Kontakti

port [at] salacgrivaport.lv

Atrašanās vieta

Ostas iela 6, Salacgrīva, Limbažu novads, Latvija, LV4033

Ostas pārvaldnieks: Ivo Istenais

tālr. +371 64071111, +371 29262429
e-pasts: port@salacgrivaport.lv

Salacgrīvas jahtu osta: +371 26377322

e-pasts: port@salacgrivaport.lv

e-pasts: kapteinis@salacgrivaport.lv

A/s Citadeles banka
EUR - LV98PARX0002241940023
Kods PARXLV22

A/s Swedbank
EUR - LV02HABA0551034650030
Kods HABALV22

Darbinieki