Kontakti

lauta [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Torņa ielā 3, Limbažos

Darbinieki

Agris Vēveris

Uzņēmējdarbības konsultants - Burtnieku ielā 2, Limbaži
agris.veveris [at] limbazunovads.lv
(prombūtne)

Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”
Reģ. nr.: 40900028205

Juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001
SEB banka, UNLALV2X
Konts: LV 19 UNLA 0055 0028 6251 8

Tūrisma informācija par Limbažu novadu, Vidzemes piekrasti: daba, aktīvā atpūta, maršruti, kultūrvēsturiskais un kulinārais mantojums, pasākumi, suvenīri, informācija par amatnieku un mājražotāju piedāvājumu