Atrašanās vieta

Pērnavas iela 31, Salacgrīva, LV-4033
salacgrivas vsk

Direktore Sanita Strauberga: 26395930, 23278656 sanita.strauberga@limbazunovads.lv

Sekretāre – lietvede Daiga Lūse: 64023061, daiga.luse@limbazunovads.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Iveta Kupča: 29400938 iveta.kupca@limbazunovads.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Santa Čiževska: santa.cizevska@limbazunovads.lv

Direktores vietnieks IT jomā Valdis Kupcis: valdis.kupcis@limbazunovads.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša: 29125487 inta.cirsa@inbox.lv

Psiholoģe Diāna Aldersone: 29655523, diana.aldersone@limbazunovads.lv

Saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka (atbild arī par telpu nomu): 28703487, tatjana.kondratjuka@limbazunovads.lv

Dežurants: 64023063

Medmāsa: 64041413, daiga.licite@limbazunovads.lv

Bibliotekāre: 64023066


Cienot skolēnu, vecāku un sadarbības partneru laiku, kā arī, ņemot vērā, ka Salacgrīvas vidusskolas administrācijas darbinieki veic ne tikai administratīvo darbu, bet vada arī mācību stundas, piedāvājam sekojošus apmeklētāju pieņemšanas laikus:

Sanita Strauberga – individuāli vienojoties

Iveta Kupča – individuāli vienojoties (8.30 – 10.00), un no plkst. 14.00 – 17.00

Santa Čiževska – individuāli vienojoties

Inta Cirša – individuāli vienojoties, un no plkst. 14. 00 – 17.00

Diāna Aldersone – individuāli vienojoties

Lūdzam apmeklētājus pirms tikšanās ar skolas vadību pieteikt apmeklējuma laiku pie lietvedes pa tālruni – 64023061 vai pa e-pastu: salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv

E-pasts ātrākai un ērtākai problēmsituāciju risināšanai: sudzibas@salacgrivasvsk.lv

Darbinieki

Sanita Strauberga

Skolas direktore - Salacgrīvas vidusskola
sanita.strauberga [at] limbazunovads.lv

Iveta Kupča

Direktores vietniece izglītības jomā - Salacgrīvas vidusskola
iveta.kupca [at] limbazunovads.lv