Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji:

1. SIA Salacgrīvas ūdens

Kontaktinformācija: 64071575, Rīgas iela 2, Salacgrīva

Pakalpojums

Vienība

Izcenojums bez PVN / EUR

PVN / EUR

Izcenojums ar PVN / EUR

Maksa par asenizācijas pakalpojumu Salacgrīvas un Ainažu pilsētas robežās*

*noslēdzot asenizācijas līgumu, vietās kur nav pieejama centralizētā kanalizācija , iespējama 20% atlaide

1 muca   (4,2 m3)

37,19

7,81

45,00

Maksa par asenizācijas pakalpojumu Liepupes un Tūjas ciemu robežās

1 muca   (4,2 m3)

39,67

8,33

48,00

2. SIA Limbažu siltums

Kontaktinformācija: Mārcis Dīriķis, mob.tel. 29293752, e-pasts marcis.dirikis@limbazusiltums.lv, Jaunā iela 2A, Limbaži

  • 1 (vienas) autocisternas (tilpums 3,25m3) cena Limbažu pilsētas robežās un Ozolainē, Limbažu pagastā tiek noteikta 39,80 EUR bez PVN, 48,16 EUR ar PVN

Ārpus Limbažu pilsētas, tiek piemērota maksa par katru nobraukto km 1,21 EUR (t.sk. 21% PVN).

Pakalpojumam ārpus noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku dienās piemērojams koeficients 1,5.

Lūgums asenizācijas pakalpojumu pieteikt laicīgi!

3. SIA Alojas Saimniekserviss

Kontaktinformācija:

Rīgas ielā 22, Alojā, tel.64031502; 64031230, e-pasts: info@anss.lv

Ārpus darba laika vai brīvdienās izcenojumam tiek piemērots koeficients 1,5

Asenizācijas pakalpojums

SIA “Alojas Saimniekserviss” Reģ.Nr. 44103091517 informē, ka ar š.g. 1.jūliju tiek noteikta sekojoša maksa par asenizācijas pakalpojumu:

Kanalizācijas izsūknēšana un izvešana ar traktoru MTZ un sūcmucu (vienas) cisternas (tilpums 5,00m3) cena  Staiceles pilsētas un pagasta teritorijā - 37,33 EUR (t.sk. 21% PVN):

Kanalizacijas izsūknēšana un izvešana ar traktoru Valtra un asenizācijas mucu ar tilpumu līdz 5,00m3 cena Alojas pilsētas un pagasta teritorijā -43,32 EUR ( t.sk.21 % PVN), par katru m3 virs pamattilpuma 5,92 EUR ( t.sk.21 % PVN).  

  • Ārpus darba laika vai brīvdienās izcenojumam tiek piemērots koeficients 1,5
  • Ārpus Alojas un Staiceles pilsētas teritorijas (5km) tiek piemērota papildus maksa par nobrauktajiem km,1,21 EUR ( tai skaitā PVN) to sadalot proporcionāli sniegtajam pakalpojumu skaitam

Lūgums asenizācijas pakalpojumu pieteikt laicīgi!

4. SIA BioVide

juridiskā adrese: Terēzes iela 8 – 3, Rīga, LV – 1012; tel.24555511 e-pasts: liga@bio-vide.lv

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports

T – Traktortehnika)

Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums

 Renault Maxity

 KI-3379

 A

 3m3

5. SIA BN KOMFORTS

juridiskā adrese: Vanagu iela 4a, Valmiermuiža, Valmieras pagasts; tel.22025761 e-pasts: info@bnkomforts.lv

Pakalpojums

Vienība

Izcenojums bez PVN / EUR

PVN / EUR

Izcenojums ar PVN / EUR

Nosēdbedres izvešana

līdz 3m3

 40.20

8.44

48.64

Transporta pakalpojumi ārpus Valmieras novada Burtnieku apvienības teritorijas

km – cena

1.17

0.25

1.42

6. ZS “Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta zemnieku saimniecība“ MEŽMAĻI

Juridiskā adrese: "Mežmaļi", Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011
Adrese : Zvejas iela 2, Skultes pag., Limbažu novads , LV 4025
Reģ. Nr. 53601026131
Tālr.: 29395999 E-pasts: mezmali@inbox.lv