, Alojā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6607 001 0108, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6607 001 0108 0,3533 ha platībā, divām dzīvojamām mājām ar kadastra apzīmējumiem: 6607 001 0108 001 un 6607 001 0108 005izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 5 500,00 (pieci tūkstoši pieci simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 22. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 22. maija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 22. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 12. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Jūras iela 22, Alojā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Skudras, Alojas pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6627 004 0369, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0169 (1,67 ha platībā), izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

Lietu Tiesība, kas apgrūtina IZSOLES OBJEKTU – apbūves tiesība uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66270040169 līdz 2051. gada 30. martam. Apbūves tiesīgais SIA “SP Aloja”, reģistrācijas numurs 40203399886.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 7 500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 16. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 16. maija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 16. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 6. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Skudras, Alojas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Kamenes, Alojas pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6627 004 0368, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0366 (3,26 ha platībā), izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

Lietu Tiesība, kas apgrūtina IZSOLES OBJEKTU – apbūves tiesība uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66270040366 līdz 2051. gada 12. janvārim. Apbūves tiesīgais SIA “SP Aloja”, reģistrācijas numurs 40203399886.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 13 600,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 15. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 15. maija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 15. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 5. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Kamenes, Alojas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.