SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

31.10.2022. noslēgts zemesgabala Dzirnavu ielā 6, Limbažos, Limbažu novadā, kad. Nr.66010050067, 492/6710 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 385,17 EUR.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

26.09.2022. noslēgts zemesgabala Dzirnavu ielā 6, Limbažos, Limbažu novadā, kad. Nr.66010050067, 500/6710 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 391,43 EUR.

30.09.2022. noslēgts zemesgabala Dzirnavu ielā 6, Limbažos, Limbažu novadā, kad. Nr.66010050067, 616/6710 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 482,24 EUR.

30.09.2022. noslēgts zemesgabala Dzirnavu ielā 6, Limbažos, Limbažu novadā, kad. Nr.66010050067, 624/6710 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 488,51 EUR.