Kontakti

kaspars.krumins [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Ganību iela 4a, Salacgrīva LV-4033

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

AKTUĀLI - Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023.gada 28.septembra Lēmumu Nr.101, ar 2023.gada 01.novembri stājas spēkā jauni SIA “Salacgrīvas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

 

Cena bez PVN

PVN

Cena kopā ar PVN

Ūdens EUR/m3              

1,20

0,25

1,45

Kanalizācija EUR/m3 

2,14

0,45

2,59

Aicinām klientus līdz 2023.gada 31. oktobrim iesniegt skaitītāju rādījumus par iepriekš saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem . Papildus informējam , ka rēķinos kas tiks datēti sākot ar 2023.gada 1.novembri , tiks piemēroti jaunie izcenojumi.

Darbinieki

salac udens

Ūdensvada bojājuma vai avārijas gadījumos zvanīt:
Darba laikā: 64071575 (ārpus darba laika atstājot ziņu automātiskajā atbildētājā)
Ārpus darba laika (ieskaitot brīvdienas): 25408254 (nesasniedzamības gadījumā atstājot ziņu automātiskajā atbildētājā).

Maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumi tiek novērsti ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc avārijas fakta konstatēšanas.

Vienotais reģistrācijas Nr. 54103072471
Juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva , Limbažu nov.
Biroja adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva , Limbažu nov. LV 4033 Tel: 64071575
AS „Citadele banka” konts: LV21PARX0013246430001
AS „SWEDBANK” konts: LV63HABA0551033344088

Par  SIA ”Salacgrīvas Ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties:

Uzrādot rēķinu: VAS Latvijas Pasts nodaļās

SIA “Maxima Latvija” veikalos

SIA “Firma Madara 89” veikalos “TOP”

Maksājot ar pārskaitījumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas Ūdens”
Vienotais reģistrācijas Nr. 54103072471
AS „Citadele banka” konts: LV21PARX0013246430001
AS „SWEDBANK”  konts: LV63HABA0551033344088

Iesniegums - Tehnisko noteikumu pieprasījums

Kārtība kādā iespējams saņemt tehniskos noteikumus ēku ūdens apgādei un saimnieciskajai kanalizācijai

udens