Dagnis Straubergs

Dagnis Straubergs

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
MB

Māris Beļaunieks

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
bakmanis

Jānis Bakmanis

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks
aa

Artis Ārgalis

Izpilddirektors

Agris Blumers

Izpilddirektora vietnieks