2024.gads 

Paziņojuma
datums

Pasūtītājs Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pielikumi/ Piezīmes
19.07.2024. Alojas veselības aprūpes centrs Būvprojekta izstrāde iekšējās apkures sistēmas ierīkošanai Alojas veselības aprūpes centra ēkai 02.08.2024. 10.00
17.07.2024. Skultes pirmsskolas izglītības iestāde “Aģupīte” Skultes PII “Aģupīte” 2 grupu parketa grīdu atjaunošana 23.07.2024. 10.00
12.07.2024. Limbažu Valsts ģimnāzija

Logu mazgāšana Rīgas ielā 23, Rīgas ielā 28 un Rīgas ielā 30, Limbažos

19.07.2024. 12.00
09.07.2024 Rekreācijas centrs “Vīķi” Mantas pietiekamības novērtējums kapitālsabiedrības reorganizācijas vajadzībām 17.07.2024. 17.00
09.07.2024 Alojas veselības aprūpes centrs Mantas pietiekamības novērtējums kapitālsabiedrības reorganizācijas vajadzībām 17.07.2024. 17.00
08.07.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Asfaltēšanas darbi Salacgrīvas apvienības teritorijā – Tūjā, Liepupes pagastā un Svētciemā, Salacgrīvas pagastā 12.07.2024. 12.00
08.07.2024 Salacgrīvas kultūras centrs Skatuves konstrukciju, gaismas aparatūras un aprīkojuma, skaņas aparatūras un aprīkojuma,  nodrošināšana Salacgrīvas kultūras centra rīkotajos Jūras svētkos 2024.gada  13. jūlijā 11.07.2024. 10.00
04.07.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Estrādes laukuma pārbūve Parka ielā 12a, Ainažos 15.07.2024. 12.00
02.07.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde

Modelējamās puķu kastes izgatavošana un piegāde

9.07.2024. 17.00
01.07.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Telpu pārbūve par krīzes dzīvokļiem Zītaru ielā 3-1, Korģene 5.07.2024. 17.00
01.07.2024 Alojas apvienības pārvaldes Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Par koku iegādi Sajūtu parkam “Latvija – Stārķu zeme” 5.07.2024. 16.00
20.06.2024 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte" Interaktīvā ekrāna piegāde un uzstādīšana Limbažu 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte” 26.06.2024. 11.00

 

18.06.2024 Limbažu novada pašvaldība Kāpņu atjaunošana Burtnieku ielā 4, Limbažos 21.06.2024. 16.00
17.06.2024 Limbažu novada pašvaldība Ūdens atdzelžošanas sistēmas uzstādīšana un ar to saistītie darbi "Mazsprīdīši", Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā 5.07.2024. 16.00
14.06.2024 SIA "Limbažu siltums" Par telpu remontu Viļķenes ielā 2B, Limbažos 27.06.2024. 9.00
12.06.2024 SIA "Limbažu siltums" Par SIA “LIMBAŽU SILTUMS” ūdensapgādes sistēmu un to elementu dezinfekciju 2024.gadā 18.06.2024. 9.00
10.06.2024 Limbažu novada pašvaldība  Logu mazgāšana Rīgas ielā 16, Limbažos 14.06.2024. 11.00
7.06.2024 Limbažu novada pašvaldība  Dienas vai diennakts nometņu organizēšana projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros 13.06.2024. 16.00
6.06.2024 SIA "Limbažu siltums"

Par nekustamā īpašuma apdrošināšanu SIA “LIMBAŽU SILTUMS”

12.06.2024. 10.00
5.06.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Apkures sistēmas ierīkošana ēkai Valdemāra ielā 69 Ainažos Limbažu novadā 10.06.2024. 11.00
5.06.2024 Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Ceļu nomaļu un grāvju pļaušana Limbažu novada, Vidrižu pagastā 10.06.2024. 17.00
5.06.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Siltummezgla izbūve ēkai Valdemāra ielā 69 Ainažos Limbažu novadā 10.06.2024. 10.00
4.06.2024 Limbažu Bērnu un jauniešu centrs Gaismu tehniskā nodrošināšana un apkalpošana TDA “Katvari” 105 gadu jubilejas koncetuzvedumam “TIEŠIŠEIT” 7.06.2024. 9.00
4.06.2024 SIA "Limbažu siltums"

Par ēkas siltināšanu Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā

25.06.2024. 17.00
31.05.2024 Limbažu novada pašvaldība “Ūdens atdzelžošanas sistēmas uzstādīšana un ar to saistītie darbi "Mazsprīdīši", Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā” 14.06.2024. 16.00

Uzaicinājums

28.05.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Sociālā dzīvokļa remonts Zonepes 6-1 5.06.2024. 17.00
27.05.2024 SIA "Limbažu siltums" Par tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrādi Limbažu novada Skultes pagasta teritorijā: Skultes ciemats, “Vārzas” un “Ziemeļblāzma” 3.06.2024. 9.00
24.05.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Autobusa pieturas perona izbūve Ainažos, Limbažu novadā 3.06.2024. 12.00
24.05.2024 Alojas Saimniekserviss SIA Kokskaidu granulu piegāde SIA „Alojas Saimniekserviss” siltumenerģijas ražošanai 2024./2025.gada apkures sezonā 18.06.2024. 10.00
23.05.2024 Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Ceļu nomaļu un grāvju pļaušana Limbažu novada, Skultes pagastā 27.05.2024. 17.00
22.05.2024 Limbažu novada pašvaldība  Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un aprūpe un bezaismnieku mājas (istabas) dzīvnieku līķu utilizācija Limbažu novada teritorijā 29.05.2024. 14.00
21.05.2024 SIA "Limbažu siltums" Ūdensvada un kanalizācijas skataku pārbūve 24.05.2024. 14.00
20.05.2024 Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Rīga jūras līča Liepupes pagasta Lembužu ciema un Tūjas ciema jūras krasta teritorijas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 24.05.2024. 12.00
20.05.2024 Limbažu novada pašvaldība  Dienas vai diennakts nometņu organizēšana projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros 27.05.2024. 16.00
16.05.2024 Limbažu novada pašvaldība Ūdens atdzelžošanas sistēmas uzstādīšana un ar to saistītie darbi "Mazsprīdīši", Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā 30.05.2024. 12.00

Pātraukts

5.05.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Pludmales apsaimniekošana Salacgrīvā un Ainažos 24.05.2024. 12.00
14.05.2024 Kultūras pārvalde Skaņas un gaismas nodrošinājums E. Melngaiļa mūzikas svētkos/ Melgailim 150 17.05.2024. 23.59
10.05.2024 Limbažu novada pašvaldība Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma nodrošināšana 14.05.2024. 12.00
07.05.2024 Alojas apvienības pārvalde Latvāņu izplatības ierobežošana Alojas apvienības teritorijā 2024.gadā 14.05.2024. 10.00
25.04.2024 Alojas apvienības pārvalde Ceļa caurteku nomaiņa Liepiņas - Kabi 37B03 1,3 km un 5,1 km, Staiceles pagasta, Limbažu novadā 10.05.2024. 10.00
23.04.2024. Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas vidusskolas sporta inventāra iegāde 7.05.2024. 17.00
22.04.2024. SIA "Salacgrīvas ūdens" Saules paneļu uzstādīšana SIA “Salacgrīvas ūdens” objektos 20.05.2024. 10.00
18.04.2024. SIA "Limbažu siltums" Par vieglās automašīnas piekabes piegādi SIA "LIMBAŽU SILTUMS" 24.04.2024. 9.00
18.04.2024. Limbažu novada pašvaldība Apkures sistēmas pārbaude Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā 24.04.2024. 12.00
17.04.2024. SIA Limbažu siltums

Ūdens atdzelžošanas iekārtu AIRMIX – 21212424 ar momentālā patēriņa jaudu 150 litri/minūtē piegāde un uzstādīšana

23.04.2024. 9.00
16.04.2024. Alojas Saimniekserviss SIA

Koksnes šķeldas piegāde 2024./2025. apkures periodam

8.05.2024. 12:00
16.04.2024. SIA "Limbažu siltums" Būvgružu drupināšanas pakalpojumi

19.04.2024. 9.00

 


15.04.2024. Limbažu novada speciālā pamatskola Interaktīvo iekārtu piegāde un uzstādīšana

19.04.2024. 9.00

11.04.2024 Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana 15.04.2024. 18.00
09.04.2024 SIA "Limbažu siltums" Būvgružu drupināšanas pakalpojumiem

15.04.2024. 9.00

Pātraukts
08.04.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde

Ūdensvada izbūve un remonts ugunsdzēsības hidrantiem bibliotēkas un muzeja telpās Sila ielā 2, Salacgrīvā

11.04.2024. 10.00
05.04.2024 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Malkas piegāde Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas apkurei 24.04.2024. 10.00
05.04.2024 SIA "Limbažu siltums" Saules paneļu uzstādīšana SIA “LIMBAŽU SILTUMS”

22.04.2024. 9.00

 


04.04.2024 SIA "Limbažu siltums" Mini ekskavatora iegāde 24.04.2024. 10.00
04.04.2024 SIA "Limbažu siltums" Koksnes šķeldas piegāde 8.05.2024. 10.00
04.04.2024 Alojas Saimniekserviss Saules paneļu uzstādīšana SIA “Alojas saimniekserviss” 22.04.2024. 10.00
02.04.2024 Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Autobusa pieturas nojumes uzstādīšana Umurgā 10.04.2024. 10.00
27.03.2024 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Malkas piegāde Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas apkurei 4.04.2024. 10.00 Pātraukts
6.03.2024 PII "Vilnītis" Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana PII “Vilnītis” 2.04.2024. 12.00
22.03.2024 Alojas apvienības pārvalde Būves pilna vizuālā un konstrukciju tehniskā apsekošana un izpēte “Sarkanā skola”, Ausekļa ielā 1, Alojā, Limbažu novadā, LV-4064 5.04.2024. 10.00
21.03.2024 Limbažu novada pašvaldība Koka stendu izgatavošana un uzstādīšana Limbažu novada Vidzemes piekrastē 26.03.2024. 16.00
21.03.2024 Limbažu novada pašvaldība Valsts nozīmes kultūras pieminekļa - komponista E.Mengaiļa dzimtās mājas - ēkas apdraudējumu novēršana atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā norādītājai konstatācijai 26.03.2024. 16.00

Pielikums

Pielikums 2.

20.03.2024 Limbažu novada pašvaldība Valsts nozīmes kultūras pieminekļa - komponista E.Mengaiļa dzimtās mājas - ēkas apdraudējumu novēršana atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā norādītājai konstatācijai 26.03.2024. 16.00 Pātraukts
19.03.2024 Limbažu Bērnu un jauniešu centrs Transporta pakalpojumi 26.03.2024. 16.00
19.03.2024 SIA "Limbažu siltums" Par informācijas tehnoloģiju uzturēšanas pakalpojumiem SIA “LIMBAŽU SILTUMS” 25.03.2024. 10.00
18.03.2024 Limbažu novada pašvaldība Video kameras piegāde un uzstādīšana Vārzu pludmalē, Skultes pagastā 25.03.2024. 10.00
18.03.2024 Limbažu novada pašvaldība Green Railways trases apmeklētāju plūsmas skaitītāja piegāde un uzstādīšana 25.03.2024. 10.00
14.03.2024 SIA "Limbažu siltums" Par energoresursu ietaupījuma aprēķinu 2 (divām) ražošanas ēkām Viļķenes iela 2B, Limbažos 19.03.2024. 16.00
13.03.2024 SIA "Limbažu siltums" Koksnes šķeldas piegāde 26.03.2024. 13.00
13.03.2024 SIA "Limbažu siltums" Darba apģērbu piegāde 26.03.2024. 10.00
12.03.2024 Alojas apvienības pārvalde Ceļa caurtekas nomaiņa Dreimanīši – Pumpuri 27B06 0,302 km, Alojas pagasta, Limbažu novadā 19.03.2024. 10.00
11.03.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas apvienības pārvaldei 18.03.2024. 13.00
06.03.2024 Limbažu apvienības pārvalde Ielas gaismas gaismekļu nomaiņa Vidrižu pagastā 15.03.2024. 10.00
05.03.2024 Limbažu apvienības pārvalde Elektriķu pakalpojumu nodrošināšana Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centra teritorijā 15.03.2024. 10.00
04.03.2024 Limbažu apvienības pārvalde Strūklaku tīrīšana un apkope 12.03.2024. 11.00
01.03.2024 Salacgrīvas apvienības pārvalde Kāpu ielas projektēšanas un autoruzraudzības darbi Salacgrīvā, Limbažu novadā 7.03.2024. 12.00
19.02.2024 SIA "Limbažu siltums" Par apdrošināšanas pakalpojumu (KASKO) sniegšanu SIA “Limbažu siltums” 11.03.2024. 10.00
12.02.2024 SIA "Limbažu siltums" Mobilo sakaru pakalpojuma nodrošināšana SIA ‘”LIMBAŽU SILTUMS” 19.02.2024. 10.00
06.02.2024 Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Elektriķu pakalpojumu nodrošināšana Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centra teritorijā 19.02.2024. 11.00
01.02.2024 Vidrižu pamatskola Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču) pārbaude 29.02.2024. 17.00
30.01.2024 Limbažu novada pašvaldība

Transporta līdzekļu mazgāšanas pakalpojumi

5.02.2024. 12.00

26.01.2024 Limbažu novada pašvaldība Mežu inventarizācija, cirsmu stigošana, dastošana 31.01.2024. 10.00
23.01.2024

Limbažu novada pašvaldība

Transporta līdzekļu mazgāšanas pakalpojumi

29.01.2024. 12.00

Pātraukts
17.01.2024 SIA "Limbažu siltums"

Par apdrošināšanas pakalpojumu (OCTA) sniegšanu SIA "Limbažu siltums"

26.01.2024. 10:00
15.01.2024 Alojas apvienības pārvalde Elektriķu pakalpojumu nodrošināšana Alojas apvienības teritorijā 22.01.2024. 11:00
02.01.2024 Kultūras pārvalde Limbažu novada kultūras attīstības stratēģijas 2024.-2031.gadam izstrāde 13.01.2024. 23:59
02.01.2024 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada tūrisma kartes druka  5.01.2024. 10:00

 


 

 2023.gads 

Paziņojuma
datums

Pasūtītājs Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pielikumi/ Piezīmes
15.12.2023 Limbažu novada pašvaldība Topogrāfiskā plāna izstrāde 20.12.2023 plkst. 16.00
15.12.2023 Umurgas pamatskola Mikroautobusa ilgtermiņa nomas pakalpojumi 21.12.2023. plkst.11.00
12.12.2023 Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas cenrtrs Ielas gaismas gaismekļu nomaiņa Vidrižu pagastā 15.12.2023. plkst.17.00
12.12.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Krīzes dzīvokļu aprīkojuma piegāde 13.12.2023. plkst.10.00
07.12.2023 Limbažu novada pašvaldība Kabinetu remonts Rīgas ielā 16, Limbažos 12.12.2023. plkst.10.00
05.12.2023 Staiceles pamatskola Darba galdu un galda virsmas piegāde Staiceles pamatskolai 12.12.2023. plkst.12.00
05.12.2023 Staiceles pamatskola Sadzīves elektrotehnikas piegāde Staiceles pamatskolai 12.12.2023. plkst.12.00
05.12.2023 Staiceles pamatskola Elektroinstrumentu piegāde Staiceles pamatskolai 12.12.2023. plkst.12.00
04.12.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Pārvietojamo tualešu iznomāšana un apkope Salacgrīvā, Salacgrīvas un Liepupes pagastā 08.12.2023. plkst.23.59
04.12.2023 Limbažu novada pašvaldība Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana 08.12.2023. plkst.11.00
04.12.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Krīzes dzīvokļu aprīkojuma piegāde 08.12.2023. plkst.23.59
04.12.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi 12.12.2023. plkst.23.59
30.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Izdevuma “Limbažu Lielezera zivju receptes” druka 05.12.2023. plkst.14.00
29.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Izdevuma “Limbažu Lielezera zivju receptes” druka 04.12.2023. plkst.14.00 Pārtraukts
29.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Mēbeļu izgatavošana, uzstādīšana un loga aizdare Ulda Sproģa ielā 9, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā 05.12.2023. plkst.12.00
28.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Informācijas loģistikas pakalpojumi 15.12.2023. plkst.17.00
27.11.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Krīzes dzīvokļu aprīkojuma piegāde 01.12.2023. plkst.23.59 Pārtraukts
27.11.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Lietusūdens infiltrācijas sistēmas  izveide 01.12.2023. plkst.23.59
24.11.2023 Limbažu novada pašvaldība

2 Interaktīvo displeju piegāde un uzstādīšana Limbažu vidusskolā

29.11.2023. plkst.17.00
24.11.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Estrādes jumta seguma nomaiņa un piebūves atjaunošana Korģenē 29.11.2023. plkst.17.00
24.11.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Pārvietojamo koka laipas vairogu izgatavošana un piegāde 29.11.2023. plkst.23.59
24.11.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Eglīšu piegāde Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā 28.11.2023. plkst.23.59
23.11.2023 Limbažu novada Sociālais dienests Limbažu novada Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādei 07.12.2023. plkst.17.00
22.11.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Kinoteātra telpas remonts Sila ielā 2, Salacgrīvā, Limbažu novadā 27.11.2023. plkst.16.00
21.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Funkciju audits Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā 30.11.2023 plkst. 16:00
21.11.2023 Lādezera pamatskola

Velosipēdu un slidu iegādei pamatskolā

24.11.2023 plkst. 17:00
15.11.2023 Limbažu apvienības pārvalde Limbažu novada pašvaldības Limbažu apvienības pārvaldes tiltu galvenās inspekcijas veikšana 23.11.2023 plkst. 12:00
14.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Laivu (treniņu) piegāde Limbažu novada Sporta skolai 21.11.2023 plkst. 16:00
14.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Laivas dzinēja piegāde Limbažu novada Sporta skolai 21.11.2023 plkst. 10:00
13.11.2023 Salacgrīvas vidusskola Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana 4 (četrām) durvīm Salacgrīvas vidusskolā 17.11.2023 plkst. 16:00
09.11.2023 Staiceles Lībiešu muzejs “Pivālind” Skārienjūtīga, interaktīva 75” collu displeja piegāde un uzstādīšana 14.11.2023 plkst. 10:00
09.11.2023 Staiceles Lībiešu muzejs “Pivālind” Krāsu lāzera A3 kopētājs 14.11.2023 plkst. 10:00
09.11.2023 Staiceles pamatskola Sadzīves elektrotehnikas piegāde Staiceles pamatskolai 16.11.2023 plkst. 12:00
08.11.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Kāpņu telpas atjaunošana Sila ielā 2, Salacgrīvā 16.11.2023 plkst. 23:59
08.11.2023 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Interaktīvais ekrāns 11.11.2023 plkst. 23:59
07.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Patversmes pakalpojuma nodrošināšana personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām un personām alkohola reibumā vai citu apreibinošu vielu ietekmē 14.11.2023 plkst. 11:00
06.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Portatīvā datora iegāde Informācijas tehnoloģiju nodaļai

09.11.2023 plkst. 17:00 

04.11.2023 Lādezera pamatskola

Sporta formu iegādei pamatskolā

09.11.2023. plkst.17.00
03.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Ceļu remontdarbi pašvaldības autoceļu C1-29 “Tiegaži- Kalniņi” 615 metru garumā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā 09.11.2023. plkst.15.00
03.11.2023 Limbažu novada pašvaldība Skaņas ierakstu studijas aparatūras iegāde un uzstādīšana Ozolmuižas pilī, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā, LV-4063 10.11.2023. plkst.14.00
02.11.2023 Limbažu novada pašvaldība 2023. gada augusta postījumu seku likvidēšana uz pašvaldības autoceļu C1-29 “Tiegaži- Kalniņi”., Katvaru pagastā, Limbažu novadā 08.11.2023. plkst.10.00
02.11.2023 Vidrižu pamatskola

Vienvietīgo galdu un krēslu iegāde pamatskolā

08.11.2023. plkst.17.00
01.11.2023 SIA "Limbažu siltums" Cenu aptaujas piedāvājums veselības apdrošināšana polisēm 24.11.2023. plkst.9.00
30.10.2023 Alojas apvienības pārvalde Alojas apvienības pārvaldes telpu remonts 07.11.2023. plkst.10.00
26.10.2023 Alojas apvienības pārvalde Kanalizācijas pieslēguma izveide Rīgas ielā 5, Alojā 06.11.2023. plkst.10.00
26.10.2023 Staiceles Lībiešu muzejs “Pivālind” Lielās ielas stāsts” āra ekspozīcijas objekts  – pilsētas simbols “Metāla stārķis 03.11.2023. plkst.23.59
26.10.2023 Alojas apvienības pārvalde Ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa Alojas pilsētas teritorijā 03.11.2023. plkst.10.00
25.10.2023 Kultūras pārvalde Limbažu novada kultūras attīstības stratēģijas 2024.-2030.gadam izstrāde 02.11.2023. plkst.23.59
24.10.2023 Limbažu novada pašvaldība Pirmsskolas izglītības iestādes divu grupu un nepieciešamo palīgtelpu ievietošanai Ausekļa vidusskolas mazās skolas 1.stāvā, kā arī jauna korpusa 3D apjoma skice izstrāde Alojas Ausekļa vidusskolai, Ausekļa ielā 1, Alojā, Limbažu novadā, LV-4064 30.10.2023. plkst.17.00
24.10.2023 Alojas apvienības pārvalde Tilta remonts uz ceļa Ceļinieki – Lielgarandžas, Alojas pagasta, Limbažu novadā 31.10.2023. plkst.10.00
24.10.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Ziemassvētku dekoru piegāde Salacgrīvā 01.11.2023. plkst.17.00
23.10.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes un uzturēšanas darbi Salacgrīvas pilsētā 26.10.2023. plkst.17.00
19.10.2023 Salacgrīvas bibliotēka Salacgrīvas bibliotēkas arhīva telpu elektroinstalācijas nomaiņa 26.10.2023. plkst.16.00
18.10.2023 Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Rotaļu laukuma remonts Vilzēnos 25.10.2023. plkst.15.00
17.10.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Lietus notekūdeņu drenāžas sistēmas rekonstrukcija Liepu ielā,  Salacgrīvas pilsētā 23.10.2023. plkst.12.00
17.10.2023 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Ventilācijas sistēmas apkope un ventilācijas iekārtas automātikas nomaiņa 20.10.2023. plkst.12.00
16.10.2023 Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs PVC Durvju nomaiņa Ozolmuižas sporta kompleksā, Ozolmuižā, Limbažu novadā 20.10.2023. plkst.13.00
13.10.2023 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada kalendāra 2024. gadam izgatavošana 18.10.2023. plkst.11.00
13.10.2023 Alojas apvienības pārvalde Alojas centra labiekārtošana un apzaļumošana 20.10.2023. plkst.10.00
12.10.2023 Limbažu apvienības pārvalde Laternu stabu Ziemassvētku dekoru atjaunošana/ papildināšana, jauna dekoru un rāmju izveide 18.10.2023. plkst.13.00
10.10.2023 Limbažu novada Sociālais dienests Limbažu novada Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādei 20.10.2023. plkst.17.00
09.10.2023 Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Siltumenerģijas skaitītāji un to uzstādīšana 16.10.2023. plkst.16.00
06.10.2023 Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Rotaļu laukuma remonts Vilzēnos 10.10.2023. plkst.15.00
05.10.2023 Limbažu novada pašvaldība Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) un energopārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde 11.10.2023. plkst.12.00
05.10.2023 Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Ārdurvju  nomaiņa dzīvojamā māja "Kļavas" 16.10.2023. plkst.11.00
05.10.2023 Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Pāles pamatskolas mācību klases remonts 10.10.2023. plkst.12.00
04.10.2023 Limbažu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs- pansionāts “Pērle” Asfaltēšanas darbi Umurgas pansionāta teritorijā U. Sproģa ielā 9, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā 13.10.2023. plkst.12.00
03.10.2023 Limbažu apvienības pārvalde Limbažu disku golfa trases izbūve 09.10.2023. plkst.12.00
26.09.2023 Limbažu novada Sociālais dienests Limbažu novada Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādei 03.10.2023. plkst.17.00
26.09.2023 Salacgrīvas bibliotēka Salacgrīvas bibliotēkas filiālbibliotēkas Tūjas bibliotēka durvju nomaiņa 04.10.2023. plkst.16.00
26.09.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Kāpņu telpas remonts Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā 03.10.2023. plkst.23.59
26.09.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Koku nozāģēšana un kopšana Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā 13.10.2023. plkst.17.00
25.09.2023 Limbažu novada pašvaldība Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) un energopārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde 02.10.2023. plkst.12.00 Pārtraukts
22.09.2023. Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Pāles pamatskolas mācību klases remonts 28.09.2023. plkst.12.00 Pārtraukts
19.09.2023. Limbažu novada Sporta skola Sporta laivu piegāde Limbažu novada Sporta skolai 27.09.2023. plkst. 10.00
18.09.2023. Limbažu novada pašvaldības Limbažu 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” Virtuves mēbeļu un iekārtu piegāde un uzstādīšana Limbažu 3.pirmsskolas izglītības iestādē 22.09.2023. plkst. 12.00
18.09.2023. Salacgrīvas apvienības pārvalde Divu tiltu pār Arupīti remonta darbi, Lauvas, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads 21.09.2023. plkst. 16.00
18.09.2023. Limbažu novada Sociālais dienests Limbažu novada Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrāde 22.09.2023. plkst. 17.00
13.09.2023. Alojas apvienības pārvaldes Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana 18.09.2023. plkst. 11.00
13.09.2023. Salacgrīvas apvienības pārvalde Kāpņu telpas remonts Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā 22.09.2023. plkst. 23.59

 

12.09.2023. Salacgrīvas vidusskola Interaktīvo displeju iegāde un uzstādīšana 19.09.2023.
11.09.2023 Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Ūdens atdzelžošanas un mīkstināšanas sistēmas uzstādīšana 15.09.2023. plkst. 12.00
08.09.2023 Salacgrīvas kultūras centrs Galdu iegāde un piegāde Salacgrīvas kultūras centram 13.09.2023. plkst.16.00
07.09.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Solu un velostatīvu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas pilsētas pludmales teritorijā 12.09.2023. plkst.12.00
06.09.2023 Limbažu apvienības pārvalde Koku nozāģēšana Limbažu pilsētas kapos 13.09.2023. plkst.15:00
04.09.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Betona ceļu plātņu iegāde un piegāde 8.09.2023. plkst.23:59
28.08.2023 Staiceles Lībiešu muzejs “Pivālind” Lielās ielas stāsts” āra ekspozīcijas objekts  – pilsētas simbols “Metāla stārķis” 1.09.2023. plkst.23:59
25.08.2023 Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Multifunkcionālā centra projektēšana 31.08.2023. plkst.14:00
23.08.2023 Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Puikules muižas dūmvadu galvas virs jumta izvadu pārmūrēšana (2 gb.), Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā 28.08.2023. plkst.13:00
21.08.2023 Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Jumta remonts Sabiedriskā centra ēkai, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā 25.08.2023. plkst.11:00
21.08.2023 Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Multifunkcionālā centra projektēšana 31.08.2023. plkst.14:00
18.08.2023 Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Karogu un to stiprinājumu izgatavošana un piegāde 24.08.2023. plkst.10:00
17.08.2023 Liepupes pamatskola Grīdas lakas iegāde Liepupes pamatskolas sporta zālei 23.08.2023. plkst.10:00 
17.08.2023 Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Informācijas stendu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 23.08.2023. plkst.12:00 
16.08.2023 Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" Kanalizācijas sistēmas izbūve pansionātā “Sprīdīši” 25.08.2023. plkst.11:00 
16.08.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Divu tiltu pār Arupīti remonta darbi, Lauvas, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads 23.08.2023. plkst.12.00 Pārtraukts
15.08.2023 Limbažu novada speciālā pamatskola 65” INTERAKTĪVĀ DISPLEJA piegāde un uzstādīšana 21.08.2023. plkst.9.00
11.08.2023 Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Ceļu nomaļu un grāvju pļaušana Limbažu pagastā, Limbažu novadā 16.08.2023. plkst.16.00
10.08.2023 Alojas Saimniekserviss Kurināmās  šķeldas piegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2023./2024. gada apkures sezonai 28.08.2023. plkst.10.00
10.08.2023 Alojas Saimniekserviss Kokskaidu granulu piegāde SIA „Alojas Saimniekserviss” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024.gada apkures sezonā 29.08.2023. plkst.10.00
10.08.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Ielas apgaismojuma izbūve Ziedu ielā Salacgrīvā 17.08.2023. plkst.17.00
10.08.2023 Alojas apvienības pārvalde Labiekārtošanas darbi demontētā pieminekļa vietā 21.08.2023. plkst.11.00
09.08.2023 Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana 17.08.2023. plkst.10.00
08.08.2023 Limbažu novada pašvaldība Projekta pieteikuma izstrāde iesniegšanai Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Militārās mobilitātes uzsaukumam 14.08.2023. plkst.12.00
03.08.2023 Limbažu novada speciālā pamatskola Raidera iegāde zāles pļaušanai 09.08.2023. plkst.10.00
03.08.2023 Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Ceļu nomaļu un grāvju pļaušana Limbažu novada, Katvaru pagastā 08.08.2023. plkst.11.00
27.07.2023 Alojas apvienības pārvalde Koku nozāģēšana un kopšana Alojas apvienības teritorijā 2023.gadā 07.08.2023. plkst.11.00
25.07.2023 Alojas apvienības pārvalde Apauguma noņemšana, teritorijas attīrīšana un sakopšana no kokiem un krūmiem uz gājēju velosipēdu ceļa 27C05 Ķikuti – Īges tilts no 0,00km līdz 10,25km un  44C17 Īges tilts – Branči no 0,00km līdz 1,22km 01.08.2023. plkst.11.00
24.07.2023 Limbažu novada pašvaldība Alojas kultūras nama skatuves priekškara elektriskās sliedes ar distances vadību piegāde un uzstādīšana 11.08.2023. plkst.11.00
19.07.2023

Limbažu apvienības pārvalde

Gājēju celiņa atjaunošana posmā no Airēšanas bāzes līdz Lielezera Pludmales Nomas mājai

24.07.2023. plkst.12.00

19.07.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Smilšu kastu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 25.07.2023. plkts.17.00
19.07.2023 Limbažu novada pašvaldība Gājēju ietves gar Valsts vietējo autoceļu V125 Katvari - Ozoli projektēšana un autoruzraudzība būvdarbu laikā. 26.07.2023. plkts.10.00
19.07.2023 Limbažu novada pašvaldība Logu mazgāšana pirmsskolas izglītības iestādei “Vilnītis”, Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Limbažu novadā 25.07.2023. plkts.10.00
18.07.2023

Limabžu novada pašvaldība

Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā

24.07.2023. plkts.10.00

18.07.2023 Limbažu novada pašvaldība Plakanvirsmas A3 skenera Piegāde Burtnieku 7, Limbažos 24.07.2023. plkst.13.00
18.07.2023 Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Puikules muižas tualetes remonts, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā 25.07.2023. plkst.13.00
18.07.2023

Liepupes pamatskola

Nepieciešamo darbu veikšana Liepupes pamatskolas katlu mājas katlu darbības atjaunošanai

24.07.2023. plkst.12.00

17.07.2023 Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Jumta remonts Sabiedriskā centra ēkai, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā 25.07.2023. plkst.11.00
17.07.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Krīzes dzīvokļu Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā projektēšanai un autoruzraudzībai 26.07.2023. plkst.09.00
12.07.2023 Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Logu piegāde un montāža Skultes pagastā 19.07.2023. plkst.09.00
12.07.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Dekoratīvo tērauda plākšņu atjaunošana 21.07.2023. plkst.17.00
07.07.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Zvejnieku parka estrādes būvekspertīze 13.07.2023. plkst.12.00
06.07.2023

Liepupes pamatskola

Nepieciešamo darbu veikšana Liepupes pamatskolas katlu mājas katlu darbības atjaunošanai

13.07.2023. plkst.12.00

06.07.2023 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas vidusskola 2 (divu) interaktīvo displeju iegāde 21.07.2023
03.07.2023 Limbažu novada pašvaldība Veselības pārgājienu organizēšana un vadīšana

07.07.2023. plkst.10:00

29.06.2023 Limbažu novada pašvaldība Gājēju ietves gar Valsts vietējo autoceļu V125 Katvari - Ozoli projektēšana un autoruzraudzība būvdarbu laikā 11.07.2023. plkst.10:00
28.06.2023 Limbažu novada pašvaldība Gājēju ietves gar Valsts vietējo autoceļu V125 Katvari - Ozoli projektēšana un autoruzraudzība būvdarbu laikā   Pārtraukts
21.06.2023

Limbažu novada pašvaldība

Tiesnešu krēslu piegāde

28.06.2023. plkst.10:00
21.06.2023

Limbažu apvienības pārvalde

Bērnu rotaļu laukumu smilšu kastu piegāde un uzstādīšana Limbažu pilsētas 2.pirmssskolas izglītības iestādē  “Kāpēcītis”

28.06.2023. plkst.12:00
21.06.2023

Limbažu apvienības pārvalde

Koka gājēju tiltiņa izveide Limbažos

28.06.2023. plkst.12:00
21.06.2023

Limbažu apvienības pārvalde

Limbažu pilsētas karogu izgatavošana un piegāde izvietošanai stabos

28.06.2023. plkst.12:00
21.06.2023

Limbažu novada pašvaldība

Limbažu novada civilās aizsardzības plāna grozījumu izstrāde

29.06.2023. plkst.10:00
20.06.2023

Limbažu Valsts ģimnāzija

Stikla tāfeles piegāde un uzstādīšana  Limbažu Valsts ģimnāzijai Rīgas ielā 28, Limbažos

27.06.2023. plkst.12:00
20.06.2023 Alojas apvienības pārvalde

Ugunsdzēsības aparātu ikgadējā tehniskā apkope

30.06.2023. plkst.16:00
16.06.2023 Alojas apvienības pārvalde Jumta remontam PII Auseklītis Vilzēnu filiālē, Braslavas pagastā, Limbažu novadā 22.06.2023. plkst.11:00
14.06.2023 Salacgrīvas kultūras centrs Skatuves konstrukciju, gaismas aparatūras un aprīkojuma, skaņas aparatūras un aprīkojuma,  nodrošināšana Salacgrīvas kultūras centra rīkotajos Jūras svētkos 2023.gada  8.-9. jūlijā 19.06.2023. plkst.16:00
14.06.2023

Limbažu valsts ģimnāzija

Iekšējā un ārējā ūdensvada pārbūve  Limbažu Valsts ģimnāzijas ēkai Rīgas ielā 28, Limbažos

21.06.2023. plkst.12:00

13.06.2023 Salacgrīvas kultūras centrs Fiziskās apsardzes nodrošinājums Jūras svētkos Salacgrīvā 16.06.2023. plkst.16.00
12.06.2023 Limbažu novada pašvaldība Ceļu nomaļu un grāvju pļaušana Limbažu novada, Skultes pagastā 15.06.2023. plkst.17.00
12.06.2023 Limbažu novada pašvaldība Pāles kultūras nama lielās zāles grīdas virskārtas atjaunošana 16.06.2023. plkst.12.00
12.06.2023 Limbažu novada pašvaldība Pāles sporta zāles grīdas virskārtas atjaunošana 16.06.2023. plkst.12.00
09.06.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” Limbažu novada tūrisma kartes druka 15.06.2023. plkst.15.00
08.06.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Peldošā plosta atjaunošana 16.06.2023. plkst.12.00
08.06.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Augsnes aršana-frēzēšana Salacgrīvas pilsētas pludmales teritorijā 13.06.2023. plkst.12.00
08.06.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izgatavošana un piegāde 16.06.2023. plkst.12:00
08.06.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Rīga jūras līča Liepupes pagasta Lembužu ciema un Tūjas ciema jūras krasta teritorijas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 13.06.2023. plkst.12:00
06.06.2023 Limbažu novada pašvaldība Projekta izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Pils, Kļavu un Sprīdīšu ielās, Bīriņos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā 13.06.2023. plkst.12:00
05.06.2023

Lādezera pamatskola

Lādezera pamatskolas terases atjaunošana

09.06.2023. plkst.12:00

05.06.2023

Lādezera pamatskola

Bērnu gultiņu un matraču piegāde Lādezera pamatskolai

09.06.2023. plkst.12:00

05.06.2023

Liepupes pamatskola

Ietves izveide Liepupes pamatskolā

09.06.2023. plkst.12:00

31.05.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Karogu izgatavošana un piegāde 06.06.2023. plkst. 12.00
31.05.2023 Limbažu novada pašvaldība Būves pilna vizuālā un konstrukciju tehniskā apsekošana un izpēte Alojas Ausekļa vidusskolā 09.06.2023. plkst. 16.00
24.05.2023 Limbažu novada Sporta skola

Sporta laivu piegāde Limbažu novada Sporta skolai

30.05.2023. plkst.10.00

24.05.2023

Limbažu novada Sporta skola

Laivas dzinēja piegāde Limbažu novada Sporta skolai

30.05.2023. plkst.10.00

22.05.2023

Alojas apvienības pārvalde

Elektriķu pakalpojumu nodrošināšana Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības teritorijā

2.06.2023. plkst.11:00

15.05.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Rīga jūras līča Liepupes pagasta Lembužu ciema un Tūjas ciema jūras krasta teritorijas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 26.05.2023. plkst.12.00
15.05.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Pludmales apsaimniekošana Ainažos 19.05.2023. plkst.12.00
15.05.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Dzīvokļa remonta darbi, Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, Limbažu novadā 22.05.2023. plkst.12.00
12.05.2023

Limbažu novada pašvaldība

Stadiona un konteineru aprīkojuma piegāde Olimpiskajam centram “Limbaži”

18.05.2023. plkst.10.00

11.05.2023

Limbažu novada pašvaldība

Kondicionieru apkope Rīgas ielā 16, Limbažos

16.05.2023. plkst. 12.00

10.05.2023 Limbažu apvienības pārvalde Limbažu estrādes remontdarbi 16.05.2023. plkst.9:00
10.05.2023 Alojas apvienības pārvalde Logu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā māja “Kļavas”, dz. Nr. 4.,6, Braslavas pagasta, Limbažu novadā 22.05.2023. plkst.11:00
10.05.2023 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas vidusskolas monitoru iegāde datorklasei 19.05.2023. plkst.12:00
10.05.2023

Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”

Evakuācijas kāpņu izbūve un esošo kāpņu remonts Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis”

16.05.2023. plkst.12:00
10.05.2023 Alojas apvienības pārvalde Sauso tualešu remonts Lielā ielā 27, Staicelē, Limbažu novadā 18.05.2023. plkst.14:00
9.05.2023

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”

Elektriskās plīts piegāde Pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”

16.05.2023. plkst.12:00

3.05.2023 Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Raidera iegāde zāles pļaušanai 9.05.23. plkst. 10.00
3.05.2023 Limbažu muzejs Video novērošanas ierīkošana Limbažu muzeja ekspozīciju un izstāžu zālēs Burtnieku ielā 7, Limbažos 10.05.23. plkst. 16.00
3.05.2023 Limbažu novada pašvaldība Logu mazgāšana Rīgas ielā 16 un Mūru ielā 17, Limbažos 9.05.23. plkst. 10.00
2.05.2023 Alojas apvienības pārvalde Latvāņu izplatības ierobežošana Alojas apvienības teritorijā 2023.gadā 11.05.2023. plkst. 17.00
27.04.2023 Limbažu pašvaldība Pasīvās zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana 8.05.2023. plkst. 15.00
27.04.2023 Limbažu pašvaldība Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā 8.05.2023. plkst. 14.00
27.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Viļķenes kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un apkures sistēmas atjaunošanas paskaidrojuma raksta izstrāde un autoruzraudzība būvdarbu laikā 3.05.2023. plkst. 17.00

 

25.04.2023 Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestāde "Buratīno" Balkona remonta darbi Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestādē 28.04.2023. plkst.12.00
19.04.2023 Salacgrīvas vidusskola Sporta inventāra iegāde 28.04.2023. plkst.16.00
19.04.2023 Umurgas pamatskola

Tualetes un dušas atjaunošana Ulda Sproģa ielā 7, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā

24.04.2023. plkst.12.00

18.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Brīvdabas estrādes izbūve 24.04.2023. plkst. 10.00

 

17.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Viļķenes kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un apkures sistēmas atjaunošanas paskaidrojuma raksta izstrāde un autoruzraudzība būvdarbu laikā 24.04.2023. plkst. 17.00
17.04.2023 Pociema kultūras nams Lampiņu virteņu piegāde 21.04.2023. plkst. 11.00
17.04.2023 Pociema kultūras nams Koka solu izgatavošana un piegāde 21.04.2023. plkst. 11.00
14.04.2023 Salacgrīvas kultūras centrs Audio aparatūras piegāde Salacgrīvas kultūras centram 20.04.2023. plkst. 16.00
14.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Elektroenerģijas pieslēgumu projektēšana 21.04.2023. plkst. 11:00
12.04.2023 Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestāde “Buratīno” Balkona remonta darbi Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestādē 18.04.2023. plkst. 12:00
12.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Aktīvās zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana 21.04.2023. plkst. 16:00
10.04.2023 Kultūras pārvalde Vēja rādītāja Limbažiem – 800 izgatavošana 12.04.2023. plkst. 23.59
3.04.2023 Salacgrīvas vidusskola Sporta inventāra iegāde  

 Pārtraukts

3.04.2023 Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā 18.04.23. plkst. 14.00
31.03.2023 Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Elektroenerģijas pieslēgumu projektēšana 12.04.2023. plkst. 11.00

 

27.03.2023 Limbažu novada Kultūras pārvalde Mārketinga un reklāmas projektu asistenta pakalpojums Limbažiem ir 800 projekta ietvaros 31.03.2023. plkst. 23.59
27.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana PII “Vilnītis 31.03.2023. plkst.12.00
23.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Ēkas V. Sārmes ielā 10, Limbažos energosertifikāta aktualizācija 28.03.2023. plkst.11:00
23.03.2023 Alojas apvienības pārvalde Bruģēta celiņa virskārtas atjaunošana un remonts Lielā ielā, Staicelē, Limbažu novadā” 30.03.2023. plkst.10:00
23.03.2023 Limbažu Galvenā bibliotēka Limbažu Galvenās bibliotēkas terases vienkāršota atjaunošana 31.03.2023. plkst.12:00
22.03.2023 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Ainažu skolas iekšpagalma bruģēšana 31.03.2023. plkst.23:59
22.03.2023 Limbažu Bērnu un jauniešu centrs Tautas tērpu detaļu - vestu un bikšu - izgatavošana 27.03.2023. plkst.16.00
22.03.2023 Limbažu Bērnu un jauniešu centrs Transporta pakalpojumi 27.03.2023. plkst.16.00
21.03.2023 Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Autobusa pieturas nojumes uzstādīšana Viļķenē 3.04.2023. plkst.10.00
17.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Energosertifikāta izstrāde Viļķenes kultūras nama ēkai Dārza ielā 1, Viļķenē, Limbažu novadā 24.03.2023. plkst.14.00
17.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Zīmola vizuālās identitātes atjaunošana un komunikācijas materiālu izstrāde Limbažu novada pašvaldības iestādēm 24.03.2023. plkst.16.00
16.03.2023 Salacgrīvas vidusskolas Salacgrīvas vidusskolas inventāra iegāde 21.03.2023. plkst.12.00
16.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Ēkas V. Sārmes ielā 10, Limbažos energosertifikāta aktualizācija 23.03.2023. plkst.11.00
16.03.2023 Alojas apvienības pārvalde Dzīvokļa remonta darbi, Ausekļa iela 3A-3, Alojā, Limbažu novadā 24.03.2023. plkst.10.00
16.03.2023 Alojas mūzikas un mākslas skola Koridora remonts Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā 23.03.2023. plkst.12.00
15.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Ēkas Sporta ielā 4, Pociemā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, energosertifikāta aktualizācija 23.03.2023. plkst.14.00
15.03.2023 Salacgrīvas muzejs Ainažu Ugunsdzēsības muzeja malkas šķūņa jumta remonts 30.03.2023. plkst.17.00
15.03.2023 Alojas apvienības pārvalde Dzīvokļa remonta darbi, Lielā iela 25-2, Staicelē, Limbažu novadā 24.03.2023. plkst.14.00
15.03.2023 Alojas pilsētas bibliotēka Logu un iekšdurvju piegāde un uzstādīšana Alojas pilsētas bibliotēkai 20.03.2023. plkst.11.00
13.03.2023 Salacgrīvas apvienības pārvaldei Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas apvienības pārvaldei 17.03.2023. plkst.13.00
10.03.2023 Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība tilta Rožu ielā, Skultē pārbūvei par gājēju tiltu 20.03.2023. plkst. 10.00
8.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Administratīvās nodaļas mīksto mēbeļu iegāde (202.kab.) 13.03.2023. plkst. 11.00
7.03.2023 Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi 10.03.2023. plkst. 12.00
7.03.2023 Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi 10.03.2023. plkst. 12.00
7.03.2023 Alojas apvienības pārvalde Dzīvokļa remonta darbi, Ausekļa iela 3A-2, Alojā, Limbažu novadā   Pārtraukts
6.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Termokameru iegāde zivju resursu aizsardzībai Āsteres ezerā un Lādes ezerā 13.03.2023. plkst. 16.00
6.03.2023 Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi   Pārtraukts
6.03.2023 Limbažu novada Sporta skola Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi 10.03.2023. plkst. 12.00
6.03.2023 Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi   Pārtraukts
6.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Administratīvās nodaļas galdu izgatavošana (202.kab.)” 9.03.2023. plkst. 11.00
1.03.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA Impregnētu zem spiediena dēļu piegāde 7.03.2023. plkst. 10.00
1.03.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA SUP dēļu iegādei 10.03.2023. plkst. 10.00
1.03.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA Impregnēti zem spiediena dēļi   Pārtraukts
27.02.2023 Limbažu apvienības pārvalde Pārvietojamo tualešu un izlietņu iznomāšana un apkope Limbažu pilsētā 7.03.2023. plkst. 12.00
27.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Administratīvās nodaļas galdu izgatavošana (202.kab.)   Pārtraukts
24.02.2023 Limbažu apvienības pārvalde Pārvietojamo tualešu iznomāšana un apkope Limbažu pilsētā   Pārtraukts
24.02.2023 Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Ieejas mezgla pārbūve Skultes pagastā 2.03.2023. plkst. 12.00
24.02.2023 Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Bruģakmens celiņa atjaunošana Skultes pagastā, Limbažu novadā 2.03.2023. plkst. 15.00
21.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Vizuālā grafiskā dizaina izveide Limbažu novada pašvaldības iestādēm   Pārtraukts
21.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Ārējās elektroapgādes projekts - Bīriņi, mājas “Lāses”, “Kalmes”, “Niedres” 1.03.2023. plkst. 13.00
21.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Vārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana 27.02.2023. plkst. 10.00
20.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Aktīvās zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana 2.03.2023. plkst. 16.00
15.02.2023 Salacgrīvas apvienības pārvald Laipas atjaunošana Salacgrīvas pludmalē 24.02.2023. plkst. 23.59
10.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Limbažu Lielezera svētku organizēšana un vadīšana 16.02.2023. plkst. 12.00
8.02.2023 Sociālās aprūpes centrs- pansionāts “Pērle” Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve U. Sproģa ielā 9, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā 14.02.2023. plkst. 12.00
6.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Par aktīvās zibens aizsardzības iekārtu uzstādīšanu saimniecības ēkai   Pārtraukts
2.02.2023 Limbažu novada Kultūras pārvalde Limbažu novada kultūras attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrāde 7.02.2023. plkst. 23.59
27.01.2023 Limbažu novada pašvaldība Funkciju audits Limbažu novada pašvaldībā 3.02.2023. plkst. 11.00
23.01.2023 Limbažu apvienības pārvalde Par tehniskās sāls un smilts-sāls maisījuma iegādi 27.01.2023. plkst. 12.00
18.01.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA Vidzemes piekraste 23.01.2023. plkst. 15.00
13.01.2023 Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskola Mikroautobusa ilgtermiņa nomas pakalpojumi 19.01.2023. plkst. 13.00
03.01.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrāde 9.01.2023. plkst. 12.00
03.01.2023 Limbažu novada Kultūras pārvalde Sabiedrisko attiecību un digitālā mārketinga pakalpojums “Limbaži 800” projektam 9.01.23. plkst. 23.59
02.01.2023 Limbažu novada pašvaldība Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde brīvdabas estrādes izbūvei 6.01.23. plkst. 11.00
02.01.2023 Limbažu novada pašvaldības Liepupes pamatskola Apsardzes signalizācijas ierīkošana Liepupes pamatskolā 9.01.23. plkst. 14.00
02.01.2023

Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskola

Mikroautobusa ilgtermiņa nomas pakalpojumi 6.01.23. plkst. 11.00

2022.gads 

 Paziņojuma
datums

Pasūtītājs Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pielikumi/Piezīmes
28.12.2022

Limbažu novada pašvaldība Salacgrīvas apvienības pārvalde

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi  Salacgrīvas apvienības pārvaldei Limbažu novadā 9.01.2023 plkst. 12.00
27.12.2022

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Auseklītis

Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana 30.12.2022. plkst. 15.00
23.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada kultūras attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrāde 4.01.2023. plkst. 23.59
20.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Pārvietojamo tualešu iznomāšana un apkope Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā 23.12.2022. plkst. 23.59
19.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Estrādes izveide, Katvaru pagastā 23.12.2022. plkst. 11.00
19.12.2022 SIA “Alojas Saimniekserviss” Elektroenerģijas piegāde 6.01.2023 plkst. 15.00
15.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Informācijas loģistikas pakalpojumi 20.12.2022 plkst 17:00
13.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Vārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana 19.12.2022 plkst 10:00
7.12.2022 Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA Dabas takas Vidzemes piekrastē 9.12.2022 plkst 15:00
6.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi 12.12.2022. plkst. 23.59
30.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Ventilācijas sistēmas tīrīšana  Sporta un kultūras centrā “Vidriži” 7.12.2022 plkst 16:00
29.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Dzelzsbetona aku augšējās daļas pārbūve Jūras ielā 58, Limbažos 2.12.2022 plkst 16:00
28.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala” 2.12.2022 plkst 13:00
29.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Sporta solu un  atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana 5.12.2022 plkst 11:00
28.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Sniega pūtēja piegāde 1.12.2022 plkst 12:00
25.11.2022 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas vidusskolas telpās video novērošanas sistēmas papildus kameru uzstādīšana 1.12.2022 plkst 16:00
24.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Logu piegāde un montāža Parka ielā 2, Rīgas ielā 4, Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā un Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā Limbažu novadā   Pārtraukts
23.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Koka stendu izgatavošana un piegāde 28.11.2022 plkst 13:00
22.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Dzelzsbetona aku augšējās daļas pārbūve Jūras ielā 58, Limbažos 25.11.2022 plkst 16:00
21.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Eglīšu piegāde Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā 24.11.2022. plkst. 23.59
21.11.2022 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas vidusskolas dienesta viesnīcas mēbeļu (gultu) iegāde 25.11.2022 plkst 16:00
21.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Pulksteņa iegāde un nomaiņa, Limbažos 24.11.2022 plkst 11:00
21.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Sporta solu un  atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana 25.11.2022 plkst 11:00
16.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Portatīvo datoru piegāde Limbažu novada administrācijai 23.11.2022 plkst 10:00
14.11.2022 Salacgrīvas kultūras centrs Ziemassvētku rotājumu izgatavošana un piegāde Salacgrīvas kultūras centram 17.11.2022. plkst. 23.59
10.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Sporta zāles noliktavas telpas kosmētiskais remonts 15.11.2022. plkst. 16.00
9.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Stadiona inventāra iegāde un uzstādīšana 16.11.2022. plkst. 11.00
9.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada tūrisma kartes druka 15.11.2022. plkst. 10.00
9.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Bruģakmens celiņa atjaunošana, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 15.11.2022. plkst. 23.59
9.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā esošo rotaļu laukumu remonts 16.11.2022. plkst. 23.59
7.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Dušas telpu remonts 10.11.2022. plkst. 16.00
7.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Tilta margu izgatavošana un montāža, tiltam pār Zaķupi, Liedaga iela 1, Tūja, Liepupes pagasts, Limbažu novads 14.11.2022. plkst. 23.59
4.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Būvdarbi, Multifunkcionālais sabiedriskais centrs, Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads 11.11.2022. plkst. 23.59
4.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Elektromontāžas darbi Salacgrīvas apvienības pārvaldes infrastruktūrā 8.11.2022. plkst. 17.00
4.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Tehniskā projekta izstrāde elektropārvades līnijas pārvietošanai Alojā, Limbažu novadā 10.11.2022. plkst. 14.00
3.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Kapu teritorijas kopšana Jūras ielas un Dzegužu ielas kapos, Limbažos 9.11.2022. plkst. 16.00
3.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Strūklaku Kamols un Pienene tīrīšana, apkope Limbažos 9.11.2022. plkst. 16.00

 

3.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada izglītības stratēģijas izstrāde 8.11.2022. plkst. 11.00
31.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Interaktīvais displejs Skultes PII “Aģupīte 10.11.2022. plkst. 11.00
24.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Mobilā arhīva plauktu sistēmas piegāde un uzstādīšana 3.11.2022. plkst. 11.00
24.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Zandartu vienvasaras mazuļu piegāde un ielaišana Augstrozes Lielezerā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā 27.10.2022. plkst. 11.00
20.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Bezpilota gaisa kuģa (drons) ar termālo, vizuālo kameru un video kontrolieri piegāde 25.10.2022. plkst. 11.00
19.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Caurtekas nomaiņa uz autoceļa 27A06 Kaķīši-Lindes, Alojas apvienībā, Limbažu novadā 25.10.2022. plkst. 14.00
19.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Dzīvokļa remonta darbi, Lielā iela 18-6, Staicelē, Limbažu novadā 24.10.2022. plkst. 14.00
18.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Strūklaku Kamols un Pienene tīrīšana, apkope Limbažos   Pārtraukts
18.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Lapu izvešana un kapu apmaļu utilizācija Jūras ielas un Dzegužu ielas kapos, Limbažos   Pārtraukts
17.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Brāļu kapu ansambļa demontāža Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā 21.10.2022. plkst. 11.00
14.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Operatīvo transporta līdzekļu nobrauktuve pie jūras” projektēšana, Jūrmalas iela 6 un Jūras piekrastes joslā, Ainažos, Limbažu novadā 21.10.2022. plkst. 12.00
11.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada kalendāra 2023. gadam izgatavošana 19.10.2022. plkst. 11.00
11.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Okupācijas pieminekļu demontāža un utilizācija Alojas apvienībā, Limbažu novadā 17.10.2022. plkst. 14.00
10.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu pilsētas videonovērošanas optiskā tīkla uzlabošanas darbi 14.10.2022. plkst. 10.00
6.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Avārijas stāvoklī esošu telpu remonta darbi, Lielā iela 12, Staicelē, Limbažu novadā 12.10.2022. plkst. 14.00
6.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Ceļa seguma uzbēršana Braslavas pagastā, Alojas apvienībā, Limbažu novadā 11.10.2022. plkst. 14.00
5.10.2022 Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” Vārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana 11.10.2022. plkst. 14.00
3.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Ziemas riepu iegāde Alojas apvienības transportlīdzekļiem 10.10.2022. plkst. 14.00
39.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada ģerboņa izstrāde 7.10.2022. plkst. 11.00
23.09.2022. Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” Limbažu novada tūrisma kartes druka 29.09.2022. plkst. 18.00
19.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Jūras ielas kapu ceļa atjaunošana 23.09.2022. plkst. 10.00
19.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Fasādes apdares darbi Kultūras pārvaldes Salacgrīvas bibliotēkas struktūrvienībai – filiālbibliotēkai Tūjas bibliotēka 3.10.2022. plkst. 23.59
14.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Tehniskās apsekošanas (galvenās inspekcijas) veikšanu Limbažu novada pašvaldības teritorijā esošajām inženierbūvēm tiltiem

23.09.2022. plkst. 14.00

09.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/059, aktivitāte “Foto orientēšanās Limbažos” 14.09.2022. plkst. 10.00
06.09.2022 Limbažu novada pašvaldība Iekšējo un ārējo ŪKT izbūve pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā 12.09.2022.
plkst. 14.00
24.08.2022 Limbažu novada pašvaldība Transporta pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskolas skolēnu pārvadāšanai

29.08.2022.

plkst.10.00
12.08.2022 Limbažu novada pašvaldība Projekta pieteikuma izstrāde iesniegšanai Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Militārās mobilitātes uzsaukumam

16.08.2022.

plkst.12.00
26.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Automašīnas piekabes piegāde zivju resursu aizsardzībai

01.08.2022.

plkst.11.00

26.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Alojas kultūras nama skatuves drapēriju un priekškara piegāde un uzstādīšana

22.08.2022.

plkst.10.00

25.07.2022 Limbažu novada pašvaldība

Ceļmalu izpļaušana Limbažu novada, Limbažu pagastā”

01.08.2022.

plkst.10.00

25.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Aizaugušo  tīrumu atmežošana koku un krūmu zāģēšana un to transportēšana Limbažu novada, Katvaru pagastā

01.08.2022.

plkst.10.00

21.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Ceļmalu izpļaušana Limbažu novada, Katvaru pagastā

28.07.2022.

plkst.10.00

19.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Termokameras piegāde zivju resursu aizsardzībai

01.08.2022.

plkst.11.00

19.07.2022 Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Projekta izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Lielā ielā, Krasta ielā, Meža ielā, Gravas ielā, Priežu ielā, Staicelē, Limbažu novadā

28.07.2022.

plkst.14.00

06.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Ceļmalu izpļaušana Limbažu novada, Limbažu pagastā

13.07.2022.

plkst.10.00

27.06.2022 Limbažu novada pašvaldība Funkciju audits Limbažu novada pašvaldības iestādēs

01.07.2022.

plkst.11.00

22.06.2022 Alojas apvienības pārvalde Būvprojekta izstrāde “Vīķu muiža” – saimniecības ēkas jumta konservācijai, “Vīķu muiža”, Staiceles pagasta, Limbažu novadā

1.07.2022.

plkst.14.00

16.06.2022

Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs

Pludmales apsaimniekošana Ainažos

27.06.2022.

plkst.12.00

14.06.2022 Limbažu novada pašvaldība Mēbeļu piegāde Umurgas pamatskolai

21.06.2022.

plkst.10.00

13.06.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Vienreizēja zāles pļaušana un savākšana Ainažos un Ainažu pagastā

27.06.2022.

plkst.12.00

1.06.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Vienreizēja zāles pļaušana un savākšana Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

06.06.2022.

plkst.12:00

1.06.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Veikala TOP reklāmas stenda pārvietošana

06.06.2022.

plkst.12:00

20.05.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Rīgas jūras līča Liepupes pagasta teritorijā esošās pludmales uzturēšanas darbi

27.05.2022.

plkst.10:00

18.05.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Stāvlaukuma asfaltēšana, Valdemāra iela 69, Ainaži, Limbažu novads

23.05.2022.

plkst.14:00

16.05.2022 Alojas Saimniekserviss Kurināmās  šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2022./2023. gada apkures sezonai

31.05.2022.

plkst.10.00

16.05.2022 Alojas Saimniekserviss Kokskaidu granulu piegāde SIA „Alojas Saimniekserviss” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā

31.05.2022.

plkst.10.00

10.05.2022 Limbažu novada pašvaldība Pārvietojamo tualešu iznomāšana un apkope Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

16.05.2022.

plkst.12.00

05.05.2022 Limbažu novada pašvaldība Strūklaku Kamols un Pienene tīrīšana, apkope Limbažos

11.05.2022.

plkst.12.00

28.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Pretputekļu reaģenta CCR iegāde

06.05.2022.

plkst.11.00

26.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Logu mazgāšana Rīgas ielā 16 un Mūru ielā 17, Limbažos

03.05.2022.

plkst.11.00

22.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Strūklaku Kamols un Pienene tīrīšana, apkope Limbažos

29.04.2022.

plkst.12.00

13.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Pontonu iegāde Limbažu novada “Lielezers” laipai

21.04.2022.

plkst.14.00

12.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Pārvietojamo tualešu iegāde un uzturēšana

20.04.2022.

plkst.14.00

17.03.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Koku nozāģēšana un kopšana Salacgrīvā, Ainažos, Jelgavkrastos un Liepupē

24.03.2022.

plkst.12:00

08.02.2022 Limbažu novada pašvaldība Koka stendu un zīmju izgatavošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē 11.02.2022
08.02.2022 Limbažu novada pašvaldība Tūrisma informatīvo stendu izgatavošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē 11.02.2022
08.02.2022 Limbažu novada pašvaldība Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē 11.02.2022
28.01.2022 Limbažu novada pašvaldība Binokļa piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 4.02.2022
28.01.2022 Limbažu novada pašvaldība Automašīnas piekabes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 4.02.2022
28.01.2022 Limbažu novada pašvaldība Laivas motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 4.02.2022
17.01.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde PTK 59-8 tipa dzelzsbetona paneļu slogošana 20.01.2022
17.01.2022 Limbažu novada pašvaldība Nekustamā īpašuma tirgus vērtības un tirgus nomas maksas noteikšana 21.01.2022

(publicētie paziņojumi publiski tiek glabāti 3 gadus)

  

Paziņojuma
datums


Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pielikumi/Piezīmes

17.12.2021


Limbažu novada pašvaldība

Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi Limbažu novada pašvaldības iestādēm un to struktūrvienībām 27.12.2021

25.11.2021


Salacgrīvas administrācija

Eglīšu iegāde Salacgrīvas administrācijas vajadzībām 30.11.2021

08.11.2021


Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA"

Informatīvā materiāla “Dabas takas Vidzemes piekrastē” druka 12.11.2021

05.11.2021


Limbažu novada pašvaldība

Limbažu Valsts ģimnāzijas datortīkla uzlabošana 10.11.2021
Limbažu novada pašvaldība Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu Limbažu novadā   Pārtraukts
Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 20.10.2021
Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 20.10.2021
Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 15.10.2021
Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Limbažu pilsētas tūrisma kartes druka 15.10.2021
Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte”  Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 08.10.2021
Limbažu novada pašvaldība

“Aktivitāšu diena ģimenēm – Foto orientēšanās sprints Limbažos” projektam

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/059.

07.10.2021
Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Drona piegāde pašvaldības aģentūrai “ALDA” 24.09.2021
Limbažu novada pašvaldība Supervīziju organizēšana un īstenošana 27.09.2021
Limbažu novada pašvaldība Informatīvā materiāla “Garšas un amatu prasmes” druka 17.09.2021
Skultes pagasta pārvald Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība tilta Rožu ielā, Skultē pārbūvei par gājēju tiltu 24.09.2021

 

Limbažu novada pašvaldība “Veselības velobrauciens” projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/059 09.09.2021
Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna izstrāde 02.09.2021
Skultes pagasta pārvalde Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” konusa remontdarbi 13.08.2021
Limbažu novada speciālā pamatskola Dārza mājas un terases izbūve, Limbažu novada speciālajai pamatskolai 23.07.2021
Limbažu Valsts ģimnāzija CNC frēzes un 3D printera iegāde Limbažu Valsts ģimnāzijai 13.07.2021
Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 09.07.2021
Limbažu pagasta pārvalde Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei 08.07.2021
Vidrižu pagasta pārvalde Vidrižu pagasta pārvaldes ēkas apkures sistēmas pārbūve “Liepas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā 08.07.2021
Bārdu dzimtas muzejs "Rumbiņi" Bārdu dzimtas muzeja “Rumbiņi” ēkas – kūts jumta seguma atjaunošana 05.07.2021
Limbažu pagasta pārvalde Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei 28.06.2021
Limbažu novada pašvaldība Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 21.06.2021
Vidrižu pagasta pārvalde Malkas piegāde Vidrižu pagasta pārvaldei 21.06.2021
Limbažu novada pašvaldība Limbažu pilsētas svētkiem Limbaži līksmo "Es un šis laiks" 15.06.2021
Katvaru pagasta pārvalde Par remontdarbu veikšanu "Dzelzceļa māja 88. km", dzīvoklī Nr. 2, Katvaru pagastā, Limbažu novadā 08.06.2021
Vidrižu pagasta pārvalde Malkas piegāde Vidrižu pagasta pārvaldei 10.06.2021
Umurgas pamatskola Skolēnu galdu, krēslu un plauktu iegāde Umurgas pamatskolas sākumskolas klasēm 09.06.2021
Limbažu vidusskola Mēbeļu iegāde Limbažu vidusskolai     08.06.2021