proj1

Šī gada aprīlī stāstījām, ka Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Sandras Kļaviņas iesniegto projektu "Atmiņu gaitenis" - bijušās Lādes skolas vēsturiskā ekspozīcija”.

"Atmiņu gaitenis” tiek izveidots, lai saglabātu Lādes skolas mantojumu un sniegtu unikālu iespēju ikvienam ekspozīcijas apmeklētājam paplašināt savu vēsturisko pieredzi un izpratni, jo ekspozīcija balstās uz autentiskiem objektiem un stāstiem.

Sandra iepazīstina ar padarīto darbu - kopš aprīļa ir iegādātas vitrīnas, klasificēti un fotografēti skolas mācību materiāli, intervēti bijušie direktori, skolotāji un skolnieki. Lai gan, COVID19 ierobežojumi ir radījuši apgrūtinājumus, darbi iet uz priekšu. 

Paldies Lādes bibliotēkai un Limbažu muzejam par atsaucību, daloties ar fotogrāfijām un citiem materiāliem!

Ir savākts plašs materiāls, bet trūkst fotogrāfijas par vairākiem izlaidumiem, it sevišķi par 90. gadiem.

Atmiņu gaiteņa veidotāja vēršas pie Jums ar “ draudzīgu aicinājumu”

vai būtu kādas izlaiduma vai klases fotogrāfijas ar kurām Jūs būtu ar mieru dalīties?

Sandra būs, ļoti priecīgi tās saņemt e-pastā, jaunlade@gmail.com

Aicinām sekot līdz "Atmiņu gaiteņa” tapšanai FB lapā: Jaunlādes muiža

proj1