Kontakti

limbazu.bjc [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Rīgas iela 19, Limbaži, Limbažu novads, LV - 4001

Darbinieki

Limbažu Bērnu un jauniešu centrs

Centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvas attieksmes veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.

Centra galvenie uzdevumi:

 • izstrādāt un īstenot interešu izglītības un metodiskā darba programmas;
 • organizēt bērnu un jauniešu interešu izglītību, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei;
 • veidot audzēkņu klubus, nodrošināt apstākļus to darbības uzsākšanai un pieejamībai;
 • nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs un kultūras pasākumos;
 • īstenot darbu ar jaunatni, sadarboties ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm;
 • iesaistīt centra darbībā audzēkņus no sociālā riska grupām, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā;
 • veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību novadā;
 • organizēt starptautiskos, valsts, novada, pilsētas, novada un iestādes interešu izglītības pasākumus;
 • izstrādāt un īstenot pedagogu tālākizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas:

 • kultūrizglītības programmu
 • brīvā laika istabas programmu
 • metodiskā darba programmu.

Pulciņa nosaukums

Interešu izglītības skolotāji

Diena

Laiks

Lietišķās mākslas pulciņi

Ādas amatniecības  pulciņš

Agnese Graudiņa

Trešdiena

14:00-18:00

Keramikas pulciņš

Lilija Brasliņa

Pirmdiena

14:00-18:00

Rotas un aksesuāri: Metālapstrāde

Ēvalds Butāns

(Madara Skrastiņa)

Otrdiena

15:00-17:00

Stikla mākslas pulciņš

Anda Ramāna

Ceturtdiena

14:00-18:30

Vizuālā māksla

Zane Skrastiņa

Ceturtdiena

14:00-18:30

Vizuāli plastiskā māksla

Zane Skrastiņa

Piektdiena

14:00-18:30

Netradicionālie rokdarbi

Inta Brikmane

Trešdiena

14:00-18:30

Šaha pulciņš

Aivars Laizāns

Trešdiena

15:00-19:00

STEM Tehniskā jaunrade

Droni

 

Ēvalds Butāns

Pulciņš darbu sāks novembrī, sekojiet informācijai

Robotika un modelēšana

Ēvalds Butāns

Pulciņš darbu sāks novembrī, sekojiet informācijai

 

Trases automodelisma pulciņš

 

Dzintars Students

Otrdienās

17:00-19:00

Ceturtdiena

17:00-19:00

Skatuviskie kolektīvi

 

Skatuves mākslas studija

 

Andra Luste

Pirmdiena

14:00-18:00

Trešdiena

14:00-18:00

Tautas deju kolektīvs “VARAVĪKSNE”

 

 

Taisa Aruma

Raivis Eglītis

Rūta Ozoliņa

SUDRABA grupa

Otrdiena

18:15-19:00

Ceturtdiena

18:15-19:00

ZELTA grupa

Pirmdiena

18:00-18:45

Trešdiena

18:00-18:45

BALTĀ grupa

Pirmdiena

18:45-19:30

Trešdiena

18:45-19:30

SARKANĀ grupa

Pirmdiena

16:15-17:15

Trešdiena

17:45-18:45

TIRKĪZA grupa

Pirmdiena

14:15-15:35

Piektdiena

13:30-15:00

ZILĀ grupa

Otrdiena

16:30-18:00

Ceturtdiena

16:30-18:00

DZELTENĀ grupa

Trešdiena

14:30-16:00

Piektdiena

15:00-16:30

ZAĻĀ grupa

Pirmdiena

17:30-19:00

Trešdiena

16:00-17:30

VIOLETĀ grupa

Otrdiena

16:00-18:00

Ceturtdiena

16:00-18:00

ORANŽĀ grupa

Otrdiena

18:30-20:30

 

Piektdiena

17:00-19:30

Tautas deju ansamblis “KATVARI”

Edžus Arums

Raivis Eglītis

Piektdiena

20:00-23:00

Mūsdienu dejas

                                                   Sekojiet informācijai

Kapela “Eži” Sandra Budeviča

Mini ezīši 3-4 gadi

Otrdiena

18:00-18:45

 

 

Piektdiena

18:00-18:45

 

Maz ezīši

Trešdiena

13:30-14:30/15:00

 

 

Ceturtdiena

18:00-19:15

 

Ezīši

Pirmdiena

13:30-14:45/15:00

 

 

Ceturtdiena

16:15-17:45

 

Ežuki

Pirmdiena

16:00-17:45

 

 

Trešdiena

16:00-17:45

 

Pusezīši

Pirmdiena

18:00-19:30

 

 

Trešdiena

18:00-19:30

 

Lieleži

Otrdiena

16:15-17:45

 

 

Piektdiena

19:00-20:30

Vokālais ansamblis “Klipši”

Linda Helēna Griškoite

Ceturtdiena

16:00-17:00

Ceturtdiena

16:00-17:00 (1.-4.kl.)

17:00-18:00

pirmsskola

Piektdiena

16:00-17:00 (1.-4.kl.)

17:00-18:00

pirmsskola

Popgrupa (Meitenes )

Liena Vildere

Inese Šulce

Pirmdiena

17:00-18:00

Trešdiena

16:00-17:00

Popgrupa  “Pipari” (Zēni)

Liena Vildere

Inese Šulce

Pirmdiena

17:00-18:00

Trešdiena

16:00-17:00

Vokāli instrumentālais ansamblis  “Paši”              

Liena Vildere

Inese Šulce

Pirmdiena

 

Trešdiena

16:00-17:00 mazie

 

17:00-18:00 lielie

Ģitārspēles apmācības pulciņš

Māris Balodis

Trešdiena

14:00-17:00

Rotaļu istaba

Ina Sīle

Pirmdiena

10:00-12:00

Trešdiena

10:00-12:00

 

Pulciņu dienas un laiki var tikt mainīti!

Sekojiet līdzi informācijai sociālajos tīklos!

Tālrunis informācijai- 26111600 (Iveta Puriņa)