Kontakti

salacgrivas.vsk [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Pērnavas iela 31, Salacgrīva, LV-4033
salacgrivas vsk

Skolas e-pasts: salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv

Direktores p.i. Iveta Kupča: 29400938, iveta.kupca@limbazunovads.lv

Sekretāre – lietvede Daiga Lūse: 64023061, daiga.luse@limbazunovads.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Santa Čiževska:  santa.cizevska@limbazunovads.lv

Direktores vietnieks IT jomā Valdis Kupcis: valdis.kupcis@limbazunovads.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša: 29125487  inta.cirsa@inbox.lv

Psiholoģe Diāna Aldersone: 29655523, diana.aldersone@limbazunovads.lv

Saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka (atbild arī par telpu nomu): 28703487, tatjana.kondratjuka@limbazunovads.lv

Dežurants: 64023063

Medmāsa: 64041413, daiga.licite@limbazunovads.lv

Bibliotekāre: 64023066

Darbinieki

Iveta Kupča

Direktores p.i. - Salacgrīvas vidusskola
iveta.kupca [at] limbazunovads.lv