Projekti
projekts1

Katvaru ezera krastā ir īstenots projekts Nr.22-09-AL2-A019.2201-000005 ''Estrādes un sēdvietas izveide pie Katvaru ezera''.

Projektā veikti projektēšanas darbi un izveidota brīvdabas estrāde, iegādāti 20 soli, 25 sēžammaisi, kā arī apgaismojums.

Projekta mērķis ir radīt ērtu, optimālu un kvalitatīvu pieejamību kultūras pasākumiem. Apmeklētājiem būs iespēja baudīt ne tikai kultūras piedāvājumus, bet līdzās tam, apmeklēt un baudīt Katvaru liepu burvību, jo šī vieta pati par sevi ir maģiska un izstaro īpašu auru.

Kopējās projekta izmaksas ir 20 062,84 EUR. No tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finnsējums ir 17 559,17 EUR un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums 2503,67 EUR.Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm