Datums Pasākums Norises vieta, laiks Atbildīgā persona, kontaktinformācija
1.aprīlī 5.-8.klašu matemātika olimpiāde Izglītības iestādēs Ilze Kapmale, t. 29332084, e-pasts: ilze.kapmale@limbazunovads.lv  
1.aprīlī Jauniešu domes stiprināšana. Picu vakars “BĀKA” Salacgrīvā “BĀKA” Salacgrīvā, plkst.16:00 Annija Elva Bērza, t.20350035, e-pasts: annija.berza@limbazunovads.lv
1.aprīlī Vizīte Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā. Līdzdalība un iniciatīvu projekti. Projekta “Kopā” ietvaros Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā, no plkst. 9:20 līdz 10:40 Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv, Annija Elva Bērza, t.20350035, e-pasts: annija.berza@limbazunovads.lv
1.-14. aprīlī Iniciatīvu projekti, konsultēšana projektu rakstīšanā Pēc vajadzības Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv
4.aprīlī Skolēnu teātra “Kriksis” izrāde “Stopētāji” Limbažu Bērnu un jauniešu centrā, plkst.19.00 Ilze Žūriņa-Davidčuka, t.26450462, e-pasts: limbazu.bjc@limbazunovads.lv
4.aprīlī Kopā ar jauniešiem veidots mākslas darbs “Ukrainas brīvībai” “BĀKA” Salacgrīvā, plkst.15:00 Annija Elva Bērza, t.20350035, e-pasts: annija.berza@limbazunovads.lv
5.aprīlī Limbažu novada pirmsskolas izglītības metodiķu seminārs "Pieejamie resursi kompetenču pieejas mācību satura ieviešanā." ZOOM platformā plkst. 10.00 ZOOM saite:  Antra Paegle, t.264432291,e-pasts: antra.paegle@limbazunovads.lv; Ligita Dambe, t.29112156, e-pasts: ligitadambe@inbox.lv
 
5.aprīlī  Valodas (latviešu) MPJA skolotāju, kas māca vidusskolas posmā, sanāksme "Aktuālie  eksāmenu satura jautājumi un citas aktualitātes" ZOOM platformā plkst.13.00 ZOOM saite: Agris Steps, t.26339288, e-pasts: agrissteps@inbox.lv; Ilze Kapmale, t.29332084,e-pasts: ilze.kapmale@limbazunovads.lv
 
6.aprīlī Skolu direktoru vietnieku izglītības jomā (mācību pārziņu) sanāksme "Aktuālie jautājumi eksāmenu organizēšanā un norisē" ZOOM platformā plkst. 15.00  Ilze Kapmale, t.29332084, e-pasts: ilze.kapmale@limbazunovads.lv
 
6., 13., 20., 27 aprīlī Limbažu novada jauniešu domes sanāksmes Limbažu Jauniešu centrā, ZOOM platforma, plkst.16:00 Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv, Renārs Peksis, t.25737175, e-pasts: renars.peksis@limbazunovads.lv
6.-9. aprīlī “Līdzdalības akadēmija” sadarbībā ar Creative minds of culture Vieta tiks precizēta, no plkst.10:00 Renārs Peksis, t.25737175, e-pasts: renars.peksis@limbazunovads.lv
7.aprīlī Sākumskolas skolotāju MPJA seminārs. Izglītojamo mācību snieguma līmeņu apraksta veidošana (lekt.I.Tīruma) ZOOM platformā plkst. 14.00 ZOOM saite:  Kristīne Gaugere, t.26323635, e-pasts: gaugere.kristine@gmail.com; Ilze Kapmale, t.29332084, e-pasts: ilze.kapmale@limbazunovads.lv
 
8.aprīlī Izglītības iestāžu direktoru, vadītāju kārtējā ikmēneša sanāksme ZOOM platformā plkst. 13.00 ZOOM saite:  Sigita Upmale, t.29496711, e-pasts: sigita.upmale@limbazunovads.lv
 
8.aprīlī Galda spēļu sacensības Aloja, Rīgas iela 4, plkst. 15.00 Guna Krūmiņa, t.26412880, e-pasts: guna.krumina@limbazunovads.lv
11.-14. aprīlī Radošās Lieldienu darbnīcas "Čempiņš" no plkst. 17.00 Anda Timermane, t.22400122, e-pasts: anda.timermane@limbazunovads.lv
11.–16. aprīlī Lieldienu orientēšanās Staicelē Pēc izvēles, katrs individuāli pilsētā Anda Timermane, t.22400122, e-pasts: anda.timermane@limbazunovads.lv
11.-19. aprīlī Lieldienu tematika sociālajos tīklos un LNJD sveiciens svētkos Sākot no 11. aprīļa plkst.10:00, līdz 19. aprīlim plkst.10:00 Renārs Peksis, t.25737175, e-pasts: renars.peksis@limbazunovads.lv
12.aprīlī Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Limbažu Konsultatīvajā bērnu centrā, laiks tiks precizēts Antra Paegle, t.264432291,e-pasts: antra.paegle@limbazunovads.lv
13.aprīlī 8.-9.klašu vācu valodas olimpiāde  Limbažu Valsts ģimnāzijā, saskaņā ar sadarbības partneru izstrādāto nolikumu, plkst.10.00 Ilze Kapmale, t.29332084,e-pasts: ilze.kapmale@limbazunovads.lv
13.aprīlī Zooms jauniešiem par aktualitātēm EURODESK un JSPA ZOOM platforma plkst.16:30 Renārs Peksis, t.25737175, e-pasts: renars.peksis@limbazunovads.lv
18.aprīlī Raibās lieldienas Alojā Alojas pilsētā, laiks - tiks precizēts Guna Krūmiņa, t.26412880, e-pasts: guna.krumina@limbazunovads.lv
20.aprīlī Izglītības iestāžu digitālās pratības mentoru seminārs ZOOM platformā plkst.15.00  Inna Riekstiņa, t.29333730, e-pasts: inna.riekstina@limbazunovads.lv; Ilze Kapmale, t.29332084,e-pasts: ilze.kapmale@limbazunovads.lv
 
20.aprīlī Jauniešu domes lielā klātienes tikšanās Limbažos Limbažu Jauniešu centrā, plkst.15:30 Renārs Peksis, t.25737175, e-pasts: renars.peksis@limbazunovads.lv
21.aprīlī Turnīrs šautriņu mešanā "Čempiņš", plkst.17.30 Anda Timermane, t.22400122, e-pasts: anda.timermane@limbazunovads.lv
25.-29. aprīlī Zaļnedēļa videi draudzīgāka dzīvesveida veicināšanai Aktivitātes katru dienu sociālajos tīklos Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv
26.aprīlī Limbažu novada pirmsskolas skolotāju seminārs "Pieejamie resursi kompetenču pieejas mācību satura ieviešanā" ZOOM platformā plkst. 13.30 ZOOM saite:  Antra Paegle, t.264432291,e-pasts: antra.paegle@limbazunovads.lv; Ligita Dambe, t.29112156, e-pasts: ligitadambe@inbox.lv
 
28.aprīlī Iekļaujošās izglītības atbalsta MJA skolotāju seminārs Laiks tiks precizēts, ZOOM saite tiks nosūtīta (saiti sūtīs I. Bite) Inese Bite, t.26348573, inesebite@inbox.lv; Ilze Kapmale, t.29332084,e-pasts: ilze.kapmale@limbazunovads.lv
28.aprīlī - 1.maijā ERASMUS+ KA2 projekta partneru vizīte Limbažos Limbaži un Salacgrīva, visu 4 dienu garumā. Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv, Renārs Peksis, t.25737175, e-pasts: renars.peksis@limbazunovads.lv
29.aprīlī Tikšanās ar iedvesmas personu Aloja, Rīgas iela 4, plkst.16.00 Guna Krūmiņa, t.26412880, e-pasts: guna.krumina@limbazunovads.lv
30.aprīlī Skolēnu teātra “Kriksis” 35 gadu jubilejas pasākums “Teātra taka” Limbažu Bērnu un jauniešu centrā, plkst.16.00 Ilze Žūriņa-Davidčuka, t.26450462, e-pasts: limbazu.bjc@limbazunovads.lv
Aprīlī Jauniešu apzināšana par novadu attēlu spēles izveidi “BĀKA” Salacgrīvā Annija Elva Bērza, t.20350035, e-pasts: annija.berza@limbazunovads.lv
Aprīlī Maija pasākumu plānošana kopā ar jauniešiem - Reņģēdāju festivāls, Bākas jubileja “BĀKA” Salacgrīvā Annija Elva Bērza, t.20350035, e-pasts: annija.berza@limbazunovads.lv
Aprīlī Podkastu studijas labiekārtošana “BĀKA” Salacgrīvā Annija Elva Bērza, t.20350035, e-pasts: annija.berza@limbazunovads.lv
Aprīlī “BĀKA” Salacgrīvā logu apgleznošana pavasarīgās noskaņās “BĀKA” Salacgrīvā Annija Elva Bērza, t.20350035, e-pasts: annija.berza@limbazunovads.lv
Aprīlī Tikšanās ar projekta “Kopā” mentori Rudīti Muraševu Laiks tiks precizēts Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv
Aprīlī Sociālo tīklu administrēšana, jauniešiem aktuālas informācijas izvietošana   Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv
Aprīlī Brīvprātīgā darba startēšana   Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv
Aprīlī Jauniešu aptaujas izplatīšana projekta “Kopā ” ietvaros   Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv
Aprīlī Pieredzes apmaiņas brauciens uz Balvu bērnu un jauniešu centru Balvi (laiks tiks precizēts) Madara Skrastiņa, t.26435631, e-pasts: madara.skrastina@limbazunovads.lv, Annija Elva Bērza, t.20350035, e-pasts: annija.berza@limbazunovads.lv
       
* Pasākumu plānā var būt precizējumi.    
       
Limbažu novada Izglītības pārvaldes vadītāja                                Sigita Upmale  
2022. gada 30. martā    
jauniesu darbs
jaun
lecos puik