Dagnis Straubergs

Dagnis Straubergs

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
MB

Māris Beļaunieks

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
bakmanis

Jānis Bakmanis

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks
pelekais

Rūdolfs Pelēkais

Deputāts un Sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājs
LJ

Lija Jokste

Deputāte
RT

Regīna Tamane

Deputāte
remess1

Jānis Remess

Deputāts un Limbažu novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas nodaļas “Alda” vadītājs
km dep

Kristaps Močāns

"Zvejnieku parks" pārvaldnieks un deputāts