Pašvaldības aģentūras „Aģentūra Lielezera un Dūņezera apsaimniekošanai” (ALDA)

Izveidošanas mērķis ir lietderīga un efektīva Limbažu Lielezera, Augstrozes Lielezera un Dūņezera apsaimniekošana, publisko pakalpojumu sniegšana Limbažu novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem licencētās makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas organizācijas jautājumos, kas saistīti ar minēto ūdenstilpju un krasta zonas izmantošanu.

ALDA galvenie uzdevumi:

  • zivju resursu, dzīvnieku un augu valsts aizsardzība un saglabāšana Limbažu Lielezerā, Dūņezerā un Augstrozes Lielezerā;
  • aktīvās atpūtas organizācija Limbažu Lielezerā, Augstrozes Lielezerā un Dūņezerā;
  • licencētās makšķerēšanas organizācija Limbažu Lielezerā, Augstrozes Lielezerā un Dūņezerā;
  • mehānisko ūdens transporta līdzekļu kustības organizācija Limbažu Lielezerā;
  • Limbažu Lielezera un Dūņezera krasta zonas apsaimniekošanas un uzturēšanas organizācija;
  • naudas līdzekļu piesaistīšana dotāciju, investīciju, ziedojumu u.c. veidā savu pienākumu izpildes nodrošināšanai.

ALDA pakalpojumi:

Kontakti:
ALDA direktors Jānis Remess
tālr.26142812
e-pasts: alda@limbazunovads.lv

2022.gads

Zivju fonda līdzfinansētā projekta ietvaros laikraksts "Auseklis" sagatavo un izdod informatīvu izdevumu "Zini, sargā, copē!".
Šogad līdz novembrim reizi mēnesī tiks izdoti kopumā 7 šādi izdevumi par zivsaimniecības jautājumiem: