Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji:

1. SIA Salacgrīvas ūdens

Kontaktinformācija: 64071575, Rīgas iela 2, Salacgrīva

Pakalpojums

Vienība

Izcenojums bez PVN / EUR

PVN / EUR

Izcenojums ar PVN / EUR

Maksa par asenizācijas pakalpojumu Salacgrīvas un Ainažu pilsētas robežās*

*noslēdzot asenizācijas līgumu, vietās kur nav pieejama centralizētā kanalizācija , iespējama 20% atlaide

1 muca   (4,2 m3)

37,19

7,81

45,00

Maksa par asenizācijas pakalpojumu Liepupes un Tūjas ciemu robežās

1 muca   (4,2 m3)

39,67

8,33

48,00

 

2. SIA Limbažu siltums

Kontaktinformācija: Mārcis Dīriķis, mob.tel. 29293752, e-pasts marcis.dirikis@limbazusiltums.lv, Jaunā iela 2A, Limbaži

 

Informējam, ka ar š.g. 1.maiju tiek noteikta sekojoša maksa par asenizācijas pakalpojumu:

1 (vienas) autocisternas (tilpums 3,25m3) cena Limbažu pilsētas robežās un Ozolainē, Limbažu pagastā tiek noteikta 48,16 EUR (t.sk. 21% PVN), ārpus Limbažu pilsētas, tiek piemērota maksa par katru nobraukto km 1,21 EUR (t.sk. 21% PVN).

Pakalpojumam ārpus noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku dienās piemērojams koeficients 1,5.

Lūgums asenizācijas pakalpojumu pieteikt laicīgi!

Pakalpojums

Vienība

Izcenojums

bez PVN / EUR

PVN / EUR

Izcenojums ar

PVN / EUR

Asenizācijas pakalpojums Limbažos

Juridiskām personām

1 autocisterna (3.25mᶾ)

28,41

5,97

34,38

Fiziskām personām

26,85

5,64

32,49

Asenizācijas pakalpojums ārpus pilsētas

Juridiskām personām

1 autocisterna (3.25mᶾ)

28,41+0,64/km

5,97

34,38 + 0,64/km + PVN par km

Fiziskām personām

26,85 +0,64/km

5,64

32,49 + 0,64/km + PVN par km

 

3. SIA Alojas Saimniekserviss

Kontaktinformācija:

Rīgas ielā 22, Alojā, tel.64031502; 64031230, e-pasts: info@anss.lv

Ārpus darba laika vai brīvdienās izcenojumam tiek piemērots koeficients 1,5

Pakalpojums

Vienība

Izcenojums bez PVN / EUR

PVN / EUR

Izcenojums ar PVN / EUR

Kanalizācijas izsūknēšana un izvešana ar traktoru MTZ 82 asenizācijas mucu

Līdz

3,20 m3

16,93

3,56

20,49

1 m3

5,29

1,11

6,40

Kanalizācijas izsūknēšana un izvešana  ar traktoru Valtra asenizācijas mucu

Līdz 5 m3

23,15

4,86

28,01

1 m3

4,63

0,97

5,60

Kanalizācijas izsūknēšana un izvešana par katru m3 virs pamattilpuma

m3

3,80

0,79

4,59

Asenizācijas transporta izbraukums ārpus Staiceles un Alojas pilsētas robežām

km

0,70

0,15

0,85

 

4. SIA BioVide, juridiskā adrese: Terēzes iela 8 – 3, Rīga, LV – 1012; tel.24555511 e-pasts: liga@bio-vide.lv

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports

T – Traktortehnika)

Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums

 Renault Maxity

 KI-3379

 A

 3m3

 

5. SIA BN KOMFORTS, juridiskā adrese: Vanagu iela 4a, Valmiermuiža, Valmieras pagasts; tel.22025761 e-pasts: info@bnkomforts.lv

 

Pakalpojums

Vienība

Izcenojums bez PVN / EUR

PVN / EUR

Izcenojums ar PVN / EUR

Nosēdbedres izvešana

līdz 3m3

 40.20

8.44

48.64

Transporta pakalpojumi ārpus Valmieras novada Burtnieku apvienības teritorijas

km – cena

1.17

0.25

1.42