Kontakti

buvvalde [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Limbaži, Rīgas iela 16

Limbažu novada pašvaldības Būvvalde norāda, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 14.panta 6.4 daļā noteikto informācija par iesniegtajām būvniecības iecerēm, informācija par lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu vai par atzīmes izdarīšanu par projektēšanas nosacījumu izpildi, un lēmumiem, kas pieņemti, izskatot lūgumu atļaut veikt izmaiņas būvprojektā, pieejama Būvniecības informācijas sistēmā: https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions.


 

Darbinieki