Mājaslapa: www.lkbc.lv

Pakalpojumi

Ikvienam, kuram nepieciešama logopēda palīdzība.

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Jāpiesakās klātienē Limbažu Konsultatīvajā bērnu centrā Jūras ielā 27, Limbažos vai neklātienē, zvanot pa tālr. +371 64070761, +371 25422229.
Darba laiks: 9.00-12.00 un 13.00-17.00.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

LKBC nolikums, kas izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punkta. 2009.g.01.07.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pirmā konsultācija - 5,70 Euro.
Viena logopēda nodarbība bērniem maksā 2,85 Euro.
Logopēda konsultācija pieaugušajiem maksā 7,10 Euro.
Logopēda konsultācija bērniem invalīdiem maksā 0,70 Euro.

Lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojumi tiek sniegti rindas kārtībā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Logopēde Antoņina Spridzāne, tālr. +371 64070761, +371 25422229.
Logopēde Alda Krastiņa, tālr. +371 64070761, +371 25422229.

Jebkuram bērnam prasmju un intelekta pilnīgākai attīstībai, jo īpaši bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Jāpiesakās klātienē Limbažu Konsultatīvajā bērnu centrā Jūras ielā 27, Limbažos vai neklātienē, zvanot pa tālr. +371 64070761, +371 25422229.
Darba laiks no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

LKBC nolikums, kas izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punkta. 2009.g.01.07.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pirmā konsultācija – 5,70 Euro.
Viena nodarbība bērniem maksā 2,85 Euro.
Nodarbība bērniem invalīdiem maksā 0,70 Euro.

Lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojumi tiek sniegti rindas kārtībā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Montesori pedagogs Elīna Valeine, tālr. +371 64070761, +371 25422229.

Ikvienam, kuram nepieciešama psihologa palīdzība.

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Jāpiesakās klātienē Limbažu Konsultatīvajā bērnu centrā Jūras ielā 27, Limbažos vai neklātienē, zvanot pa tālr. +371 64070761, +371 25422229.
Darba laiks no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

LKBC nolikums, kas izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punkta. 2009.g.01.07.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pirmā konsultācija – 5,70 Euro.
Pārējās konsultācijas bērniem maksā 2,85 Euro.
Konsultācija bērniem invalīdiem maksā 0,70 Euro.
Psihologa konsultācija pieaugušajiem maksā 7,10 Euro.

Lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojumi tiek sniegti rindas kārtībā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Psihologs Ilze Lismane, tālr. +371 64070761, +371 25422229

Konsultācija Centrā bērniem pie vairākiem speciālistiem viena apmeklējuma laikā maksā 2,10 Euro.
Diagnostika maksā 14,20 Euro.
Konsultācija Centrā pie speciālistiem citu administratīvo teritoriju bērniem maksā 21,30 Euro.

Ikvienam, kuram nepieciešama fizioterapeita palīdzība.

Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Jāpiesakās klātienē Limbažu Konsultatīvajā bērnu centrā Jūras ielā 27, Limbažos vai neklātienē, zvanot pa tālr. +371 64070761, +371 25422229.
Darba laiks no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

LKBC nolikums, kas izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punkta. 2009.g.01.07.

Lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojumi tiek sniegti rindas kārtībā.
Ierodoties uz fizioterapeita konsultāciju, līdzi jāņem ģimenes ārsta nosūtījums.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Fizioterapeite Elīna Valeine, tālr. +371 64070761, +371 25422229.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Konsultācija Centrā bērniem pie vairākiem speciālistiem viena apmeklējuma laikā maksā 2,10 Euro.
Diagnostika maksā 14,20 Euro.
Konsultācija Centrā pie speciālistiem citu administratīvo teritoriju bērniem maksā 21,30 Euro.