Kontakti

finansu.nodala [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Limbažos, Rīgas ielā 16

Darbinieki

Ieva Mahte

Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja - Limbaži, Rīgas iela 16
ieva.mahte [at] limbazunovads.lv

Baiba Almane

Galvenā grāmatvede - Limbaži, Rīgas iela 16
baiba.almane [at] limbazunovads.lv

Guna Jirgensone

Galvenā grāmatveža vietniece - Salacgrīva, Smilšu iela 9
guna.jirgensone [at] limbazunovads.lv

Ginta Kalniņa

Aģentūru grāmatvedis - Limbaži, Rīgas iela 16
ginta.kalnina [at] limbazunovads.lv

Nodaļas

Ekonomikas un budžeta plānošanas daļa

finansu.nodala [at] limbazunovads.lv

Norēķinu daļa

finansu.nodala [at] limbazunovads.lv

Darba samaksas daļa

finansu.nodala [at] limbazunovads.lv