Nosaukums
Maksas pakalpojumu
izcenojumi
1.  
2. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 30.06.2020. sēdes lēmumu)  
3. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 22.12.2015. sēdes lēmumu)
  (Apstiprināts ar 30.04.2020. sēdes lēmumu)
4. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.06.2018. sēdes lēmumu)
 
5. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.03.2019. sēdes lēmumu)  
6. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.04.2020. sēdes lēmumu)
7. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 17.12.2020. sēdes lēmumu))
  (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.12.2013. sēdes lēmumu)
8. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.03.2021. sēdes lēmumu)
9. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.04.2020. sēdes lēmumu)
10. 

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

 
11. Salacgrīvas vidusskolas nolikums SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS maksas pakalpojumu cenrādis
12.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

 
13.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

 
14.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu)

 
  Iestādes nosaukums Maksas pakalpojumu
cenrādis
1.
(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 29.09.2016. sēdes lēmumu, pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 24.05.2018. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 29.07.2021. sēdes lēmumu) 

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 26.03.2020. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

  Nosaukums Maksas pakalpojumu
izcenojumi
1. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu)
2. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu)
3. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 30.09.2010. sēdes lēmumu; pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 27.02.2020. sēdes lēmumu)
4. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu)  
5. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu)  
6. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.07.2017. sēdes lēmumu)  
7.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.01.2022. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 23.03.2023. sēdes lēmumu)

 
8. 

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

 

 Sociālās aprūpes iestāžu nolikumi

  Nosaukums Maksas pakalpojumu
izcenojumi
1. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.10.2021. sēdes lēmumu, GROZĪJUMI izdarīti ar 23.03.2023. sēdes lēmumu)      
2.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

 
3.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

 
4. (Apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.02.2019. sēdes lēmumu)  
5.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.02.2019. sēdes lēmumu)

 

(Apstiprināts ar Salacgrīvas novada domes 2016.gada 23.marta sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)