Kontakti

kaspars.krumins [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Ganību iela 4a, Salacgrīva LV-4033

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 20.oktobra Lēmumu Nr.231, ar 2022.gada 01.decembri stājas spēkā SIA “Salacgrīvas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

 

Cena bez PVN

PVN

Cena kopā ar PVN

Ūdens EUR/m3

1,14

0,24

1,38

Kanalizācija EUR/m3

2,04

0,43

2,47

Aicinām klientus līdz 2022.gada 30 novembrim iesniegt skaitītāju rādījumus par iepriekš saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem . Papildus informējam , ka rēķinos kas tiks datēti sākot ar 2022.gada 1.decembri , tiks piemēroti jaunie izcenojumi.

Darbinieki

Kaspars Krūmiņš

SIA Salacgrīvas ūdens v.l.
kaspars.krumins [at] limbazunovads.lv
salac udens

Ūdensvada bojājuma vai avārijas gadījumos zvanīt:
Darba laikā: 64071575 (ārpus darba laika atstājot ziņu automātiskajā atbildētājā)
Ārpus darba laika (ieskaitot brīvdienas): 25408254 (nesasniedzamības gadījumā atstājot ziņu automātiskajā atbildētājā).

 

 

Maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumi tiek novērsti ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc avārijas fakta konstatēšanas.

Vienotais reģistrācijas Nr. 54103072471
Juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva , Limbažu nov.
Biroja adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva , Limbažu nov. LV 4033 Tel: 64071575
AS „Citadele banka” konts: LV21PARX0013246430001
AS „SWEDBANK” konts: LV63HABA0551033344088

Par  SIA ”Salacgrīvas Ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties:
Maksājot skaidrā naudā
Salacgrīvā – SIA „Salacgrīvas Ūdens” biroja telpās Rīgas ielā 2 ,tel.64071575; katru darbadienu no 8.00-12.00
Ainažos – Ainažu Pārvaldes ēkā, Parka 16, tel.26418790, katru pirmdienu no 14.00-18.00.
Tūjā – Tūjas zinību centrā, Liedaga ielā 11, tel.64032172, pirmdienās no 10:00-19:00, otrdienās no 10:-15:00, ceturtdienās no 15.00-17.00

Maksājot ar pārskaitījumu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas Ūdens”
Vienotais reģistrācijas Nr. 54103072471
AS „Citadele banka” konts: LV21PARX0013246430001
AS „SWEDBANK”  konts: LV63HABA0551033344088

Iesniegums - Tehnisko noteikumu pieprasījums

Kārtība kādā iespējams saņemt tehniskos noteikumus ēku ūdens apgādei un saimnieciskajai kanalizācijai