Kontakti

limbazu.bjc [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Rīgas iela 19, Limbaži, Limbažu novads, LV - 4001

Limbažu Bērnu un jauniešu centra Facebook lapa

Limbažu Bērnu un jauniešu centrs

Centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvas attieksmes veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.

Centra galvenie uzdevumi:

 • izstrādāt un īstenot interešu izglītības un metodiskā darba programmas;
 • organizēt bērnu un jauniešu interešu izglītību, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei;
 • veidot audzēkņu klubus, nodrošināt apstākļus to darbības uzsākšanai un pieejamībai;
 • nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs un kultūras pasākumos;
 • īstenot darbu ar jaunatni, sadarboties ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm;
 • iesaistīt centra darbībā audzēkņus no sociālā riska grupām, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā;
 • veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību novadā;
 • organizēt starptautiskos, valsts, novada, pilsētas, novada un iestādes interešu izglītības pasākumus;
 • izstrādāt un īstenot pedagogu tālākizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas:

 • kultūrizglītības programmu
 • brīvā laika istabas programmu
 • metodiskā darba programmu.

Limbažu Bērnu un jauniešu centra Nodarbību laiki interešu izglītības pulciņiem 2022./2023. mācību gadā

Nosaukums/ pedagogs

Diena/ laiks

Vieta

LIETIŠĶĀS MĀKSLAS PULCIŅI UN STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Ādas amatniecība/ Agnese Graudiņa

Trešdiena     14:00-18:00

Limbažu BJC amatnieku klase 2. stāvs

Vizuālā māksla/ Zane Skrastiņa

Ceturtdiena  14.00-19.00

Limbažu BJC amatnieku klase 2. stāvs

Vizuālā/vizuāli plastiskā māksla / Zane Skrastiņa

Piektdiena    14:00-19:00

Limbažu BJC amatnieku klase 2. stāvs

Keramika / Lilija Brasliņa

Pirmdiena    14.00-16:50

Limbažu BJC mākslas klase 2. stāvs

Netradicionālie rokdarbi/ Inta Brikmane

Trešdiena     14:00-18:00

Limbažu BJC mākslas klase 2. stāvs

Stikla māksla / Anda Ramāna

Ceturtdiena   14:00-18:00

Limbažu BJC mākslas klase 2. stāvs

Metālapstrāde/ Ēvalds Butāns

Otrdiena       15:10-18:00

Limbažu BJC amatnieku klase 2. stāvs

Robotika un elektronika/ Ēvalds Butāns

Pirmdiena     15:10-18:00

Limbažu BJC amatnieku klase 2. stāvs

Dronu modelisms/Ēvalds Butāns

Trešdiena     15:10-18:00

Limbažu vidusskolas aktu zāle

Trases automodelisms/ Dzintars Students

Pirmdiena    17.00-19.00

Ceturtdiena  17.00-19.00

Cēsu iela 34-601, Limbaži

SKATUVES KOLEKTĪVI

Skolēnu teātris / Andra Luste

Trešdiena    14:00-17:00

Ceturtdiena 14:00-17:00

Limbažu BJC Lielā zāle 1.stāvs

Jauniešu centrs, Rīgas 23

Vokālais ansamblis

Inese Šulce / Liena Vildere, Linda Helēna Griškoite

Pirmdiena    17:00-18:00

Trešdiena     16:00-18:00

Ceturtdiena  17:00-18:00

 Limbažu BJC mūzikas klases 2.stāvs

 

Rotaļu istaba 1. stāvs

Vokāli instrumentālais ansamblis / Liena Vildere /Inese Šulce

Trešdiena    16.00-18.00

 

Rotaļu istaba 1. stāvs

Limbažu BJC mūzikas klase 2. stāvs

Ritma grupa “Alabagazam”

Otrdiena      17:00-18:00

Trešdiena    17:00-18:00

Mūzikas klase 2. stāvs

Skolotāju istaba 2. stāvā

Ģitārspēle / Māris Balodis

Trešdiena    14:00-18:00

Mūzikas klase 2. stāvs

Kapela “Eži”/ Sandra Budeviča

Kapela “Eži”

 

Mini ezīši (3- 5 gadi)

Otrdiena       17:30-18:00

Ceturtdiena  17:30-18:00

Piektdiena    17:40-18:20 visi Baltā zāle

 

Limbažu BJC “Ežu” klase

 1. stāvā

 

 

 

 

 

Limbažu BJC “Ežu” klase

1. stāvā

Mazezīši (6 gadi-1.klase)

Pirmdiena    13:30-14:30 1.klase

Otrdiena       18:25-19:10 6 gadi

Ceturtdiena   18:10-19:10 visi Baltā zāle

Ezīši (2.-3. klase)

Trešdiena     13:30-14:30

Ceturtdiena  16:15-17:15

Piektdiena    16:30-17:30

Ežuki (4.-5. klase)

Pirmdiena    16:00-17:30

Trešdiena     16:00-17:30

Pusezīši (6.-8. klase)

Pirmdiena    17:40-19:15

Trešdiena     17:40-19:15

Lielie eži (8.-12. klase)

Otrdiena       16:00-17:15

Piektdiena    18:30-20:00

Tautas deju

kolektīvs “Varavīksne”  Raivis Eglītis/ Taisa Aruma/ Krista Štrausa

Tautas deju kolektīvs “Varavīksne”

 

ZELTA grupa (pirmsskola 2019)

Otrdiena      16:30-17:15

Ceturtdiena 18:10-18:55

Limbažu BJC baltā zāle 2.st.

 

 

Limbažu BJC lielā zāle

 

BALTĀ grupa (pirmsskola 2017, 2018)

Pirmdiena   17:45-18:30

Trešdiena    17:45-18:30

ROZĀ grupa (2017,2016)

Pirmdiena   18:40-19:25

Trešdiena    18:40-19:25

SUDRABA grupa (2016)

Otrdiena      17:20-18:20

Ceturtdiena 19:00-20:00

Limbažu BJC baltā zāle

Limbažu BJC lielā zāle 2.st.

ZILĀ grupa (1. klase)

Trešdiena    14:20-15:50

Piektdiena   13:30-15:00

Limbažu BJC baltā zāle 2. stāvs

Limbažu BJC lielā zāle 1. stāvs

DZELTENĀ grupa (2.klase)

Pirmdiena   14:20-16:00

Piektdiena   15:00-16:30

Limbažu BJC lielā zāle

1. stāvs

ZAĻĀ grupa (3.-4. klase)

Pirmdiena   16:00-17:30

Trešdiena    16:00-17:30

Limbažu BJC lielā zāle 1. stāvs

Limbažu BJC baltā zāle 2.stāvs

VIOLETĀ grupa (5.-7. klase)

Otrdiena      16:00-18:00

Ceturtdiena 16:00-18:00

Limbažu BJC lielā zāle

1. st.

ORANŽĀ grupa (7.-10.klase)

Otrdiena      18:30-20:30

Ceturtdiena 16:30-18:00

Limbažu BJC baltā zāle 2.st.

Limbažu BJC lielā zāle 1. st.

SARKANĀ grupa (16-20 gadi)

Trešdiena    19:30-21:30

Piektdiena   16:45-19:30

Limbažu BJC lielā zāle

1. st.

TDA “Katvari” / Edžus Arums/ Raivis Eglītis                              

Piektdiena   20.00-23.00

Limbažu BJC lielā zāle

1. st.

Rotaļistaba

Pirmdiena    10:00-12:00

Trešdiena     10:00-12:00

Limbažu BJC Rotaļistaba

1. stāvā

PULCIŅU LAIKI VAR TIKT MAINĪTI ATKARĪBĀ NO GRUPU IZGLĪTĪBAS PAKĀPES.

PAR PRECĪZIEM LAIKIEM JĀSAZINĀS AR PULCIŅU VADĪTĀJIEM.

 Nodarbības notiek Limbažu BJC telpās.

#Nodarbības notiek LVS aktu zālē

*Nodarbības notiek Cēsu ielā 34-601.
  Tuvāka informācija pa telefonu 26111600


Sīkāka informācija pa telefonu +371 26111600Nodarbības notiek Limbažu BJC telpās.

*Nodarbības notiek Cēsu ielā 34-601.
 

Darbinieki

Ilze Žūriņa-Davidčuka

Vadītāja
bjc [at] limbazunovads.lv