Kontakti

alojas.mms [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Jūras iela 39a, Jūras iela 38b, Aloja, Limbažu novads, LV – 4064

Alojas Mūzikas un mākslas skola

Pedagogi un darbinieki
Administrācija

Laila Ulmane – skolas direktore, flautas spēle
Ginta Ottersone – saimniecības vadītāja
Iveta Čečiņa – lietvede
Mūzikas nodaļa
Olga Ābele – klavierspēle, kolektīvā muzicēšana
Jānis Ansons – saksofona, trompetes, eifonija spēle
Anita Āriņa – koris, mūzikas literatūra, solfedžo
Agra Jankovska – solfedžo, mūzikas literatūra
Daina Grīnberga – klavierspēle, kolektīvā muzicēšana
Ieva Veide – kokles spēle, kolektīvā muzicēšana
Aleksandrs Jasjukevičs – ģitāras spēle, kolektīvā muzicēšana
Mākslas nodaļa
Astra Auniņa – darbs materiālā- veidošana, mākslas valodas pamati
Linda Bēce – mākslas valodas pamati, kompozīcija
Gaļina  Birkava – darbs materiālā- tekstils
Inatra Vaļicka – vizuālā māksla, kompozīcija
Verners Lazdāns – gleznošana, zīmēšana, kompozīcija
Atis Bambāns – animācija, vizuālā māksla, kompozīcija

Darbinieki