(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 16.07.2009. lēmumu) 5.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 08.09.2016. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Viļčinska
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Imants Jakovļevs
Komisijas locekļi: Indra Brikmane, Vineta Bundziniece, Ina Martinsone.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.08.2009. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Leons Gerķis
Komisijas locekļi: Ilga Bērziņa, Andris Liepiņš, Dace Tauriņa, Iveta Viziņa
Komisijas sekretāre: Inga Zālīte.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 24.04.2014. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 27.06.2019. lēmumu).

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 30.07.2009. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Leons Gerķis
Komisijas locekļi: Vija Bebriša, Lelde Kiverjaka, Aija Rozīte
Komisijas sekretāre: Ina Martinsone.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.10.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 22.03.2018. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 25.03.2021. lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Juris Graudiņš
Komisijas locekļi: Vineta Bundziniece, Aiva Miškovska, Agris Vēveris, Sintija Bērziņa, Jana Lāce
Komisijas sekretāre: Sintija Bērziņa, Jana Lāce.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 29.07.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 29.07.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 22.03.2012. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 28.03.2019. lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 30.07.2009. sēdes lēmumu; pēdējie GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 26.03.2015. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 28.09.2017. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētāja: Sigita Upmale
Komisijas locekļi: Vaira Ābele, Baiba Boldāne - Platace, Vija Jirgensone
Komisijas sekretāre: Liene Čečiņa.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.08.2015. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 28.03.2019. lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.06.2019. sēdes lēmumu) 

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Agris Blumers
Komisijas locekļi: Regīna Aizupe, Dainis Jurka, Zenta Špate, Jānis Zālītis
Komisijas sekretāre: Līga Amoliņa.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.02.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.07.2020. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētāja: Vija Jirgensone
Komisijas locekļi: Gundega Lāce, Antoņina Spridzāne
Komisijas sekretāre: Ilze Lismane.

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 30.07.2009. sēdes lēmumu)
Komisijas priekšsēdētājs: Agris Blumers
Komisijas locekļi: Imants Jakovļevs, Linita Mize, Līga Viļčinska
Komisijas sekretāre: Aiga Briede.

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Ainārs Liepiņš
Komisijas locekļi: Inita Gūtmane, Aldis Levins
Komisijas sekretāre: Kristīne Mežapuķe.

Sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanas komisija

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 16.07.2009. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 23.01.2014. sēdes lēmumu)