2023.gads 

Paziņojuma
datums

Pasūtītājs Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pielikumi/Piezīmes
24.05.2023 Limbažu novada Sporta skola

Sporta laivu piegāde Limbažu novada Sporta skolai

30.05.2023. plkst.10.00

24.05.2023

Limbažu novada Sporta skola

Laivas dzinēja piegāde Limbažu novada Sporta skolai

30.05.2023. plkst.10.00

22.05.2023

Alojas apvienības pārvalde

Elektriķu pakalpojumu nodrošināšana Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības teritorijā

2.06.2023. plkst.11:00

15.05.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Rīga jūras līča Liepupes pagasta Lembužu ciema un Tūjas ciema jūras krasta teritorijas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 26.05.2023. plkst.12.00
15.05.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Pludmales apsaimniekošana Ainažos 19.05.2023. plkst.12.00
15.05.2023 Salacgrīvas apvienības pārvalde Dzīvokļa remonta darbi, Krišjāņa Barona ielā 6A, Ainažos, Limbažu novadā 22.05.2023. plkst.12.00
12.05.2023

Limbažu novada pašvaldība

Stadiona un konteineru aprīkojuma piegāde Olimpiskajam centram “Limbaži”

18.05.2023. plkst.10.00

11.05.2023

Limbažu novada pašvaldība

Kondicionieru apkope Rīgas ielā 16, Limbažos

16.05.2023. plkst. 12.00

10.05.2023 Limbažu apvienības pārvalde Limbažu estrādes remontdarbi 16.05.2023. plkst.9:00
10.05.2023 Alojas apvienības pārvalde Logu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā māja “Kļavas”, dz. Nr. 4.,6, Braslavas pagasta, Limbažu novadā 22.05.2023. plkst.11:00
10.05.2023 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas vidusskolas monitoru iegāde datorklasei 19.05.2023. plkst.12:00
10.05.2023

Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”

Evakuācijas kāpņu izbūve un esošo kāpņu remonts Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis”

16.05.2023. plkst.12:00
10.05.2023 Alojas apvienības pārvalde Sauso tualešu remonts Lielā ielā 27, Staicelē, Limbažu novadā 18.05.2023. plkst.14:00
9.05.2023

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”

Elektriskās plīts piegāde Pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”

16.05.2023. plkst.12:00

3.05.2023 Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Raidera iegāde zāles pļaušanai 9.05.23. plkst. 10.00
3.05.2023 Limbažu muzejs Video novērošanas ierīkošana Limbažu muzeja ekspozīciju un izstāžu zālēs Burtnieku ielā 7, Limbažos 10.05.23. plkst. 16.00
3.05.2023 Limbažu novada pašvaldība Logu mazgāšana Rīgas ielā 16 un Mūru ielā 17, Limbažos 9.05.23. plkst. 10.00
2.05.2023 Alojas apvienības pārvalde Latvāņu izplatības ierobežošana Alojas apvienības teritorijā 2023.gadā 11.05.2023. plkst. 17.00
27.04.2023 Limbažu pašvaldība Pasīvās zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana 8.05.2023. plkst. 15.00
27.04.2023 Limbažu pašvaldība Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā 8.05.2023. plkst. 14.00
27.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Viļķenes kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un apkures sistēmas atjaunošanas paskaidrojuma raksta izstrāde un autoruzraudzība būvdarbu laikā 3.05.2023. plkst. 17.00

 

25.04.2023 Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestāde "Buratīno" Balkona remonta darbi Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestādē 28.04.2023. plkst.12.00
19.04.2023 Salacgrīvas vidusskola Sporta inventāra iegāde 28.04.2023. plkst.16.00
19.04.2023 Umurgas pamatskola

Tualetes un dušas atjaunošana Ulda Sproģa ielā 7, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā

24.04.2023. plkst.12.00

18.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Brīvdabas estrādes izbūve 24.04.2023. plkst. 10.00

 

17.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Viļķenes kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un apkures sistēmas atjaunošanas paskaidrojuma raksta izstrāde un autoruzraudzība būvdarbu laikā 24.04.2023. plkst. 17.00
17.04.2023 Pociema kultūras nams Lampiņu virteņu piegāde 21.04.2023. plkst. 11.00
17.04.2023 Pociema kultūras nams Koka solu izgatavošana un piegāde 21.04.2023. plkst. 11.00
14.04.2023 Salacgrīvas kultūras centrs Audio aparatūras piegāde Salacgrīvas kultūras centram 20.04.2023. plkst. 16.00
14.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Elektroenerģijas pieslēgumu projektēšana 21.04.2023. plkst. 11:00
12.04.2023 Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestāde “Buratīno” Balkona remonta darbi Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestādē 18.04.2023. plkst. 12:00
12.04.2023 Limbažu novada pašvaldība Aktīvās zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana 21.04.2023. plkst. 16:00
10.04.2023 Kultūras pārvalde Vēja rādītāja Limbažiem – 800 izgatavošana 12.04.2023. plkst. 23.59
3.04.2023 Salacgrīvas vidusskola Sporta inventāra iegāde  

 Pārtraukts

3.04.2023 Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā 18.04.23. plkst. 14.00
31.03.2023 Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Elektroenerģijas pieslēgumu projektēšana 12.04.2023. plkst. 11.00

 

27.03.2023 Limbažu novada Kultūras pārvalde Mārketinga un reklāmas projektu asistenta pakalpojums Limbažiem ir 800 projekta ietvaros 31.03.2023. plkst. 23.59
27.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana PII “Vilnītis 31.03.2023. plkst.12.00
23.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Ēkas V. Sārmes ielā 10, Limbažos energosertifikāta aktualizācija 28.03.2023. plkst.11:00
23.03.2023 Alojas apvienības pārvalde Bruģēta celiņa virskārtas atjaunošana un remonts Lielā ielā, Staicelē, Limbažu novadā” 30.03.2023. plkst.10:00
23.03.2023 Limbažu Galvenā bibliotēka Limbažu Galvenās bibliotēkas terases vienkāršota atjaunošana 31.03.2023. plkst.12:00
22.03.2023 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Ainažu skolas iekšpagalma bruģēšana 31.03.2023. plkst.23:59
22.03.2023 Limbažu Bērnu un jauniešu centrs Tautas tērpu detaļu - vestu un bikšu - izgatavošana 27.03.2023. plkst.16.00
22.03.2023 Limbažu Bērnu un jauniešu centrs Transporta pakalpojumi 27.03.2023. plkst.16.00
21.03.2023 Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Autobusa pieturas nojumes uzstādīšana Viļķenē 3.04.2023. plkst.10.00
17.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Energosertifikāta izstrāde Viļķenes kultūras nama ēkai Dārza ielā 1, Viļķenē, Limbažu novadā 24.03.2023. plkst.14.00
17.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Zīmola vizuālās identitātes atjaunošana un komunikācijas materiālu izstrāde Limbažu novada pašvaldības iestādēm 24.03.2023. plkst.16.00
16.03.2023 Salacgrīvas vidusskolas Salacgrīvas vidusskolas inventāra iegāde 21.03.2023. plkst.12.00
16.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Ēkas V. Sārmes ielā 10, Limbažos energosertifikāta aktualizācija 23.03.2023. plkst.11.00
16.03.2023 Alojas apvienības pārvalde Dzīvokļa remonta darbi, Ausekļa iela 3A-3, Alojā, Limbažu novadā 24.03.2023. plkst.10.00
16.03.2023 Alojas mūzikas un mākslas skola Koridora remonts Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā 23.03.2023. plkst.12.00
15.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Ēkas Sporta ielā 4, Pociemā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, energosertifikāta aktualizācija 23.03.2023. plkst.14.00
15.03.2023 Salacgrīvas muzejs Ainažu Ugunsdzēsības muzeja malkas šķūņa jumta remonts 30.03.2023. plkst.17.00
15.03.2023 Alojas apvienības pārvalde Dzīvokļa remonta darbi, Lielā iela 25-2, Staicelē, Limbažu novadā 24.03.2023. plkst.14.00
15.03.2023 Alojas pilsētas bibliotēka Logu un iekšdurvju piegāde un uzstādīšana Alojas pilsētas bibliotēkai 20.03.2023. plkst.11.00
13.03.2023 Salacgrīvas apvienības pārvaldei Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas apvienības pārvaldei 17.03.2023. plkst.13.00
10.03.2023 Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība tilta Rožu ielā, Skultē pārbūvei par gājēju tiltu 20.03.2023. plkst. 10.00
8.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Administratīvās nodaļas mīksto mēbeļu iegāde (202.kab.) 13.03.2023. plkst. 11.00
7.03.2023 Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi 10.03.2023. plkst. 12.00
7.03.2023 Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi 10.03.2023. plkst. 12.00
7.03.2023 Alojas apvienības pārvalde Dzīvokļa remonta darbi, Ausekļa iela 3A-2, Alojā, Limbažu novadā   Pārtraukts
6.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Termokameru iegāde zivju resursu aizsardzībai Āsteres ezerā un Lādes ezerā 13.03.2023. plkst. 16.00
6.03.2023 Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi   Pārtraukts
6.03.2023 Limbažu novada Sporta skola Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi 10.03.2023. plkst. 12.00
6.03.2023 Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi   Pārtraukts
6.03.2023 Limbažu novada pašvaldība Administratīvās nodaļas galdu izgatavošana (202.kab.)” 9.03.2023. plkst. 11.00
1.03.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA Impregnētu zem spiediena dēļu piegāde 7.03.2023. plkst. 10.00
1.03.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA SUP dēļu iegādei 10.03.2023. plkst. 10.00
1.03.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA Impregnēti zem spiediena dēļi   Pārtraukts
27.02.2023 Limbažu apvienības pārvalde Pārvietojamo tualešu un izlietņu iznomāšana un apkope Limbažu pilsētā 7.03.2023. plkst. 12.00
27.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Administratīvās nodaļas galdu izgatavošana (202.kab.)   Pārtraukts
24.02.2023 Limbažu apvienības pārvalde Pārvietojamo tualešu iznomāšana un apkope Limbažu pilsētā   Pārtraukts
24.02.2023 Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Ieejas mezgla pārbūve Skultes pagastā 2.03.2023. plkst. 12.00
24.02.2023 Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Bruģakmens celiņa atjaunošana Skultes pagastā, Limbažu novadā 2.03.2023. plkst. 15.00
21.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Vizuālā grafiskā dizaina izveide Limbažu novada pašvaldības iestādēm   Pārtraukts
21.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Ārējās elektroapgādes projekts - Bīriņi, mājas “Lāses”, “Kalmes”, “Niedres” 1.03.2023. plkst. 13.00
21.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Vārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana 27.02.2023. plkst. 10.00
20.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Aktīvās zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana 2.03.2023. plkst. 16.00
15.02.2023 Salacgrīvas apvienības pārvald Laipas atjaunošana Salacgrīvas pludmalē 24.02.2023. plkst. 23.59
10.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Limbažu Lielezera svētku organizēšana un vadīšana 16.02.2023. plkst. 12.00
8.02.2023 Sociālās aprūpes centrs- pansionāts “Pērle” Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve U. Sproģa ielā 9, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā 14.02.2023. plkst. 12.00
6.02.2023 Limbažu novada pašvaldība Par aktīvās zibens aizsardzības iekārtu uzstādīšanu saimniecības ēkai   Pārtraukts
2.02.2023 Limbažu novada Kultūras pārvalde Limbažu novada kultūras attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrāde 7.02.2023. plkst. 23.59
27.01.2023 Limbažu novada pašvaldība Funkciju audits Limbažu novada pašvaldībā 3.02.2023. plkst. 11.00
23.01.2023 Limbažu apvienības pārvalde Par tehniskās sāls un smilts-sāls maisījuma iegādi 27.01.2023. plkst. 12.00
18.01.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA Vidzemes piekraste 23.01.2023. plkst. 15.00
13.01.2023 Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskola Mikroautobusa ilgtermiņa nomas pakalpojumi 19.01.2023. plkst. 13.00
03.01.2023 Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrāde 9.01.2023. plkst. 12.00
03.01.2023 Limbažu novada Kultūras pārvalde Sabiedrisko attiecību un digitālā mārketinga pakalpojums “Limbaži 800” projektam 9.01.23. plkst. 23.59
02.01.2023 Limbažu novada pašvaldība Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde brīvdabas estrādes izbūvei 6.01.23. plkst. 11.00
02.01.2023 Limbažu novada pašvaldības Liepupes pamatskola Apsardzes signalizācijas ierīkošana Liepupes pamatskolā 9.01.23. plkst. 14.00
02.01.2023

Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskola

Mikroautobusa ilgtermiņa nomas pakalpojumi 6.01.23. plkst. 11.00

2022.gads 

 Paziņojuma
datums

Pasūtītājs Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pielikumi/Piezīmes
28.12.2022

Limbažu novada pašvaldība Salacgrīvas apvienības pārvalde

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi  Salacgrīvas apvienības pārvaldei Limbažu novadā 9.01.2023 plkst. 12.00
27.12.2022

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Auseklītis

Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana 30.12.2022. plkst. 15.00
23.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada kultūras attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrāde 4.01.2023. plkst. 23.59
20.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Pārvietojamo tualešu iznomāšana un apkope Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā 23.12.2022. plkst. 23.59
19.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Estrādes izveide, Katvaru pagastā 23.12.2022. plkst. 11.00
19.12.2022 SIA “Alojas Saimniekserviss” Elektroenerģijas piegāde 6.01.2023 plkst. 15.00
15.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Informācijas loģistikas pakalpojumi 20.12.2022 plkst 17:00
13.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Vārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana 19.12.2022 plkst 10:00
7.12.2022 Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA Dabas takas Vidzemes piekrastē 9.12.2022 plkst 15:00
6.12.2022 Limbažu novada pašvaldība Automašīnas ilgtermiņa nomas pakalpojumi 12.12.2022. plkst. 23.59
30.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Ventilācijas sistēmas tīrīšana  Sporta un kultūras centrā “Vidriži” 7.12.2022 plkst 16:00
29.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Dzelzsbetona aku augšējās daļas pārbūve Jūras ielā 58, Limbažos 2.12.2022 plkst 16:00
28.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala” 2.12.2022 plkst 13:00
29.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Sporta solu un  atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana 5.12.2022 plkst 11:00
28.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Sniega pūtēja piegāde 1.12.2022 plkst 12:00
25.11.2022 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas vidusskolas telpās video novērošanas sistēmas papildus kameru uzstādīšana 1.12.2022 plkst 16:00
24.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Logu piegāde un montāža Parka ielā 2, Rīgas ielā 4, Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā un Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā Limbažu novadā   Pārtraukts
23.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Koka stendu izgatavošana un piegāde 28.11.2022 plkst 13:00
22.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Dzelzsbetona aku augšējās daļas pārbūve Jūras ielā 58, Limbažos 25.11.2022 plkst 16:00
21.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Eglīšu piegāde Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā 24.11.2022. plkst. 23.59
21.11.2022 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas vidusskolas dienesta viesnīcas mēbeļu (gultu) iegāde 25.11.2022 plkst 16:00
21.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Pulksteņa iegāde un nomaiņa, Limbažos 24.11.2022 plkst 11:00
21.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Sporta solu un  atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana 25.11.2022 plkst 11:00
16.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Portatīvo datoru piegāde Limbažu novada administrācijai 23.11.2022 plkst 10:00
14.11.2022 Salacgrīvas kultūras centrs Ziemassvētku rotājumu izgatavošana un piegāde Salacgrīvas kultūras centram 17.11.2022. plkst. 23.59
10.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Sporta zāles noliktavas telpas kosmētiskais remonts 15.11.2022. plkst. 16.00
9.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Stadiona inventāra iegāde un uzstādīšana 16.11.2022. plkst. 11.00
9.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada tūrisma kartes druka 15.11.2022. plkst. 10.00
9.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Bruģakmens celiņa atjaunošana, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 15.11.2022. plkst. 23.59
9.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā esošo rotaļu laukumu remonts 16.11.2022. plkst. 23.59
7.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Dušas telpu remonts 10.11.2022. plkst. 16.00
7.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Tilta margu izgatavošana un montāža, tiltam pār Zaķupi, Liedaga iela 1, Tūja, Liepupes pagasts, Limbažu novads 14.11.2022. plkst. 23.59
4.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Būvdarbi, Multifunkcionālais sabiedriskais centrs, Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads 11.11.2022. plkst. 23.59
4.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Elektromontāžas darbi Salacgrīvas apvienības pārvaldes infrastruktūrā 8.11.2022. plkst. 17.00
4.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Tehniskā projekta izstrāde elektropārvades līnijas pārvietošanai Alojā, Limbažu novadā 10.11.2022. plkst. 14.00
3.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Kapu teritorijas kopšana Jūras ielas un Dzegužu ielas kapos, Limbažos 9.11.2022. plkst. 16.00
3.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Strūklaku Kamols un Pienene tīrīšana, apkope Limbažos 9.11.2022. plkst. 16.00

 

3.11.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada izglītības stratēģijas izstrāde 8.11.2022. plkst. 11.00
31.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Interaktīvais displejs Skultes PII “Aģupīte 10.11.2022. plkst. 11.00
24.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Mobilā arhīva plauktu sistēmas piegāde un uzstādīšana 3.11.2022. plkst. 11.00
24.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Zandartu vienvasaras mazuļu piegāde un ielaišana Augstrozes Lielezerā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā 27.10.2022. plkst. 11.00
20.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Bezpilota gaisa kuģa (drons) ar termālo, vizuālo kameru un video kontrolieri piegāde 25.10.2022. plkst. 11.00
19.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Caurtekas nomaiņa uz autoceļa 27A06 Kaķīši-Lindes, Alojas apvienībā, Limbažu novadā 25.10.2022. plkst. 14.00
19.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Dzīvokļa remonta darbi, Lielā iela 18-6, Staicelē, Limbažu novadā 24.10.2022. plkst. 14.00
18.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Strūklaku Kamols un Pienene tīrīšana, apkope Limbažos   Pārtraukts
18.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Lapu izvešana un kapu apmaļu utilizācija Jūras ielas un Dzegužu ielas kapos, Limbažos   Pārtraukts
17.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Brāļu kapu ansambļa demontāža Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā 21.10.2022. plkst. 11.00
14.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Operatīvo transporta līdzekļu nobrauktuve pie jūras” projektēšana, Jūrmalas iela 6 un Jūras piekrastes joslā, Ainažos, Limbažu novadā 21.10.2022. plkst. 12.00
11.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada kalendāra 2023. gadam izgatavošana 19.10.2022. plkst. 11.00
11.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Okupācijas pieminekļu demontāža un utilizācija Alojas apvienībā, Limbažu novadā 17.10.2022. plkst. 14.00
10.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Limbažu pilsētas videonovērošanas optiskā tīkla uzlabošanas darbi 14.10.2022. plkst. 10.00
6.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Avārijas stāvoklī esošu telpu remonta darbi, Lielā iela 12, Staicelē, Limbažu novadā 12.10.2022. plkst. 14.00
6.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Ceļa seguma uzbēršana Braslavas pagastā, Alojas apvienībā, Limbažu novadā 11.10.2022. plkst. 14.00
5.10.2022 Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” Vārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana 11.10.2022. plkst. 14.00
3.10.2022 Limbažu novada pašvaldība Ziemas riepu iegāde Alojas apvienības transportlīdzekļiem 10.10.2022. plkst. 14.00
39.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada ģerboņa izstrāde 7.10.2022. plkst. 11.00
23.09.2022. Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” Limbažu novada tūrisma kartes druka 29.09.2022. plkst. 18.00
19.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Jūras ielas kapu ceļa atjaunošana 23.09.2022. plkst. 10.00
19.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Fasādes apdares darbi Kultūras pārvaldes Salacgrīvas bibliotēkas struktūrvienībai – filiālbibliotēkai Tūjas bibliotēka 3.10.2022. plkst. 23.59
14.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Tehniskās apsekošanas (galvenās inspekcijas) veikšanu Limbažu novada pašvaldības teritorijā esošajām inženierbūvēm tiltiem

23.09.2022. plkst. 14.00

09.09.2022. Limbažu novada pašvaldība Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/059, aktivitāte “Foto orientēšanās Limbažos” 14.09.2022. plkst. 10.00
06.09.2022 Limbažu novada pašvaldība Iekšējo un ārējo ŪKT izbūve pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā 12.09.2022.
plkst. 14.00
24.08.2022 Limbažu novada pašvaldība Transporta pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskolas skolēnu pārvadāšanai

29.08.2022.

plkst.10.00
12.08.2022 Limbažu novada pašvaldība Projekta pieteikuma izstrāde iesniegšanai Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Militārās mobilitātes uzsaukumam

16.08.2022.

plkst.12.00
26.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Automašīnas piekabes piegāde zivju resursu aizsardzībai

01.08.2022.

plkst.11.00

26.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Alojas kultūras nama skatuves drapēriju un priekškara piegāde un uzstādīšana

22.08.2022.

plkst.10.00

25.07.2022 Limbažu novada pašvaldība

Ceļmalu izpļaušana Limbažu novada, Limbažu pagastā”

01.08.2022.

plkst.10.00

25.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Aizaugušo  tīrumu atmežošana koku un krūmu zāģēšana un to transportēšana Limbažu novada, Katvaru pagastā

01.08.2022.

plkst.10.00

21.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Ceļmalu izpļaušana Limbažu novada, Katvaru pagastā

28.07.2022.

plkst.10.00

19.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Termokameras piegāde zivju resursu aizsardzībai

01.08.2022.

plkst.11.00

19.07.2022 Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Projekta izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Lielā ielā, Krasta ielā, Meža ielā, Gravas ielā, Priežu ielā, Staicelē, Limbažu novadā

28.07.2022.

plkst.14.00

06.07.2022 Limbažu novada pašvaldība Ceļmalu izpļaušana Limbažu novada, Limbažu pagastā

13.07.2022.

plkst.10.00

27.06.2022 Limbažu novada pašvaldība Funkciju audits Limbažu novada pašvaldības iestādēs

01.07.2022.

plkst.11.00

22.06.2022 Alojas apvienības pārvalde Būvprojekta izstrāde “Vīķu muiža” – saimniecības ēkas jumta konservācijai, “Vīķu muiža”, Staiceles pagasta, Limbažu novadā

1.07.2022.

plkst.14.00

16.06.2022

Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs

Pludmales apsaimniekošana Ainažos

27.06.2022.

plkst.12.00

14.06.2022 Limbažu novada pašvaldība Mēbeļu piegāde Umurgas pamatskolai

21.06.2022.

plkst.10.00

13.06.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Vienreizēja zāles pļaušana un savākšana Ainažos un Ainažu pagastā

27.06.2022.

plkst.12.00

1.06.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Vienreizēja zāles pļaušana un savākšana Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

06.06.2022.

plkst.12:00

1.06.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Veikala TOP reklāmas stenda pārvietošana

06.06.2022.

plkst.12:00

20.05.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Rīgas jūras līča Liepupes pagasta teritorijā esošās pludmales uzturēšanas darbi

27.05.2022.

plkst.10:00

18.05.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Stāvlaukuma asfaltēšana, Valdemāra iela 69, Ainaži, Limbažu novads

23.05.2022.

plkst.14:00

16.05.2022 Alojas Saimniekserviss Kurināmās  šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2022./2023. gada apkures sezonai

31.05.2022.

plkst.10.00

16.05.2022 Alojas Saimniekserviss Kokskaidu granulu piegāde SIA „Alojas Saimniekserviss” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā

31.05.2022.

plkst.10.00

10.05.2022 Limbažu novada pašvaldība Pārvietojamo tualešu iznomāšana un apkope Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

16.05.2022.

plkst.12.00

05.05.2022 Limbažu novada pašvaldība Strūklaku Kamols un Pienene tīrīšana, apkope Limbažos

11.05.2022.

plkst.12.00

28.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Pretputekļu reaģenta CCR iegāde

06.05.2022.

plkst.11.00

26.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Logu mazgāšana Rīgas ielā 16 un Mūru ielā 17, Limbažos

03.05.2022.

plkst.11.00

22.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Strūklaku Kamols un Pienene tīrīšana, apkope Limbažos

29.04.2022.

plkst.12.00

13.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Pontonu iegāde Limbažu novada “Lielezers” laipai

21.04.2022.

plkst.14.00

12.04.2022 Limbažu novada pašvaldība Pārvietojamo tualešu iegāde un uzturēšana

20.04.2022.

plkst.14.00

17.03.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde Koku nozāģēšana un kopšana Salacgrīvā, Ainažos, Jelgavkrastos un Liepupē

24.03.2022.

plkst.12:00

08.02.2022 Limbažu novada pašvaldība Koka stendu un zīmju izgatavošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē 11.02.2022
08.02.2022 Limbažu novada pašvaldība Tūrisma informatīvo stendu izgatavošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē 11.02.2022
08.02.2022 Limbažu novada pašvaldība Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē 11.02.2022
28.01.2022 Limbažu novada pašvaldība Binokļa piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 4.02.2022
28.01.2022 Limbažu novada pašvaldība Automašīnas piekabes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 4.02.2022
28.01.2022 Limbažu novada pašvaldība Laivas motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 4.02.2022
17.01.2022 Salacgrīvas apvienības pārvalde PTK 59-8 tipa dzelzsbetona paneļu slogošana 20.01.2022
17.01.2022 Limbažu novada pašvaldība Nekustamā īpašuma tirgus vērtības un tirgus nomas maksas noteikšana 21.01.2022

(publicētie paziņojumi publiski tiek glabāti 3 gadus)

  

Paziņojuma
datums

Pasūtītājs Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pielikumi/Piezīmes
17.12.2021 Limbažu novada pašvaldība Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi Limbažu novada pašvaldības iestādēm un to struktūrvienībām 27.12.2021
25.11.2021 Salacgrīvas administrācija Eglīšu iegāde Salacgrīvas administrācijas vajadzībām 30.11.2021
08.11.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA" Informatīvā materiāla “Dabas takas Vidzemes piekrastē” druka 12.11.2021
05.11.2021 Limbažu novada pašvaldība Limbažu Valsts ģimnāzijas datortīkla uzlabošana 10.11.2021
04.11.2021 Limbažu novada pašvaldība Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu Limbažu novadā   Pārtraukts
20.10.2021 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 20.10.2021
18.10.2021 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 20.10.2021
12.10.2021 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 15.10.2021
08.10.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Limbažu pilsētas tūrisma kartes druka 15.10.2021
05.10.2021 Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte”  Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” nerūsējošā tērauda izlietņu, ūdensvada un kanalizācijas montāžas darbi 08.10.2021
30.09.2021. Limbažu novada pašvaldība

“Aktivitāšu diena ģimenēm – Foto orientēšanās sprints Limbažos” projektam

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/059.

07.10.2021
21.09.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Drona piegāde pašvaldības aģentūrai “ALDA” 24.09.2021
20.09.2021 Limbažu novada pašvaldība Supervīziju organizēšana un īstenošana 27.09.2021
13.09.2021 Limbažu novada pašvaldība Informatīvā materiāla “Garšas un amatu prasmes” druka 17.09.2021
13.09.2021 Skultes pagasta pārvald Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība tilta Rožu ielā, Skultē pārbūvei par gājēju tiltu 24.09.2021

 

 

03.09.2021

Limbažu novada pašvaldība “Veselības velobrauciens” projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/059 09.09.2021
26.08.2021 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna izstrāde 02.09.2021
21.07.2021 Skultes pagasta pārvalde Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” konusa remontdarbi 13.08.2021
20.07.2021 Limbažu novada speciālā pamatskola Dārza mājas un terases izbūve, Limbažu novada speciālajai pamatskolai 23.07.2021
06.07.2021 Limbažu Valsts ģimnāzija CNC frēzes un 3D printera iegāde Limbažu Valsts ģimnāzijai 13.07.2021
02.07.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 09.07.2021
01.07.2021 Limbažu pagasta pārvalde Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei 08.07.2021
01.07.2021 Vidrižu pagasta pārvalde Vidrižu pagasta pārvaldes ēkas apkures sistēmas pārbūve “Liepas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā 08.07.2021

 

28.06.2021

Bārdu dzimtas muzejs "Rumbiņi" Bārdu dzimtas muzeja “Rumbiņi” ēkas – kūts jumta seguma atjaunošana 05.07.2021
17.06.2021 Limbažu pagasta pārvalde Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei 28.06.2021
14.06.2021 Limbažu novada pašvaldība Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 21.06.2021
14.06.2021 Vidrižu pagasta pārvalde Malkas piegāde Vidrižu pagasta pārvaldei 21.06.2021
08.06.2021 Limbažu novada pašvaldība Limbažu pilsētas svētkiem Limbaži līksmo "Es un šis laiks" 15.06.2021
04.06.2021 Katvaru pagasta pārvalde Par remontdarbu veikšanu "Dzelzceļa māja 88. km", dzīvoklī Nr. 2, Katvaru pagastā, Limbažu novadā 08.06.2021
04.06.2021 Vidrižu pagasta pārvalde Malkas piegāde Vidrižu pagasta pārvaldei 10.06.2021
03.06.2021 Umurgas pamatskola Skolēnu galdu, krēslu un plauktu iegāde Umurgas pamatskolas sākumskolas klasēm 09.06.2021
01.06.2021 Limbažu vidusskola Mēbeļu iegāde Limbažu vidusskolai     08.06.2021
28.05.2021 Limbažu vidusskola Limbažu vidusskolas 1. stāva grīdas flīzēšanas darbi 04.06.2021
28.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Jaunas basketbola grozu konstrukcijas un montāža 02.06.2021
27.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Bārdu dzimtas muzeja “Rumbiņi” ēkas – kūts jumta seguma atjaunošana 17.06.2021
25.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada pašvaldības grīdas slīpēšana, krāsošana, lakošana 01.06.2021
24.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Ielu apgaismojuma armatūru nomaiņa Umurgā 31.05.2021
21.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana "Ielu apgaismojuma pārbūve
Rītausmas ielā, Lādezerā” un "Vidrižu pamatskolas ēkas vienkāršota atjaunošana Skolas ielā 5, Vidrižos, Limbažu novadā" darbu laikā
28.05.2021
21.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Noteksistēmas uzstādīšana sociālajam aprūpes centram - pansionātam “Pērle”, Pociemā, Limbažu novadā 28.05.2021
11.05.2021 Limbažu novada pašvaldība Noteksistēmas uzstādīšana sociālajam aprūpes centram - pansionātam “Pērle”, Pociemā, Limbažu novadā 18.05.2021
06.05.2021 Limbažu novada speciālā pamatskola Tualešu telpu remonts Limbažu novada speciālajā pamatskolā 17.05.2021
30.04.2021 Limbažu novada pašvaldība Aizkaru pacelšanas mehānisma izveide Sporta un kultūras centrā “Vidriži”     14.05.2021
22.04.2021 Limbažu novada pašvaldības policija Par formas tērpu elementu piegādi 05.05.2021
15.04.2021 Limbažu novada pašvaldība Logu mazgāšana un mīkstā seguma tīrīšana Rīgas ielā 16 un logu mazgāšana Zāles iela 8, Limbažos 22.04.2021
14.04.2021 Skultes pagasta pārvalde Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” remontdarbi 18.05.2021
08.04.2021 Limbažu novada pašvaldība Jaunu durvju piegāde un uzstādīšana esošā ailā, ēkā Burtnieku ielā 2, Limbažos 13.04.2021
06.04.2021 Limbažu novada pašvaldība Aizkaru pacelšanas mehānisma izveide Sporta un kultūras centrā “Vidriži” 21.04.2021
24.03.2021 Limbažu pagasta pārvlade Lādezera pamatskolas ķīmijas klases un laboratorijas ventilācijas izbūve 31.03.2021
24.03.2021 Limbažu pagasta pārvlade Telpu remontdarbi 31.03.2021
22.03.2021 Skultes pagasta pārvlade Skultes pagasta pārvaldes Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un uzraudzības, kā arī asinizācijas un avārijas situāciju novēršanas darbi 2021. gadā 12.04.2021
22.03.2021 Skultes pagasta pārvlade Paskaidrojuma raksta izstrāde un Bērnu rotaļu kompleksa piegāde un uzstādīšana Edgara Liepiņa ielā 2, Skultē, Skultes pagastā, Limbažu novadā 31.03.2021
18.03.2021 Umurgas pamatskola Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts 24.03.2021
15.03.2021 Limbažu novada pašvaldība Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana “Labiekārtojuma elementu novietošana Augstrozes Lielezera dabas takā” darbu laikā 18.03.2021
10.03.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 17.03.2021
02.03.2020 Limbažu novada pašvaldība Paskaidrojuma raksta izstrāde pontonu laipas novietošanai pie Dūņezera 10.03.2021
01.03.2021 Limbažu novada pašvaldība Labiekārtojuma elementu novietošana Augstrozes Lielezera dabas takā 05.03.2021
01.03.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 08.03.2021
26.02.2021 Limbažu novada pašvaldība Paskaidrojuma raksta izstrāde pontonu laipas novietošanai pie Dūņezera   Pārtraukts
16.02.2021 Limbažu novada pašvaldība Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu 23.02.2021
16.02.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 23.02.2021
16.02.2021 Limbažu novada pašvaldības aģentūra "ALDA" Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 23.02.2021
16.02.2021 Limbažu pagasta pārvalde Logu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada pārvaldē 23.02.2021
11.02.2021 Limbažu novada pašvaldība Informatīvā izdevuma “Zini, sargā, copē!” izdošana 16.02.2021
08.02.2021 Limbažu novada pašvaldība Eholotes piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 12.02.2021
08.02.2021. Limbažu novada pašvaldība Motora piegāde pašvaldības aģentūrai ALDA 12.02.2021.