Izglītība
izstade2

Salacgrīvā 29.aprīlī atklāja Latvijas mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa darbu izstādi “JAUNO KURATORU IZSTĀDE”, kura iekārtota Salacgrīvas kultūras centrā un Salacgrīvas muzejā un būs skatāma līdz 27.maijam.

Izstādē eksponēti labākie Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbi no 98 Latvijas mākslas skolām.

Jauno kuratoru izstādes darbi tapuši Valsts konkursa ietvaros, piedaloties Latvijas mākslas skolu audzēkņiem, kuri apgūst mākslu profesionālās ievirzes programmās.

Kopā izstādē izstādīti 170 izstāžu projekti, taču tie ir tikai neliela daļiņa no visās Latvijas mākslas skolās šogad tapušajiem radošajiem darbiem par mākslas izstāžu tēmu.

Ik gadu Valsts konkursa ietvaros Latvijas mākslas skolās audzēkņi padziļināti pēta un strādā ar kādu izvēlētu mākslas vai dizaina tēmu. Tas dod iespēju bērniem un jauniešiem iegūt priekšstatu par dažādām mākslas jomām un profesijām. Šajā mācību gadā audzēkņi iejutās mākslas izstāžu kuratora lomā.

Lai izprastu konkursa uzdevumu, audzēkņi iepazinās ar daudzveidīgiem mūsdienu mākslas izstāžu veidošanas piemēriem, mākslas izstāžu izveides principiem, mākslas darbu eksponēšanas veidiem un kuratora darba specifiku.

Audzēkņiem bija dots radošais uzdevums “MĀKSLAS IZSTĀDES IZVEIDE”.