Limbažu novada Sociālais dienests ir Limbažu novada pašvaldības domes izveidota Pašvaldības iestāde ar juridiskas personas statusu, savu nosaukumu un zīmogu.

Dienesta darbības mērķis ir veicināt un palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā atjaunot savu spēju patstāvīgi sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Sociālais dienests

socialais.dienests [at] limbazunovads.lv