2022.gadā plānotie tirgi Limbažos

3.aprīlis - Stādu un mājražojumu tirdziņš

24.aprīlī - Lielais aprīļa tirgus

15.maijā - Stādu un mājražojumu tirdziņš

29.maijā - Lielais pavasara tirgus

23.jūnijs - Zāļu tirdziņš

31.jūlijs - Lielais vasaras tirgus

6.augusts - Pilsētas svētku tirdziņš

28.augustā - Lielais pirmsskolas tirgus

2.oktobrī - Lielais atvasaras tirgus

30.oktobrī - Lielais rudens tirgus

24.decembrī - Ziemassvētku tirdziņš

 

2022.gadā plānotie tirgi Salacgrīvas pusē

21.maijs - Reņģēdāju festivāls (Salacgrīva)

No maija beigām piektdienās - Saulrieta steķis (Salacgrīva)

4.jūnijā - Tūjas svētki (Tūja)

9.jūlijs - Jūras svētki (Salacgrīva)

13.augusts - Ziemeļlivonijas festivāls (Ainaži)

13.augusts - Krastu mačs (Salacgrīva)

8.oktobris - Nēģu diena (Salacgrīva)

 

2022.gadā plānotie tirgi Alojā

1.maijs - Pavasara gadatirgus

2.jūlījs - Pilsētas svētku tirgus

10.septembris - Rudens gadatirgus

11.decembris - Svētku tirdziņš

 

2022.gadā plānotie tirgi Staicelē

Katru piektdienu - Mājražotāju tirdziņš

16. jūlijs - Pivālind svētku tirdziņš

10. novembris - Mārtiņdienas tirdziņš

Decembra pirmā vai otrā advente - Ziemassvētku tirdziņš

 

LIMBAŽOS Tirgu norises vietas: Pasta iela, Zāles un Rīgas ielu posmi, Limbažu tirgus teritorija, Jaunā iela Nr.11, pašvaldībai piederošais zemes gabals ar kadastra Nr 66010070167 pie Pasta un Dzelzceļa ielas.

6.augusta Pilsētas svētku tirdziņš notiks Baumaņu Kārļa laukumā, Baznīcas laukumā, Torņa ielā, Akmens ielā, Burtnieku ielas posmā, Pilsdrupu teritorijā.

Atbildīgais par tirgiem Limbažos - Limbažu pilsētas tirgus pārzinis Ēriks Šteins – 22020052, eriks.steins@limbazunovads.lv

SALACGRĪVĀ Tirgu norises vietas:

ALOJĀ Tirgu norises vietas: RĪgas, Kluba, Kalēju ielas

STAICELĒ Tirgu norises vietas: Turgus Laukums , Lielā iela