Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 224 ''Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli'' 1.punktu, ir nosakāma kārtība, kā noteiktas pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtība. Specifikācija izstrādāta, ņemot par paraugu VAS „Latvijas Valsts ceļi“ izstrādātās ''Ceļu specifikācijas 2017'' (apstiprinātas VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī), piemērojot tās Limbažu novada vajadzībām.