Remigrācija

Noderīga informācija no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)

https://www.nva.gov.lv/lv/ja-velaties-atgriezties-latvija

Noderīga informācija no Vidzemes plānošanas reģiona, ja strādā ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā