2021. gada martā Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) organizēja divu dienu semināru ”Vesela Latvija” Nacionāli Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) dalībniekiem, kurā piedalījās arī Limbažu novada domes pārstāvji. Balstoties uz ārkārtējo situāciju valstī, seminārs tika rīkots attālināti, tiešsaistes platformā ZOOM. Semināra mērķis - sekmēt pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, sniegt metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.

Atgādinām, ka Limbažu novada pašvaldībai tika piešķirts Veselīgās pašvaldības statuss un tā iekļauta NVPT ar 2016.gada 30.jūnijā Veselības ministrijas izdoto rīkojumu nr.74 “Par Veselīgas pašvaldības statusa piešķiršanu un pašvaldību uzņemšanu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”. Programmas kopējais mērķis ir veicināt koordinētu Veselīgo pilsētu darbību nacionālajā līmenī, sniegtu metodoloģisku atbalstu, palīdzētu ar veselību veicinošu programmu un darba plānu izstrādi, organizētu regulāras kontaktpersonu tikšanās un apmācības.

Lai stiprinātu pašvaldību lomu un kompetenci veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, semināra laikā pašvaldības pārstāvjiem tika dota iespēja iepazīties ar dažādu jomu speciālistiem un zinātnes pētniekiem. Bija iespēja uzzināt, kā pareizāk pētīt un analizēt iedzīvotāju veselības rādītājus un paradumus, kur meklēt, kā apkopot un izvērtēt iegūto statistiku, kā veiksmīgāk komunicēt ar dažādām mērķauditorijām, motivējot tās iesaistīties pašvaldību organizētajos pasākumos. Viena no semināra daļām tika veltīta aktuālajām problēmām iedzīvotāju vidū, kas pamatā ir saistīta ar dažāda veida atkarībām un to profilakses pasākumiem. Papildus vēl bija iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem no Jēkabpils un Viļņas pašvaldībām. Šo pašvaldību pārstāves dalījās savā pieredzē ar pēdējo 3 gadu laikā īstenotajām veselības veicināšanas pasākumu programmām un projekta aktivitātēm.

SPKC jau 2021.gadam ir sagatavojis virkni aktivitāšu, lai veicinātu gan pašvaldību iesaisti, gan iedzīvotāju aktivitāti, ar mērķi stiprināt NVPT un turpināt atbalstīt pašvaldības veselības veicināšanas pasākumu īstenošanā. Tiek īstenotas arī izglītojošas kampaņas, lai informētu iedzīvotājus ar aktualitātēm veselības veicināšanas un slimību profilakses jomās. Izstrādāti gan izglītojoši video, gan iezīmētas starptautiskās tematiskās dienas cīņā pret dažāda veida slimībām, gan aktualizēti izglītojoši ieteikumi imunitātes un mentālās veselības stiprināšanai, kā arī bērnu un jauniešu atjautīgie informatīvie materiāli, piemēram, par roku mazgāšanu.

Lai gan jau gadu ir krietni ierobežotas iespējas, neskatoties uz to, Limbažu novada pašvaldība aktīvi darbojas, lai veicinātu gan aktivitātes, to pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, gan arī neatlaidīgi investē infrastruktūrā. Priekšā jauns izaicinājumu pilns gads, kuru ar veselīgām domām un pozitīvu enerģiju varam pārvarēt, sasniedzot arvien jaunas virsotnes!

Dzemdes kakla vēža izpratnes veicināšanas mēnesis
veseliba1
23.septembris – Be Active Day
17 berni
hepatit
peld1
Esi ūdensdrošs
Pasaules hipertensijas diena
Ūdens drošības diena
help1
higiane
Vakcīna
miegs
mutes diena1
smoke
papilo
ves tikls1