Kontakti

limbazu.bjc [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Rīgas iela 19, Limbaži, Limbažu novads, LV - 4001

Limbažu Bērnu un jauniešu centra Facebook lapa

Limbažu Bērnu un jauniešu centrs

Centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvas attieksmes veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.

Centra galvenie uzdevumi:

 • izstrādāt un īstenot interešu izglītības un metodiskā darba programmas;
 • organizēt bērnu un jauniešu interešu izglītību, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei;
 • veidot audzēkņu klubus, nodrošināt apstākļus to darbības uzsākšanai un pieejamībai;
 • nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs un kultūras pasākumos;
 • īstenot darbu ar jaunatni, sadarboties ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm;
 • iesaistīt centra darbībā audzēkņus no sociālā riska grupām, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā;
 • veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību novadā;
 • organizēt starptautiskos, valsts, novada, pilsētas, novada un iestādes interešu izglītības pasākumus;
 • izstrādāt un īstenot pedagogu tālākizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas:

 • kultūrizglītības programmu
 • brīvā laika istabas programmu
 • metodiskā darba programmu.

Limbažu Bērnu un jauniešu centra Nodarbību laiki interešu izglītības pulciņiem 2021./2022. mācību gadā

(Nodarbību laiki var mainīties)

N.p.k.

Interešu izglītības programma,
skolotājs

Klašu grupa

Nodarbību dienas

1.

Ģitārspēles pulciņš,
sk. Māris Balodis

1.-12. klase

Trešdiena
 

2.

Bērnu kapela “Eži”
sk. Sandra Budeviča

Mazezīši  (3,7 gadi)

Otrdiena, ceturtdiena

Ezīši (1.-2. klase)

Otrdiena, ceturtdiena, piektdiena

Ežuki (3.-4. klase)

Pirmdiena, trešdiena

Pusezīši (5.-8. klase)

Pirmdiena, trešdiena

Lielie eži (10.-12.klase)

Pirmdiena, trešdiena

3.
 

Deju kolektīvs “Varavīksne”
Raivis Eglītis
Taisa Aruma

Ieva Aruma

Zelta grupiņa (3-7 gadi)

Pirmdiena

Rozā grupiņa (3-7 gadi)

Pirmdiena, trešdiena

Baltā (3-7 gadi)

Pirmdiena, trešdiena

Zaļā grupiņa (7-8 gadi)

Trešdiena, piektdiena

Dzeltenā grupa

 (1.-2. klase)

Pirmdiena, piektdiena

Zilā grupa (3.-4. klase)

Otrdiena, ceturtdiena

Violetā grupa (5.-6.klase)

Otrdiena, ceturtdiena

Oranža grupa

(7.-9.klase).

Otrdiena, trešdiena, piektdiena

Sarkanā grupa

 (10.-12.klase)

Otrdiena, trešdiena , piektdiena

4.
 

Ādas amatniecība
Agnese Graudiņa

1.-9. klase

Trešdiena

5.

Skolēnu teātris “Kriksis” Inta Kalniņa, Andra Luste

1.-12. klase

Pirmdiena, trešdiena

6.
 

Keramikas pulciņš
Lilija Brasliņa

1.-12. klase

Pirmdiena

7.

Vokālā grupa “Pogas”
Dace Robule

 

Rūči (3-7 gadi)

Pirmdienas ,trešdiena
 

Āķīši (3-7 gadi)

Otrdiena, trešdiena, piektdiena

Pipari (zēnu grupa)

Otrdiena, ceturtdiena

Punktiņi (1.-4.klase meiteņu grupa)

Pirmdiena, trešdiena
 

Balsītes ( meiteņu grupa)

Otrdiena, ceturtdiena

Ātraudži (6.-8.klase jauktā grupa)

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena

8.

Vizuālā/vizuāli plastiskā māksla
Zane Skrastiņa

1.-9.klase

Ceturtdiena

9.

Ritma grupa
Liena Vildere

1.-9.klase

Otrdiena, ceturtdiena

10.

Netradicionālie rokdarbi
Inta Brikmane

1.-12.klase

Trešdiena

11.

Metālapstrādes pulciņš,
Ēvalds Butāns

2.-12.klase

Otrdiena

12.

Robotika

Ēvalds Butāns

2.-12.klase

Pirmdiena

13.

#Droni

Ēvalds Butāns

2.-12.klase

Trešdiena

14.

Vizuālās mākslas pulciņš/stikls
Anda Ramāna

1.-12.klase

Ceturtdiena

15.

Mūsdienu dejas

Ieva Lapsa

1.-12.klase

Otrdiena, piektdiena

16.

*Trases automodelisms

Dzintars Students

1.-12.klase

Pirmdiena, ceturtdiena

17.

Rotaļistaba
Ina Sīle

pirmsskola

Pirmdiena, trešdiena

 Nodarbības notiek Limbažu BJC telpās.

#Nodarbības notiek LVS aktu zālē

*Nodarbības notiek Cēsu ielā 34-601.
  Tuvāka informācija pa telefonu 26111600


Sīkāka informācija pa telefonu +371 26111600Nodarbības notiek Limbažu BJC telpās.

*Nodarbības notiek Cēsu ielā 34-601.
 

Darbinieki

Ilze Žūriņa-Davidčuka

Vadītāja
bjc [at] limbazunovads.lv